Студопедия

Главная страница Случайная страница

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


У разі порушення боржником зобов'язання, забезпеченого гарантією, грошову суму відповідно до умов гарантії
а) має право сплатити гарант;

б) зобов'язаний сплатити гарант;

в) солідарне сплачують гарант і боржник;

г) зобов'язаний сплатити гарант в строк визначений боржником.

 

 

58.Право на оплату послуг, наданих боржникові, гарант:

а) має у розмірі, який не перевищує 1000 неоподаткованих мінімумів доходів громадян;

б) має;

в) має, за виключенням випадків, коли боржник є державним підприємством;

г) не має.

59.Завдатком є:

а) грошова сума або рухоме майно, що видається кредиторові боржником у рахунок належних з нього за договором платежів, на підтвердження зобов'язання і на забезпечення його виконання;

б) рухоме або нерухоме майно, що видається кредиторові боржником у рахунок належних з нього за договором платежів, на підтвердження зобов'язання і на забезпечення його виконання;

в) грошова сума або рухоме майно, що видається кредиторові боржником-фінансовою установою у рахунок належних з нього за договором платежів, на підтвердження зобов'язання і на забезпечення його виконання;

г) рухоме майно, що видається кредиторові поручителем у рахунок належних з нього за договором платежів.

60.Заставою забезпечуються:

а) вимоги, які уже виникли;

б) вимоги, яка може виникнути в майбутньому;

в) вимоги, які можуть виникнути в майбутньому в державних та комунальних підприємств;

г) вимоги, які можуть виникнути в майбутньому внаслідок змін у чинному законодавстві.

61.Іпотекою є застава:

а) нерухомого майна, що залишається у володінні заставодавця або третьої особи;

б) нерухомого майна, що залишається у володінні третьої особи;

в) рухомого або нерухомого майна, що залишається у володінні заставодавця або третьої особи;

г) нерухомого майна, що передається у володінні заставодержателя або третьої особи.

62.Договір застави нерухомого майна укладається в:

а) усній формі;

б) письмовій формі і реєструється в органах місцевого самоврядування;

в) письмовій формі і підлягає обов'язковому нотаріальному посвідченню;

г) простій письмовій формі.

63.За загальним правилом ризик випадкового знищення або випадкового пошкодження предмета застави:

а) несе заставодержатель;

б) несе власник заставленого майна;

в) спільно несуть заставодержатель та власник заставленого майна;

г) страхова установа.

64.Право застави припиняється у разі:

а) проведення санації боржника;

б) втрати предмета застави, якщо заставодавець не замінив предмет застави;

в) в разі порушення заставодавцем правил про заміну предмета застави;

г) набуття заставодержателем права користування предметом застави.65.Притримання - це спосіб забезпечення виконання зобов'язання, при якому річ притримується кредитором у себе до:

а) відшкодування боржником збитків по інших зобов'язаннях;

б) виконання судового рішення про відшкодування боржником збитків внаслідок невиконання іншого зобов'язання;

в) виконання зобов'язання боржником по оплаті цієї речі;

г) всіх подій, перелічених в пунктах "а" та "б".

66.За загальним правилом ризик випадкового знищення або випадкового пошкодження притриманої речі:

а) несе кредитор, якщо інше не встановлено законом;

б) несе власник боржник;

в) спільно несуть боржник та кредитор;

г) несе кредитор, в разі якщо боржником є державне підприємство.

67.Право притриманий виникає у кредитора:

а) в силу актів цивільного законодавства;

б) незалежно від згоди боржника;

в) зі згодою боржника;

г) у випадку невиконання боржником зобов'язання.

68.Зобов'язання припиняється:

а) прощенням боргу;

б) неможливістю виконання;

в) непереданням відступного;

г) поєднанням кредиторів.

69.Не допускається зарахування:

а) зустрічних вимог про відшкодування будь-якої шкоди;

б) зустрічних однорідних вимог, строк виконання яких настав;

в) зустрічних вимог щодо довічного утримання (догляду);

г) зустрічних вимог у разі спливу половину строку позовної давності;

70.Новацією є таке припинення зобов'язання, при якому:

а) виконання зобов'язання замінюється наданням рухомого або нерухомого майна;

б) первісне зобов'язання замінюється новим зобов'язанням, стороною якого є хоча б одна із сторін первісного зобов'язання;в) первісне зобов'язання замінюється новим зобов'язанням між тими ж сторонами;

г) припиняється головне і додаткове зобов'язання.

71.Порушенням зобов'язання є:

а) його повне невиконання;

б) його виконання з порушенням умов, визначених змістом зобов'язання;

в) його невиконання або виконання з порушенням умов, визначених змістом зобов'язання;

г) його невиконання або виконання з порушенням умов, визначених змістом зобов'язання, що потягли майнову відповідальність винної особи.

72.Особа, яка порушила зобов'язання, несе відповідальність:

а) за наявності її вини;

б) тільки за наявності умислу;

в) незалежно від наявності вини;

г) тільки за наявності прямого умислу.

73.Відсутність своєї вини доводить:

а) особа, яка порушила зобов'язання;

б) особа, якій були завдані збитки;

в) як особа, яка порушила зобов'язання, так і особа, якій були завдані збитки;

г) особа, яка порушила зобов'язання, за виключенням випадків передбачених договором.

74.Особа, яка порушила зобов'язання, звільняється від відповідальності за порушення зобов'язання, якщо вона доведе, що це порушення сталося:

а) з необережності;

б) внаслідок випадку або непереборної сили;

в) відсутності на ринку товарів, потрібних для виконання зобов'язання;

г) відсутності у боржника необхідних коштів.

75.Відшкодування боржником збитків, завданих порушенням зобов'язання:

а) не звільняє боржника від виконання свого обов'язку в натурі;

б) звільняє боржника від виконання свого обов'язку в натурі;

в) звільняє боржника-державне підприємство від виконання свого обов'язку в натурі;

г) не звільняє боржника від виконання свого обов'язку в натурі у випадках передбачених договором.

 

 

76.Збитки визначаються з урахуванням:

а) ринкових цін, що існували на день добровільного задоволення боржником вимоги кредитора у місці, де зобов'язання має бути виконане;

б) ринкових цін, що існували на день невиконання боржником вимоги кредитора у місці, де зобов'язання має бути виконане;

в) державних цін;

г) ринкових цін, що існували на день добровільного задоволення боржником вимоги кредитора за даними Державного комітету статистики України.

77.Боржник, який прострочив виконання грошового зобов'язання, на вимогу кредитора зобов'язаний сплатити:

а) суму боргу з урахуванням індексу росту споживчих цін за весь час прострочення;

б) три проценти річних від простроченої суми;

в) суму боргу з урахуванням встановленого індексу інфляції за весь час прострочення;

г) суму боргу з урахуванням встановленого індексу інфляції за весь час прострочення, а також три проценти річних від простроченої суми, якщо інший розмір процентів не встановлений договором або законом.

 


mylektsii.ru - Мои Лекции - 2015-2019 год. (0.011 сек.)Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав Пожаловаться на материал