Студопедия

Главная страница Случайная страница

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ.
ПРАВИЛА

Прийому на кафедру військової підготовки

Сумського державного університету для проходження військової підготовки за програмою офіцерів запасу у 2016 році

І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ.

1.1. Кафедра військової підготовки Сумського державного університету (далі КВПСумДУ) надає освітні послуги з військової підготовки за програмою підготовки офіцерів запасу відповідно до положень Постанови Кабінету Міністрів України від 01.02.2012 №48 “Про затвердження Порядку проведення військової підготовки студентів вищих навчальних закладів за програмою підготовки офіцерів запасу” (зі змінами), сумісних наказів Міністерства освіти і науки України та Міністерства оборони України від 15 серпня 2013 року № 1190/560 “Про затвердження Положення про військові навчальні підрозділи вищих навчальних закладів” та від 11.11.2004 за № 531/857 “Про затвердження Інструкції про організацію військової підготовки громадян України за програмою підготовки офіцерів запасу”.

1.2. Перелік військово-облікових спеціальностей і обсяги набору в 2016 році, за якими проводиться військова підготовка за програмою офіцерів запасу:

1.2.1. Бойове застосування з’єднань, військових частин і підрозділів наземної артилерії – 150 осіб.
1.2.2. Бойове застосування з’єднань, військових частин і підрозділів самохідної артилерії – 150 осіб.
1.2.3.   Бойове застосування військових частин і підрозділів протитанкових керованих ракетних комплексів – 75 осіб.
1.2.4. Бойове застосування військових частин і підрозділів артилерійської розвідки – 60 осіб.
1.2.5. Бойове застосування військових частин і підрозділів, озброєних комплексами тактичних ракет – 60 осіб.

1.3. Метою проведення військової підготовки є забезпечення Збройних Сил, інших військових формувань, а також правоохоронних органів спеціального призначення та Держспецтрансслужби (далі - Збройні Сили та інші військові формування) необхідною кількістю військовонавчених громадян України для виконання військового обов'язку в запасі, проходження військової служби за контрактом або за призовом осіб офіцерського складу, проходження служби у військовому резерві Збройних Сил та інших військових формувань, а також забезпечення реалізації права громадян на рівні можливості у виборі професії шляхом здобуття додаткових знань, умінь і навичок, необхідних для належного виконання військового обов'язку в запасі у мирний час, обов'язків військової служби у воєнний час та для майбутньої професійної діяльності.

1.4. Відповідно до статті 11 Закону України “Про військовий обов’язок і військову службу” військову підготовку за програмою підготовки офіцерів запасу на добровільних засадах проходять громадяни України, які мають або здобувають освітній ступінь вищої освіти не нижче бакалавра (далі громадяни), придатні до військової служби за станом здоров'я та морально-діловими якостями.1.5. Громадяни можуть проходити військову підготовку за умови відповідності спеціальностей, які вони мають або за якими здійснюється їх підготовка у вищому навчальному закладі, військово-обліковій спеціальності, за якою проводиться підготовка офіцерів запасу.”

1.6. Особи жіночої статі можуть залучатися до військової підготовки за військово-обліковими спеціальностями для заміщення військових посад згідно з Переліком військово-облікових спеціальностей осіб офіцерського складу, Переліком військових посад осіб офіцерського складу, які можуть бути заміщені військовослужбовцями-жінками, Переліком військово-облікових спеціаль-ностей, за якими може бути присвоєно первинне військове звання молодшого лейтенанта запасу (зі змінами), затвердженим наказом Міністра оборони України від 20 червня 2012 року № 412/дск, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 16 липня 2012 року за № 1191/21503.5.

1.7. Військова підготовка громадян проводиться на навчально-матеріальній базі КВПСумДУ протягом 2-ох років навчання. Військова підготовка планується та проводитьсядля громадян, які вже мають ступінь вищої освіти не нижче бакалавра та для здобувачів вищої освіти ВНЗ м. Суми протягом одного навчального дня на тиждень(методом проведення “військового дня”), для іншої категорії громадян може здійснюватися у строк від двох до шести тижнів поточного семестру (навчального року), методом проведення поточного навчального збору.1.8. Порядок організації та проведення військової підготовки передбачається відповідним договором між СумДУ та ВНЗ і відповідним контрактом між громадянином, який зарахований для проходження військової підготовки, та ректором СумДУ.

1.9. Військова підготовка здійснюється у формі навчальних занять, самостійної роботи, практичної підготовки, підсумкового навчального збору, контрольних заходів.

Обов’язковою практичною складовою військової підготовки є первинна військово-професійна підготовка.

Комплексні практичні заняття з вивчення курсу первинної військово-професійної підготовки проводяться після закінчення здобувачами вищої освіти першого року навчання за програмою військової підготовки у військовій частині (навчальному центрі).

Комплексні практичні заняття з громадянами, які вже мають ступінь вищої освіти не нижче бакалавра, можуть проводитись в інший період після опанування у військовому навчальному підрозділі чи вищому військовому навчальному закладі теоретичної складової первинної військово-професійної підготовки (навчального матеріалу, передбаченого програмою військової підготовки на перший рік навчання).

Тривалість комплексних практичних занять за всіма військово-обліковими спеціальностями становить три тижні.

1.10. Громадяни, які мають ступінь вищої освіти не нижче бакалавра, пройшли теоретичний і практичний курс навчання з військової підготовки на КВПСумДУ та комплексні практичні заняття з вивчення курсу первинної військово-професійної підготовки, залучаються до проходження підсумкового 30 добового навчального збору, передбаченого програмою військової підготовки.

Навчальний збір організовується після закінчення навчання на КВПСумДУ у поточному році.

1.11. Навчальний збір завершується складенням громадянами випускного екзамену.

1.12. Після складення випускного екзамену громадяни складають Військову присягу (крім тих, хто її вже склав) в урочистих умовах згідно з порядком, установленим Статутом внутрішньої служби Збройних Сил.”

1.13. На громадяни, які пройшли повний курс військової підготовки та склали Військову присягу, оформлюються атестаційні матеріали.

1.14. Громадяни, які пройшли повний курс військової підготовки та атестовані до офіцерського складу, присвоюється первинне військове звання молодшого лейтенанта запасу.


.

mylektsii.ru - Мои Лекции - 2015-2020 год. (0.005 сек.)Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав Пожаловаться на материал