Студопедия

Главная страница Случайная страница

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Жалпы ережелер. Есептеу-графикалық тапсырмалар (ЕГТ) теориялық механика пәні бойынша білімді бекітуге және тереңдетуге
Есептеу-графикалық тапсырмалар (ЕГТ) теориялық механика пәні бойынша білімді бекітуге және тереңдетуге, пайдалану дағдыларын иеленуге мүмкіндік береді және студенттің алған білімін нақты міндетті шешу кезінде қолдана білуінің расталуы болып табылады.

6.2 ЕГТ-ны орындау жүйелілігі

Есептеу-графикалық тапсырмаларды мерзіленген укақытта тасырылуы керек. Оқытушы ЕГТ-ның берілген уақытын топ журналында белгілейді. ЕГТ берілетін уақыттары 3-ші апта, 7-ші апта, 11-ші апта. ЕГТ-ны қабылданатын ең соңғы мерзімі 5-ші апта, 10-ші апта және 14-ші апта, егерде оқушы ЕГТ-ны осы көрсетілген уақыттан кешірек тапсыратын болса, онда оның бағаланатын бал саны кемітіледі. Барлық есептеу-графикалық тапсырмалардың ең соңғы күні – емтихандық сессия басталуына дейінгі 3(үш) күн қалған мерзім. Барлық берілген тапсырмаларды (ЕГТ) орындамаған оқушылар емтиханға жіберілмейді.

Тапсырманың дұрыс істелгенін оқытушы тексереді, егерде тапсырмада қателік болмаса, онда тапсырманың бірінші бетіне «Қорғауға» деген белгі қойылады. Дұрыс емес жасалған тапсырма түзету үшін оқушыға қайтарылады.

ЕГТ–ны қорғағанда оқушы тапсырманы қалай істеген жолдарын түсіндірумен қатар оқытушы қойған сұрақтарға және берілген есепті (мысалды) шығаруы қажет.

 

6.3 ЕГТ-ны нәтижелерін ресімдеу

Әр тапсырма жеке орындалады. Титулдық бетте пәннің аты, тапсырманың номері мен тақырыбы, студенттің аты-жөні, варианты, факультеті, мамандығы жазылады.

Тапсырманың шешуін жаңа парақтан бастау керек. Тапсырманың номері көрсетіледі, одан кеін сурет салынады (карандашпен сызуға болады) және есепте не берілген, не анықтау керек екенін жазу керек (есепті түгел жазу қажеті жоқ). Тапсырма вариантының шартына сәйкес сурет салынады, онда әсер ететін күштер және бұрыштар көрсетіледі.

Сурет көрнекі және ұқыпты болу керек, оның өлшемдері барлық күштер, жылдамдықтар, үдеулер векторларын айқын көрсетуге мүмкіншілік беруге тиіс. Есептің шешуі қысқаша түсініктемелермен толықтырылған (қандай формулалар немесе теоремалар қолданылады және т.б.) және есептеу жолы толығымен көрсетілген болу керекЕГТ-ге кіретін есепті шешу үшін әдістемелік нұсқаулар әр есептін шартынан кейін «Нұсқаулар» деген рубрикада келтірілген және ұқсас есептің шешуінің мысалы берілген. Мысалдың мақсаты – шешуді толық көрсету емес, тек оның жолын көрсету. Сондықтан, кейбір есептеулер көрсетілмеген. Бірақ, тапсырманы орындағанда барлық түрлендірулер және сандық есептеулер толық істелінген, шешудің соңында есептің жауаптары берілген болу керек.

6.4 Ұсынылатын әдебиеттер

Айзенберг Т.Б., Воронков И.М., Осецкий В.М. Руководство к решению задач по теоретической механике. «Высшая школа», 1968.

Бать М.И. и др. Теоретическая механика в примерах и задачах. Ч.1,2,3.,1972.

Аркуша А.И. Руководство к решению задач по теоретической механике. Учебное пособие. – М, «Высшая школа», 2000.

Осадчий В.А., Файн А.М. Руководство к решению задач по теоретической механике. «Высшая школа», 1966

 

 

6.5 Тапсырмалар нұсқаулары (қажет болғанда) -өзіндік жұмысқа арналған тапсырмаларды дәрістер оқитын мұғалім береді. ЕГТ-ны дәрістер оқитын немесе тәжірибелік сабақтарды жүргізетін мұғалім қабылдайды. Тапсырманы кешігіп өткізуін, рейтингтік бағаны төмендетіп алуын, тапсырма вариантын өзгертіп және тапсырудың жаңа мерзімін қоюға мәжбүр етуі мүмкін. 

 

1 СТУДЕНТТЕРДІҢ ӨЗІНДІК ЖҰМЫСТАРЫН ҮЙЫМДАСТЫРУ ЖӘНЕ ЖОБАЛАУ (СӨЖ)

Пәннің әр бөлімі бойынша [1]-ден алынған бір жеке тапсырма (ЕГТ) орындалған болу керек. Тапсырмалардың тақырыптары студенттердің мамандықтарына байланысты және календарлық жоспарымен анықталады.

1. Есеп-графикалық тапсырманы графикке сәйкес мерзімде тапсыру қажет. Студенттер әр тапсырманы жеке орындайды. Оқытушы есеп-графикалық тапсырманың тапсыру мерзімін топтың журналында белгілейді. Барлық тапсырмаларының тапсыру ақырғы мерзім – емтихан сессиясына 3 күн қалғанда. Барлық тапсырмаларды тапсырмаған студенттер емтиханға жіберілмейді. Оқытушы есеп-графикалық тапсырманың варианттарын әр студентке бірінші тәжірибелік сабақта таратып береді. Өз варианты бойынша орындалмаған жұмыс тексерілмейді. Есеп-графикалық тапсырма А4 форматында орындау ұсынылады. Титулдық беттің үлгісі 1 қосымшада келтірілген. Сызбалар мен кестелер оларды көрнекті түрде бере алатын масштабта сызылады, және қажет есептеу мен түсініктемелермен жабдықталады. ЭЕМ қолданылған жағдайда бағдарламалардың басылып шығарылған мәтіні мен нәтижелер қосымшаға кіргізіледі. Көрсетілген мерзімінен кеш тапсырылған жұмысқа төменірек балл қойылады.

2. Егер тапсырма дұрыс орындалған болса, онда оқытушы оған «қорғауға» деп белгі қояды. Дұрыс емес тапсырма қателерін түзету үшін студентке қайтарлады.

3. Студент тапсырманы қорғаған кезде, тапсырманы орындау барысы бойынша, есептеудің жолы мен бағдарлама бойынша теориялық сұрақтарға жауап беруге тиісті.

 

Теориялық механика бөлімдері бойынша


.

mylektsii.ru - Мои Лекции - 2015-2019 год. (0.006 сек.)Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав Пожаловаться на материал