Студопедия

Главная страница Случайная страница

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Виконання завдання


1. Отримати кінограму фізичної вправи, встановити межі циклу або початок і кінець фізичної вправи.

2. Послідовно пронумерувати всі кадри кінограми від початку до кінця.

 

Рис.14 – Хронограми рухових дій:

а – лінійна хронограма опорного стрибка;

б – кругова хронограма бігу

 

3. Розбити вправу на фази.

4. Побудувати і заповнити таблицю 6.

5. Отримати наступну кінограму і повторити виконання пунктів 1-4.

6. За даними таблиці 6 побудувати хронограму:

а – лінійну для ациклічної фізичної вправи;

б – кругову для циклічної фізичної вправи.

 

Табл.6 – Результати фазового аналізу фізичної вправи

Порядковий номер фази Назва фази Номер кадру кінограми Кількість часових інтервалів Тривалість виконання фази, с
початок кінець
           
           

 

7. Після кожної побудови хронограми оцінити якість виконання фізичної вправи.

 

Контрольні запитання

1. Яке значення має вивчення часових характеристик рухових дій для аналізу спортивної техніки?

2. Що таке тривалість події?

3. Які існують способи визначення тривалості?

4. Що характеризує частота рухів?

5. Що таке фаза, " псевдофаза "?

6. Що таке хронограма фізичної вправи?

7. Як побудувати лінійну хронограму, кругову?

Література

1. Донской Д.Д, Зациорский В.Н. Биомеханика / Уч-ник для ин-тов физ. культ. / – М.: ФиС, 1979. – С. 24-26.

2. Лапутин А.Н. Биомеханика физических упражнений / Лабораторные занятия / – К.: Вища школа, 1976. – С. 59-63.

3. Тер-Ованесян А.А., Тер-Ованесян И.А. Обучение в спорте. – М.: Советский спорт, 1992. – С. 8-8, 103-104.mylektsii.ru - Мои Лекции - 2015-2020 год. (0.006 сек.)Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав Пожаловаться на материал