Студопедия

Главная страница Случайная страница

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Рельс тізбектерін топтау


РТ көптеген түрлері бар, сондықтан пайдаланудың нақты жағдайларында жол қауіпсіздігін қамтамасыз ету қажеттілігі бар. Барлық РТ жұмыс жасау принциптері, қоректендіруші ток түрі, рельстерге сигналдық токты беру, кері тартқыш токты жөнелту және АЛС құрылғылары жұмысының қабаттасу тәсілімен, сонымен қатар, қолданылу орнына байланысты топталады.

Жұмыс жасау принциптері бойынша РТ қалыпты тұйықталған және қалыпты ажыратылған түрлерге бөлінеді. РТ қалыпты күйі дегеніміз рельс тізбегінің жылжымалы құрамнан бос күйі.

Қалыпты тұйықталған РТ (10-сурет) жол релесі ІІ мен қоректендіру көзі оның әр түрлі ұштарына қосылған. Сондықтан рельс тізбегі бос болған уақытта релеге ток қосылып тұрады, рельс тізбегінің бос болуын және оның барлық элементтерінің дұрыс жұмыс жасауын қадағалайды, ал рельс тізбегін жылжымалы құрам иемденген жағдайда реле зәкірді түсіреді, осылай рельс тізбегінің бос еместігі тіркеледі.

Қалыпты ажыратылған РТ (12-сурет) жол релесі ІІ қалыпты қоздырыл-маған, себебі қоректендіру көзі мен жол релесі РТ бір ұшына орналастырылады. Рельс тізбегінде пойыз құламалары болған уақытта жол релесі ІІ қозады, себебі ол арқылы Iр ток жүре бастайды. Бос болған уақытта қалыпты ажыратылған РТ оның элементтерінің дұрыс жұмыс жасауы қадағаланбайды, сондықтан мұндай РТ сұрыптау дөңестерінде ғана пайдаланылады.

 

12-сурет - Қалыпты ажыратылған РТ сұлбасы   13-сурет - Бір тінді рельс тізбегінде тартқыш токты жөнелту сұлбасы  

Қалыпты тұйықталған РТ-де бос күйінде оның барлық элементтерінің дұрыс жұмыс жасауы қадағаланатындықтан, мұндай РТ негізгі болып табылады. РТ ары қарай топтау қалыпты тұйықталған РТ жататын болады.

Қоректендіруші ток түріне байланысты РТ тұрақты және ауыспалы токты болады. Тұрақты токтың рельс тізбектері тек автономды тартқышты учаскелерде пайдаланылады. Ауыспалы токтың рельс тізбектері кеңірек таралған. Олар электр тартқышты учаскелерде де, автономды тартқышты учаскелерде де пайдаланылады. Ауыспалы токтың рельс тізбектері өзара рельске берілетін сигналдық токтың жиілігімен ерекшеленеді.Сигналдық токты рельстерге беру тәсілі бойнша үздіксіз, импульстік және кодтық қоректенетін РТ болады.

Үздіксіз қоректенетін бос РТ сигналдық ток рельстерге үздіксіз беріледі және жол релесі қозған күйде болады. Импульстік қоректенетін бос РТ сигналдық ток рельстерге жүйелі біркелкі импульстермен беріледі және рельс релесі импульстік режимде жұмыс жасайды.

Кодтық қоректенетін РТ бос болған уақытта сигналдық ток рельстерге ұзақтығы әр түрлі бір, екі немесе үш импульстен тұратын кодтық сигнал түрінде беріледі, және жол релесі қабылданатын кодтар тактісімен бірге кодтық режимде жұмыс жасайды.

Кері тартқыш токты оқшаулаушы түйіспелерді айналдыра жөнелту тәсілі бойынша бір тінді және екі тінді РТ болады.

Бір тінді РТ тартқыш ток жолдың бір рельс тіні бойынша өтеді (13-сурет). Тартқыш токты IТ жөнелту үшін шектес РТ жататын тіндер арасына тартқыш жалғағыштар К орнатылады. Бір тінді РТ тартқыш ток әсеріне көбірек ұшыраған, бұл олардың жұмыс сенімділігін төмендетеді. Мұндай РТ станцияларда, жауапкершілік жоқ жолдарда және рельс тізбегінің ұзындығы 500 м дейінгі стрелкалы учаскелерінде пайдаланылады.АЛС құрылғылары жұмысының қабаттасу тәсілі бойынша рельс тізбектері реле және қоректендіруші ұштардан кодтала алады.

РТ қолдану орнына байланысты тарамдалмаған және тарамдалған болып бөлінеді. Тарамдалмаған РТ-да тарамдар жоқ және мұндай рельс тізбектерімен қабылдау-жөнелту жолдары, станциялардағы стрелкасыз учаскелер мен аралықтардағы блок-учаскелер жабдықталады. Тарамдалған РТ стрелкалы ауыстырулары бар станциялық учаскелерде орнатылады.mylektsii.ru - Мои Лекции - 2015-2020 год. (0.01 сек.)Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав Пожаловаться на материал