Студопедия

Главная страница Случайная страница

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


П'ЯТИРІВНЕВА ІЄРАРХІЯ ПОТРЕБ МАСЛОУ


Одним із перших біхевіористів, вченим, з робіт якого керівники дізналися про складність людських потреб та їх вплив на мотивацію до праці, був Абрахам Маслоу. У 40-х роках ХХ-го століття він створив теорію "ієрархії потреб'. Це була одна з перших спроб класифікації людських потреб за ступенем їх впливу на поведінку. Згідно з теорією потреби рангуються на 5 рівнів:

1. Фізіологічні потреби вимагають задоволення для існування людей. Вони
передбачають потреби у їжі, воді, сні, наявності притулку, де можливий
повноцінний відпочинок і відновлення кондицій, статевий потяг, словом все,
що сприяє підтриманню життєдіяльності людини на належному рівні.

2.Потреби в безпеці та захисті передбачають такі компоненти: наявність
робочого місця, яке забезпечувало б відповідний рівень оплати праці та
давало б перспективи на пенсію, гарантію медичного обслуговування,
страхування життя та майна від нещасних випадків, стихійного лиха
та ін. Ці потреби іноді називають потребами завтрашнього дня. Вони додають впевненості у майбутньому і захищають від фізичних та психологічних небезпек.

3. Соціальні потреби або потреби в належності — це термін, який характе­
ризує відчуття належності до когось чи до чогось (окремій людині, сім'ї,
колективу, організації), відчуття, що тебе сприймають оточуючі, соціальна
взаємодія та підтримка. Людина ототожнює себе з однодумцями чи
колегами по роботі, відчуває себе часткою певного колективу, групи чи
організації, поділяє спільні цілі та інтереси. Дружба, інформаційний обмін,
взаємодопомога та взаємовиручка, мікроклімат в колективі, солідарність,
лояльність — це складові соціальних потреб.

4. До потреб у повазі належать самоповага, визнання власних досягнень,
почуття власної гідності, незалежність, компетентність, повага оточую­
чих, набутий досвід, імідж, соціальний статус, увага, пошана.

5. Потреба самореалізації — це можливість застосувати у повсякденному
житті власний творчий потенціал. Людина досить рідко повністю ви­
користовує всі грані власного таланту, доводить до завершення свої
потенційні можливості, задуми та мрії. Адже для цього необхідні певні пов­
новаження та право використовувати обмежені організаційні ресурси і
працю підлеглих. Людина обирає професію за своїми схильностями, здібно­
стями, уподобаннями. З часом вона робить кар'єру, вдосконалює майстер­
ність, набуває практичних навичок і досвіду. У вигляді хобі реалізує потребу
у інших видах діяльності. Потреби у самореалізації залежать від амбіцій­
ності, честолюбства, рівня розвитку у тій чи іншій галузі, кола інтересів,
обдарованості, ретельності та наполегливості у досягненні мети тощо. 
 

 


 

       
   

 

 


Рисунок 8.2. Ієрархія потреб А.Маслоу

Згідно з теорією Маслоу п'ять основних типів потреб становлять ієрархічну структуру, яка визначає поведінку людини як домінуючий фактор. Потреби вищих рівнів не мотивують людину взагалі або мотивують частково до того часу, поки незадоволені потреби нижчих рівнів. Наприклад, людина, що нагально відчуває голод чи спрагу, не буде мотивуватися можливістю задовольнити потреби психологічного характеру. У цей час її не хвилюють інші потреби.

Задоволена потреба втрачає свій мотивуючий вплив на поведінку конкретної людини. Потреби виникають і вимагають свого задоволення у порядку класифікації, тобто потреби нижчих рівнів вимагають вирішення і формують лінію поведінки людини раніше, ніж на мотивацію почнуть діяти потреби вищих рівнів. Отже, задоволення потреб мусить відбуватися за висхідною, відповідно до ієрархії. До того ж, на думку Маслоу, якщо нижчий рівень потреб не задоволено, то людина має спуститися (у межах піраміди потреб), повернутись назад і задовольнити його. Наприклад, робота задовольняє потребу товариськості й поваги. Але з втратою роботи у людей знову з'являється залежність від основних потреб, таких як їжа, і потреб безпеки, на зразок наявності помешкання і одягу.

У кожний конкретний момент людина прагне до задоволення тієї потреби, яка є для неї найбільш важливою зараз і вважається чи усвідомлюється більше за інші.

З розвитком людини як особистості її потенціал постійно розширюється, тому потреба в самореалізації ніколи не буде повністю задоволена. Через це процес мотивації поведінки через потреби нескінченний.Доцільно порівняти ієрархію потреб з організаційною політикою:

^ потреби самореалізації — робота, що вимагає максимальних, зусиль;

^ потреби поваги — ранг посади працівника, функції що ним виконуються',

^ соціальні потреби — взаємини у робочій групі, в трудовому колективі;

^ потреби безпеки — пенсійна та соціальна програма;

^ фізіологічні потреби — основна заробітна плата.

Керівники повинні розрізняти мотиваційні стимули, оскільки кожна ситуа­ція має свої мотиваційні сили.

Теорія Маслоу не завжди підтверджувалася під час досліджень. Потреби людини змінюються відповідно до стадії, на якій перебуває кар'єра особи, розміру організації і навіть географічного місцезнаходження. Немає переконливих підстав вважати, що задоволення потреби на одному рівні змен­шуватиме її значення, збільшуючи вагу наступної вищої потреби.

Основний недолік теорії Маслоу полягає у тому, що у ній невраховані індивідуальні особливості людини.mylektsii.ru - Мои Лекции - 2015-2020 год. (0.016 сек.)Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав Пожаловаться на материал