Студопедия

Главная страница Случайная страница

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ ДО ІСПИТУ З МІЖНАРОДНОЇ ЕКОНОМІКИ
Структура природно-ресурсного потенціалу та його місце в розвитку світової економіки.

Особливості, місце й перспективи використання вуглецевих ресурсів світової економіки.

Специфіка розподілу й використання ПРП між країнами світу та перспективи її динаміки.

Особливості ПРП України та перспективи його використання.

Структура промисловості як галузі народного господарства та особливості паливно-енергетичного комплексу.

Стан і тенденції розвитку машинобудівної галузі світового господарства.

Дисбаланс розвитку світового сільського господарства та його чинники, “Зелена революція” та її наслідку.

Охарактеризуйте основні тенденції розвитку структури світового господарства.

Інституціональні матриці та соціально-економічні моделі.

Кросскультурний менеджмент у сучасному бізнесі.

Кросскультурний маркетинг.

Основні СЕМ сучасності.

Особливості економіки країн з англо-саксонською СЕМ на прикладі США.

Інституціональні основи формування соціал-демократичної моделі економіки (економіка ФРН, Швеції, економіка країн південної Європи).

Інституціональні передумови формування й стан СЕМ Росії.

Передумови, реалії та перспективи СЕМ Китаю.

Вплив ісламу на формування економки мусульманських країн.

Особливості СЕМ Японії.

Предмет, об'єкт та суб'єкти міжнародних економічних відносин.

Завдання теорії міжнародної економіки.

Міжнародна економіка як система економічних відносин і наукова дисципліна.

Теорії економічного розвитку.

Проблеми та стратегічні пріоритети інтернаціоналізації економічних зв'язків України.

Середовище як чинник розвитку міжнародних економічних взаємовідносин.

Вплив географічних і природно-кліматичних факторів на розвиток міжнародних економічних відносин.

Теоретичні концепції впливу на економічний розвиток географічних, природно-кліматичних та соціальних чинників.

Вплив правового, політичного та економічного середовища на ведення міжнародного бізнесу.

Класифікації країн світу.

Міжнародні економічні організації.

Вплив чинників міжнародного економічного середовища на місце України у світовій економіці.

Сутність, значення та специфічні особливості міжнародної торгівлі.

Теоретичні засади міжнародної торгівлі.

Основні напрямки міжнародної торгівлі.

Міжнародна торговельна політика.

Місце України на світовому ринку товарів та послуг.

Сутність і характер міжнародних інвестицій.

Теоретичні засади міжнародної інвестиційної діяльності.

Прямі та портфельні закордонні інвестиції та їх чинники.

Проблеми та перспективи залучення іноземних інвестицій у розвиток економіки України.

Міжнародний кредит як елемент світового ринку позичкових капіталів.Основні форми й специфіка сучасних міжнародних кредитних відносин.

Світова криза заборгованості та розвиток міжнародного кредитування в сучасних умовах.

Місце та роль України на світовому ринку позичкового капіталу.

Специфічні особливості робочої сили як товару на міжнародному ринку факторів виробництва.

Напрямки та форми міграції робочої сили. Історичні етапи розвитку міжнародних міграційних процесів.

Передумови формування, основні сегменти, міграційні центри та потоки міжнародної міграції.

Економічні та позаринкові наслідки міжнародної міграції робочої сили.

Економічні наслідки міграції для мігрантів, підприємців, найманих робітників, споживачів, розвитку ринкової інфраструктури країни походження та країни, що приймає.

Регулювання міжнародних міграційних процесів.

Інтеграція України у міждержавний обмін робочою силою.

Економічні наслідки еміграції для України.

Поняття “валюта”, “валютні відносини”, “світова валютна система”.

“Золотий стандарт”, “золотодевізний стандарт”, система плаваючих валютних курсів.

Валютна політика.

Валютна політика України.

Баланси міжнародних розрахунків як узагальнене відображення економічних відносин між країнами.

Структура платіжного балансу.

Стан платіжного балансу та проблема конвертованості національної валюти.

Напрями вирішення проблеми конвертованості гривні.

Сутність та передумови міжнародної економічної інтеграції.

Рівні міжнародної економічної інтеграції.

Регіональні інтеграційні процеси у сучасній світовій економіці.

Європейські інтеграційні процеси. Специфіка та передумови.Місце й значення ТНК у міжнародних інтеграційних процесах.

Інтеграція України у світовий економічний простір.

Стратегічні напрямки та основні форми інтернаціоналізації Української економіки.

Сутність, зміст та основні етапи глобалізації.

Особливості сучасного етапу глобалізації.

Формування економічних передумов глобалізації.

Соціально-економічні наслідки глобалізації.

Протиріччя глобалізації.

Вплив процесів глобалізації на стан і перспективи розвитку економіки України.

Місце України у світовому економічному співтоваристві, проблеми трансформації й необхідність інтеграції України в міжнародну економічну систему.

Промисловий та аграрний сектор України в системі міжнародних відносин.

Географічна та товарна диверсифікація експортно-імпортних зв'язків України.

Український контекст міжнародної міграції робочої сили.

Геостратегічні напрями розвитку міжнародного співробітництва.

Співробітництво України з міжнародними економічними організаціями.

 

 

КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ


mylektsii.ru - Мои Лекции - 2015-2019 год. (0.008 сек.)Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав Пожаловаться на материал