Студопедия

Главная страница Случайная страница

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Слова «включаючи електронно-обчислювальні машини, інші машини для автоматичної обробки інформації, інформаційні системи, телефони, мікрофони і рації» виключені.


група 3 — будь-які інші основні фонди, не включені до груп 1,2 і 4.

група 4 — електронно-обчислювальні машини, інші машини для автоматичної обробки інформації, їх програмне забезпечення, пов'язані з ними засоби зчитування або друку інформації, інші інформаційні системи, телефони (у тому числі сотові), мікрофони і рації, вартість яких перевищує вартість малоційнних товарів (предметів).

До групи 4 включають відповідні основні фонди, придбані (ви­готовлені) після 1 січня 2003 р. (а також витрати на їх покращення).

Норми амортизації встановлюються у відсотках до балансо­вої вартості кожної з груп основних фондів на початок звітного (по­даткового) періоду в такому розмірі (в розрахунку на календарний квартал):

- група 1 — з 1.01.04 — 2 відсотка;

- група 2 — з 1.01.04 — 10 відсотків;

- група 3 — з 1.01.04 — 6 відсотків;

- група 4 — 15 відсотків.

Увага! Враховуючи зміни, які періодично відбуваються у законодавств класифікація основних засобів з метою оподаткування у майбутньому може змінюватися!

Балансова вартість групи основних фондів на початок звітно­го періоду розраховується за формулою:

Б(а) = Б(а-1) + П(а-1) - В(а-1) - А(а-1), де

Б(а) — балансова вартість групи на початок звітного періоду;

Б(а-1) — балансова вартість групи на початок періоду, що пе­редував звітному;

П(а-1) - сума витрат, понесених на придбання основних фондів, здійснення капітального ремонту, реконструкцій, модер­нізацій та інших поліпшень основних фондів протягом періоду, що передував звітному;

В(а-1) - сума виведених з експлуатації основних фондів протягом періоду, що передував звітному;

А(а-1) — сума амортизаційних відрахувань, нарахованих у періоді, що передував звітному.

Треба зауважити, що і річна норма і сума амортизації основ­них засобів не є в чотири рази більшою, аніж квартальна.

Так, враховуючи, що вищезгадане придбане підприємст­вом виробниче обладнання відноситься до третьої групи основ­них засобів (згідно податкового законодавства), норма його амортизації від балансової вартості обладнання на початок звітного (податкового) періоду (в розрахунку на календарний квартал) складає — 6%. На перший погляд річна норма аморти­зації є у 4 рази більшою, аніж квартальна і складає 6% * 4 = 24%. Виходячи із цього річна сума амортизації обладнання буде 81000 грн. х 24% = 19440 грн. Проте треба зауважити, що даний розрахунок не є правильним.

Правильним же буде наступний порядок розрахунку амортизації обладнання за рік:

1-й квартал: 81000грн. х 6% = 4860 грн. (76140 грн.).

2-й квартал: 76140 грн. х 6% = 4568 грн. (71572 грн.).

3-й квартал: 71572 грн. х 6% = 4294 грн. (67278 грн.).

4-й квартал: 67278 грн. х 6% = 4037 грн. (63241 грн.).

Виходячи із даного розрахунку річна сума амортизації обладнан­ня складе: 4860 грн. + 4568 грн. + 4294 грн. + 4037 грн. = 17759грн.

Як видно із зазначеного, різниця при нарахуванні амортизації складе 19440 грн. – 17759 грн. = 1681грн.

ІІІ. Розв’язати самостійно завдання за варіантамиmylektsii.ru - Мои Лекции - 2015-2020 год. (0.006 сек.)Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав Пожаловаться на материал