Студопедия

Главная страница Случайная страница

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Ключ до опитувальника мотивації
Компонент мотиваційної структури Номер висловлювання
1. Внутрішній мотив 15о, 23, 33
2. Пізнавальний мотив 5, 22о, 38
3. Мотив уникнення 11, 17, 34
4. Змагальний мотив 8, 32о, 39
5. Мотив зміни діяльності 1, 9, 27
6. Мотив самоповаги 12, 21, 30
7. Значущість результатів 7, 20о, 36
8. Складність завдання 6, 28о
9. Вольове зусилля 2, 13, 37о
10. Оцінка рівня досягнутих результатів 19о, 29
11. Оцінка свого потенціалу 18, 31, 41о
12. Намічений рівень мобілізації зусиль 3, 24о, 40
13. Очікуваний рівень результатів 10, 25о
14. Закономірність результатів 14, 26о, 42о
15. Ініціативність 4о, 16, 35

Номери тих висловлювань, відповіді на які перетворюються в бали за правилом прямого переведення, подано без індексу, а висловлювання, котрі конвертуються за правилом зворотного переводу, містять індекс “о”.

Інтерпретація отриманих результатів

Інтерпретація отриманих результатів передбачає врахування потенційної структури мотивації, яка актуалізується в проблемній ситуації. До неї входять такі мотиви:

- внутрішній мотив, що пов’язаний безпосередньо з процесом діяльності та відображає захоплення нею;

- пізнавальний мотив, який характеризує інтерес суб’єкта до результатів власної діяльності;

- мотив уникнення, котрому притаманна негативна спонукальна властивість (страх продемонструвати низький результат);

- змагальний мотив, що надає значення такій характеристиці результату, як перевищення рівня досягнень інших суб’єктів;

- мотив зміни поточної діяльності розкриває тенденцію суб’єкта до припинення актуальної діяльності;

- мотив самоповаги виражається у прагненні суб’єкта ставити перед собою все складніші цілі; вважається, що вираженість мотиву самоповаги відповідає рівню домагань особистості.

Окрім указаних мотивів опитувальник діагностує низку пов’язаних з описаними вище мотивами мотиваційних елементів, одні з яких реалізують оцінкові процеси (надання особистісної значущості результатам діяльності; оцінка складності виконання завдання; оцінка рівня вже досягнутого результатів, співвіднесена з власними можливостями у діяльності; оцінка ступеня вираженості вольового зусилля під час роботи над завданням; оцінка власного потенціалу), інші – процеси планування (намічений рівень мобілізації зусиль, необхідний для досягнення результатів; очікуваний рівень результатів діяльності), треті – процес розуміння суб’єктом інструментальних факторів, які забезпечують розгортання цілісної мотиваційної структури (розуміння залежності результатів від випадку або власних зусиль; розуміння того, наскільки постановка задач є ініціативною або директивною).За результатами психодіагностики може бути побудований індивідуальний мотиваційний профіль, який надалі порівнюється із середньогруповим.


.

mylektsii.ru - Мои Лекции - 2015-2020 год. (0.006 сек.)Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав Пожаловаться на материал