Студопедия

Главная страница Случайная страница

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Фондова біржа та механізм її дії
Фондова біржа — установа, організований ринок, на якому власники здійснюють процес купівлі-продажу цінних паперів через посередників.

Членами біржі є, як правило, її засновники (окремі індивіди, кредитно-фінансові інститути). За необхідності засновники біржі можуть розширити коло її членів шля­хом продажу біржових місць. За сприятливої кон'юнктури ціна місця на Нью-Йоркській фондовій біржі сягає більше 1,5 млн дол.

Члени біржі або державні органи, які контролюють її діяльність, встановлюють умови, за яких певна компанія може бути допущена до біржової торгівлі. Так, на Токійській фондовій біржі в середині 90-х років котирува­лися 1600 компаній. Щоб зареєструватися на цій біржі, прибуток компанії за останні 3 роки повинен становити не менше 300 млн ієн, статутний капітал — не менше 1 млрд, а дивіденди на одну акцію — не менше 5 ієн. Це означає, що членами фондової біржі можуть бути лише високорен­табельні фірми. У світі в середині 90-х рорків налічувало­ся майже 200 фондових бірж. В Україні в 1999 р. було 27 фондових та фондово-товарних бірж.

У свою чергу, реєстрація на біржі піднімає престиж компанії, полегшує доступ до ринку капіталу, сприяє підвищенню курсу її акцій і, отже, розширює коло акціонерів. У деяких наймогутніших американських корпораціях кількість акціонерів сягає 3 і більше млн осіб. То­му вони централізують значні грошові суми, а це приско­рює інвестиційні процеси, зміцнює могутність крупних корпорацій.

Членство на, фондовій біржі не є незмінним, раз і на­завжди даним. Його потрібно постійно підтверджувати ви­соким і стабільним курсом акцій. Ось чому показники курсу акцій — це свідчення ділової активності, стабільності економіки. В США, наприклад, використовується такий сумарний статистичний показник ділової актив­ності, оцінки економічної кон’юнктури, як індекс Доу-Джонса. Він ґрунтується на динаміці середніх курсів акцій 65 наймогутніших корпорацій, у тому числі 30 промисло­вих, 20 транспортних і 15 сфери комунально-побутового обслуговування, на даних про ціну акцій на Нью-Йоркській фондовій біржі.

Купівля-продаж акцій на фондовій біржі здійснюється за допомогою посередників. Якщо посередник купує цінні папери за власні гроші або за рахунок отриманих кредитів, а потім продає їх за вищою ціною, то на амери­канському позабіржовому ринку він називається дилером. Головний посередник на центральній фондовій біржі Нью-Йорка — спеціаліст, а інші посередники, які зв’язу­ють спеціаліста з покупцями або продавцями, — брокери. За свої посередницькі операції брокери отримують вина­городу за домовленістю зацікавлених сторін — клієнтів або згідно з таксою, встановленою біржовим комітетом. Винагорода брокера (маклера) отримала назву куртаж. Її величина вимірюється у проміле, тобто тисячній частці щодо суми укладеної угоди. За успішного ведення посе­редницьких операцій брокер може нагромадити кошти і стати дилером.Сучасний ринок цінних паперів відзначається також значним обсягом позабіржового обороту, що здійснюється за допомогою телефону і телефаксу.

Основними видами угод на фондовій біржі є касові та термінові. Касові угоди — угоди, за якими цінні папери оп­лачуються в день здійснення операції або максимум до 7 днів (як правило, протягом перших трьох днів). Термінові угоди є спекулятивними. Це означає, що розрахунок за ни­ми здійснюється у межах одного місяця, але за курсами, зафіксованими у день продажу.

Розрізняють біржових спекулянтів, які «грають» на підвищенні курсу цінних паперів (їх називають “биками”, оскільки вони намагаються підняти ціни на “роги”) і на зниженні його (їх називають “ведмедями”, оскільки вони прагнуть “завалити” ціну донизу).

На фондовій біржі відбуваються розподіл і перероз­поділ фінансового капіталу на “первинному” ринку (коли акції випускають і продають населенню, різним ком­паніям та фінансово-кредитним інститутам) та “вторинно­му” (коли емітовані акції перебувають в обігу і переходять з одних рук до інших, що разом з рухом грошей, інших цінних паперів і відповідними інститутами формує крово­носну систему економіки). Іншими функціями фінансової біржі є реєстрація курсів цінних паперів, виконання ролі економічного барометру країни та ін.

 


.

mylektsii.ru - Мои Лекции - 2015-2019 год. (0.005 сек.)Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав Пожаловаться на материал