Студопедия

Главная страница Случайная страница

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Сукупним попит — це


А. Обсяг номінального ВВП, який макроекономічні суб'єкти мають бажання закупити з метою задоволення своїх платоспроможних потреб.

Б. Обсяг реального ВВП, який макроекономічні суб'єкти мають бажання закупити з метою задоволення своїх платоспроможних потреб.

В. Обсяг потенційного ВВП, який макроекономічні суб'єкти мають бажання закупити з метою задоволення своїх платоспроможних потреб.

Г. Обсяг номінального ЧНП, який економіка країни, має бажання закупити з метою експорту.

9. На сукупний попит ціни впливають

А. Обернено.

Б. Прямо.

В. Безпосередньо.

Г. Опосередковано.

10. До нецінових чинників сукупного попиту належать

А. Ефект відсоткової ставки комерційних банків.

Б. Ефект чистого експорту.

В. Зміни в світовій економіці.

Г. Зміни в економічній політиці держави.

11. В умовах повної зайнятості зростання сукупної І попиту супроводжується:

А. Зменшенням безробіття.

Б. Збільшенням номінального ВВП.

В. Збільшенням реального ВВП.

Г. Зниженням цін

12. До цінових чинників сукупного попиту належать

А. Продуктивності основного капіталу.

Б. Ефект багатства.

В. Зміни в економічній політиці держави.

Г. Ефект відсоткової ставки.

13. Сукупна пропозиція — це:

А. Обсяг реального ВВП, який економіка пропонує ДІЯ продажу з метою отримання прибутку.

Б. Обсяг потенційного ВВП, який економіка пропонує для експорту з метою отримання доходу.

В. Обсяг номінального ЧНП, який економіка пропонує для продажу з метою отримання прибутку.

Г. Обсяг прогнозного ВВП, який економіка планує ви робити.

14. До цінових чинників сукупної пропозиції належать

А.Зміна товарних цін.

Б. Ефект відсоткової ставки.

В. Зміна цін на ресурси.

Г. Ефект чистого експорту.

15. До нецінових чинників сукупної пропозиції належать:

А. Зміна товарних цін.

Б. Зміна цін на ресурси (ресурсових цін).

В. Зміни субсидій.

Г. Зміни в продуктивності ресурсів.

16. Згідно з кейнсіанською моделлю рівноваги економіка перебуває у стані рівноваги, якщо:

А. Обсяг грошової пропозиції протягом певного періоду постійна.

Б. Державний бюджет збалансований.

В. Сума споживчих витрат за вирахуванням заощаджень дорівнює обсягу Інвестицій.

Г. Сукупна пропозиція дорівнює сукупному попиту.

17. Згідно з класичною моделлю сукупної пропозиції падіння сукупного попиту спричинює:

А. Збільшення реального ВВП.

Б. Зниження лише цін.

В. Збільшення прибутковості.

Г. Зниження цін І зарплати.

18. Згідно з кейнсіанською моделлю сукупної пропозиції, падіння сукупного попиту спричинює:

А. Зниження лише зарплати.

Б. Зниження цін за незмінної зарплати.

В. Зменшення прибутковості.Г. Збільшення обсягів виробництва.

19. V моделі "сукупний попит — сукупна пропозиція зростання сукупного попиту приведе:

А. До зростання граничної схильності до заощаджень.

Б. До зростання реального обсягу виробництва на кейнсіанському відрізку кривої АS.

В. До зростання реального обсягу виробництва на класичному відрізку кривої АS.

Г. До зростання цін на кейнсіанському відрізку кривої АS.

20. Зростання сукупних витрат у кейнсіанської моделі приведе до зрушення кривої сукупного попиту

А. Вправо на величину зростання сукупних витрат помножену на значення мультиплікатора.

Б. Вправо на величину зростання сукупних витрат.

В. Вліво на величину зростання сукупних витрат.

Г. Вліво на величину зростання сукупних витрат мінус обсяг трансфертів

21. Зміни в економіці, які графічно можна зобразити як рух вправо уздовж горизонтальної ділянки кейнсіанської кривої сукупної пропозиції, супроводжуються.

А. Підвищенням обсягу виробництва.

Б. Зменшенням обсягу виробництва.

В. Зростанням цін.

Г. Зниженням цін

22. Зміни в економіці які графічно можна зобразити як рух вправо відносно похилої ділянки кейнсіанської кривої сукупної пропозиції, супроводжуються

А. Падінням реального ВВП.

Б. Зниженням цін.

В. Зростанням цін.

Г. Зростанням потенційного ВВП

23. Згідно з кейнсіанською теорією рівень виробництва визначається величиною сукупного попиту. Це означає, що

А. Попит на гроші змушує підприємців виробляти то вари та послуги.

Б. Підприємці намагаються розширити виробництва до рівня повної зайнятості.

В. Обсяг продукції, який підприємці вирішать виробляти, буде визначатися попитом на неї.Г. Виробництво доходу створює попит на цей дохід

24. Якщо рівновага порушилася падінням сукупного попиту то п відновлення в короткостроковому періоді здійснюється за умов

А. Збільшення цін за незмінної зарплати.

Б. Зниження лише зарплати.

В. Зниження цін і зарплати.

Г. Зниження цін за незмінної зарплати

25. Якщо обсяг рівноважного ВВП стане більшим за його потенційний рівень, то

А. Рівень цін зростає .

Б. Рівень безробіття зростає.

В. Автоматично збільшується сукупний попит.

Г. Автоматично збільшується сукупна пропозиція.

Тема . Сукупні витрати і валовий ВВП.

1. Згідно з теорією Дж Кейнса заощадження можуть перевищувати Інвестиції якщо

А. Рівень відсоткової ставки зростає.

Б Протягом тривалого часу в економіці наявне перевиробництво та безробіття.

В. Рівень відсоткової ставки знижується.

Г. Сукупна пропозиція перевищує сукупний попит

2. Якщо в економіці спостерігається нерівновага то заощадження дорівнюють

А. фактичним Інвестиціям.

Б. Запланованим Інвестиціям.

В. Незапланованим Інвестиціям.

Г. Споживчим витратам

3. Що Із переліченого належить до поняття Інвестиції ?

А. Інвестиції.

Б. Заощадження.

В. Податки.

Г. Імпорт

4. Що Із переліченого належить до поняття вилучення ?

А. Державні закупівлі.

Б. Імпорт.

В. Експорт.

Г. Заощадження

5. Якщо в економіці країни збалансовані вироблений І реалізований ЧВП то

А. Сукупний дохід дорівнює сукупній пропозиції.

Б. Ін’єкції дорівнюють вилученням.

В. Економіка функціонує при повній зайнятості І стабільних цінах.

Г. Обсяг експорту дорівнює обсягу Імпорту

6. Рівноважний ВВП визначається за методом

А. Виробничим.

Б. Доходів.

В. Витрат.

Г. Витрати — випуск

7. Рівновага в економіці досягається якщо

А. Інвестиції менше заощаджень.

Б. Інвестиції дорівнюють заощадженням.

В. Інвестиції більше заощаджень.

Г. Сума запланованих і незапланованих інвестицій дорівнює фактичним інвестиціям.

8. Якщо заощадження менше запланованих інвестицій, то

А. Заплановані Інвестиції дорівнюють незапланованим.

Б. Незаплановані Інвестиції менше нуля.

В. Незаплановані Інвестиції більше нуля.

Г. Незаплановані Інвестиції дорівнюють нулю.

9. Рецесійний розрив в економіці виникає, якщо

А. Фактичний ВВП менше потенційного.

Б. Фактичний ВВП більше потенційного.

В. Наявний дефіцит сукупних витрат.

Г. Наявний надлишок сукупних витрат.

10. Інфляційний розрив в економіці виникає, якщо

А. Фактичний ВВП більше потенційного.

Б. Фактичний ВВП менше потенційного.

В. Експорт більше Імпорту.

Г. Сукупний попит перевищує сукупну пропозицію

11. За умов повної зайнятості та економічної рівноваги, якщо потенційний ВВП дорівнює 200 млрд євро, сукупні витрати — 210 млрд євро, наявний:

А. Дефіцит сукупних витрат.

Б. Інфляційний розрив.

В. Рецесійний розрив.

Г. Надлишок сукупних витрат.

12. Якщо люди стануть більш бережливими, то за Інших незмінних умов:

А. Обсяг заощаджень буде зростати при кожному рів» відсоткової ставки.

Б. Крива заощаджень зрушиться вліво.

В. Ціна кредиту буде зменшуватись.

Г. Заплановані Інвестиції збільшаться.

13. Згідно з "парадоксом бережливості", бажання заощадити при кожному рівні доходу викличе:

А. Зрушення кривої споживання вниз.

Б. Зрушення кривої заощадження вверх.

В Зменшення рівноважного рівня національного виробництва І доходу.

Г. Зростання кількості людей, які будуть заощаджувати.

14. Зростання експорту країни за Інших незмінних умов, викличе:

А. Збільшення інвестицій.

Б. Зменшення заощаджень.

В. Збільшення чистого експорту.

Г. Збільшення сукупного попиту І національного доходу.

15. Чисті Інвестиції — це

А. Вартість використаних засобів виробництва.

Б. Величина чистого прибутку.

В. Збільшення основних фондів.

Г. Всі відповіді неправильні.

Тема . держава в системі макроекономічного регулювання.

1. Що стало причиною неспроможності ринкового механізму в управлінні економікою?

А. Розвиток продуктивних сил. .

Б. Екологічна криза.

В. Розвиток науково-технічного прогресу.

Г. Відділення сфери послуг.

2. Якщо сучасна економіка є регульованою, то чи є необхідність використовувати ринковий механізм?

А. Ринковий механізм у регулюванні національної економіки не потрібен.

Б. Ринковий механізм має використовуватись в органічній єдності з державними регуляторами.

В. Ринковий механізм має використовуватись тільки в окремих галузях народного господарства.

Г. Усі відповіді неправильні.

3. Завданнями державного регулювання сучасної ринкової економіки є:

А. Модифікація ринкового механізму.

Б. Послаблення конкуренції.

В. Справедливий розподіл доходу.

Г. Контроль за рівнем зайнятості та інфляції.

4. Об'єктами державного регулювання є:

А. Екологія.

Б. Умови конкуренції. .

В. Державні службовці.

Г. Соціальне забезпечення.

Д. Дрібні та великі підприємства.

5. В умовах змішаної економіки відкритого типу держава виконує таку економічну функцію:

А. Отримує податки. .

Б. Сплачує податки. .

В. Отримує трансферти. .

Г. Продає продукти та ресурси.

6. Державне втручання в економіку країни спричинене необхідністю:

А. Розвивати науково-технічний прогрес.

Б. Сприяти досягненню рівноважного рівня цін.

В. Зміцнювати національну оборону країни.

Г. Впливати на зміну відсоткової ставки комерційним банків.

7. Класичній теорії державного невтручання відповідає таке положення:

А. Повна зайнятість економічних ресурсів — це норма ринкової економіки.

Б. Основним регулятором ринкової економіки є сукупний попит.

В. Заробітна плата і ціни на товари і природні ресурси не гнучкі.

Г. Ринкова економіка здатна до саморегулювання.

8. Кейнсіанській теорії державного регулювання економіки відповідає таке положення:

А. Зарплата є абсолютно гнучкою.

Б. Зарплата є негнучкою в довгостроковому періоді.

В. Зарплата є негнучкою в короткостроковому періоді.

Г. Ціни на товари гнучкі в короткостроковому періоді.

9. У системі макроекономічного регулювання держава виконує функцію:

А. Розподільчу.

Б. Перерозподільчу.

В. Стабілізаційну.

Г. Виробничу.

10. Об'єктами державного регулювання є:

А. Платіжний баланс.

Б. Профспілки і союзи підприємців.

В. Верховна Рада і місцеві ради.

Г. Військово-промисловий комплекс.

11. Засобами прямого державного регулювання є:

А. Прискорена амортизація.

Б. Податки.

В. Регулювання зайнятості.

Г. Бюджетна політика.

12. До засобів антикризової політики держави не належать:

А. Регулювання податкових ставок.

Б. Регулювання заробітної плати.

В. Маніпулювання державним бюджетом.

Г. Регулювання зовнішньоекономічної діяльності.

13. За умов змішаної економіки відкритого типу сукупні витрати визначають за формулою:

А. Е = С + І + G.

Б. Е = С + І + G + XN.

В. Е = С + І + G – XN.

Г. Е = С + І + (Т – G) + ХN

14. Основним регулятором змішаної економіки є:

А. Сукупні витрати.

Б. Рівень цін.

В. Ринок.

Г. Сукупна пропозиція.

15. Як суб'єкт макроекономічного регулювання ринок не може:

А. Забезпечити людей суспільними благами.

Б. Реагувати на індивідуальні потреби людей.

В. Регулювати ціни.

Г. Забезпечити рівномірний розвиток окремих регіонів.

Тема . Фіскальна політика держави.

1. Державна політика в галузі витрат і оподаткування називається:

А. Монетарною політикою.

Б. Політикою розподілу доходів.

В. Політикою, заснованою на теорії економіки пропозиції.

Г. Фіскальною політикою.

2. Маніпуляції з державними витратами і податками для досягнення бажаного рівноважного рівня доходу та виробництва характерні для:

А. Політики, яка заснована на кейнсіанській функції споживання.

Б. Політики, орієнтованої на дефляційний розрив.

В. Кейнсіанської фіскальної політики.

Г, Кредитної політики.

3. За кейнсіанською теорією необхідність державного втручання в економіку фіскальними методами доводять за допомогою тези:

А. Державне втручання забезпечує більш ефективний розвиток економіки.

Б. Якщо ціни стабільні, то є впевненість, що ринок забезпечить макроекономічну рівновагу в умовах повної зайнятості.

В. Нестабільність розвитку приватного сектору не породжує макроекономічних проблем.

Г. Тільки держава може брати до уваги регіональні інтереси.

4. Якщо уряд передбачає підвищити рівень реального ЧВП, він може:

А. Знизити державні закупівлі товарів та послуг. .

Б. Знизити рівень бюджетного дефіциту.

В. Знизити податки.

Г. Зменшити трансфертні платежі.

5. Прямий зв'язок між чистими податковими надходженнями та реальним ЧВП:

А. Поширює можливості для підтримки повної зайнятості.

Б. Підвищує ефективність дискреційної фіскальної політики, спрямованої на подолання рецесії та досягнення повної зайнятості.

В. Зменшує вплив змін обсягу планових інвестицій на рівень НД та зайнятості.

Г. Автоматично приводить до створення бюджетних надлишків у період рецесії.

6. Автоматична фіскальна політика забезпечує:

А. Зміну обсягу державних закупівель.

Б. Зміну податкових ставок.

В. Часткову економічну стабілізацію.

Г. Повну економічну стабілізацію.

7. Дефіцит державного бюджету утворюється, якщо:

А. Обсяг податкових надходжень зменшується. .

Б. Витрати держави зменшуються.

В. Сума активів держави перевищує обсяги її зобов'язань.

Г. Сума витрат держави перевищує обсяг податкових надходжень.

8. Дефіцит державного бюджету може фінансувати за рахунок:

А. Зовнішніх позик.

Б. Державного запозичення.

В. Зменшення державних закупівель. .

Г. Зменшення трансфертів.

9. Найменш збитковим варіантом для забезпечення приросту ВВП державного бюджету є:

А. Зменшення податків.

Б. Збільшення державних закупівель.

В. Збільшення державних позик.

Г. Одночасне збільшення державних закупівель і зменшення податків.

10. Однією з реальних проблем державного боргу є:

А. Зростання частки заощаджень при всіх рівнях безподаткового доходу.

Б. Зростання обсягів інвестицій.

В. Відплив частини національного продукту за межі країни.

Г. Зменшення трансфертних платежів.

11. Проблеми, пов'язані зі зростанням державного боргу, впливають на скорочення обсягу виробництва та зростання безробіття. Це твердження відображає думку прихильників:

А. Бюджету, який балансується на циклічній основі.

Б. Кривої Лаффера.

В. Щорічно збалансованого бюджету.

Г. Функціональних фінансів.

12. Державний бюджет, збалансований на циклічній основі, був би наслідком:

А. Зростання державних витрат, зниження податків у період економічного піднесення.

Б. Скорочення державних витрат, збільшення податків У період економічного спаду.

В. Скорочення державних витрат, зниження податків У період економічного спаду.

Г. Зростання державних витрат, зниження податків у період економічного спаду.

13. Яскраво виражена антиінфляційна фіскальна політика передбачає:

А. Зростання податків і більш високий рівень державних витрат.

Б. Підвищення рівня оподаткування та скорочення державних витрат.

В. Скорочення як державних витрат, так і податкових входжень.

Г. Зниження податків і більш високий рівень державних витрат.

14. Значний бюджетний дефіцит дає змогу:

А. Збільшити відсоткову ставку, підвищити міжнародну цінність національної валюти та збільшити обсяг чистого експорту.

Б. Зменшити відсоткову ставку, знизити міжнародну цінність національної валюти та збільшити обсяг чистого експорту.

В. Збільшити відсоткову ставку, знизити міжнародну цінність національної валюти та збільшити обсяг чистого експорту.

Г. Збільшити відсоткову ставку, підвищити міжнародну цінність національної валюти та зменшити обсяг чистого експорту.

15. За інших рівних умов значний бюджетний дефіцит у період повної зайнятості призводить до:

А. Зниження міжнародної цінності національної валюти.

Б. Інфляції, обумовленої зростанням витрат. .

В. Зростання реальної відсоткової ставки. .

Г. Зниження реальної відсоткової ставки.

16. Державний борг — це сума попередніх:

А. Бюджетних дефіцитів. .

Б. Державних витрат.

В. Бюджетних надлишків за вирахуванням бюджетних дефіцитів.

Г. Бюджетних дефіцитів за вирахуванням бюджетних надлишків.

17. До яких економічних наслідків може призвести державний борг?

А. Зниження рівня життя.

Б. Збільшення сукупних національних витрат.

В. Скорочення виробничих можливостей національної економіки.

Г. Перерозподіл національного багатства між членами суспільства.

18. Якщо уряд щорічно прагнутиме до збалансованого бюджету, то цей бюджет:

А. Буде сприяти послабленню інфляції. .

Б. Буде стимулювати сукупний попит. .

В. Буде посилювати коливання у межах економічного циклу.

Г. Буде вирівнювати коливання у межах економічного циклу.

19. Відносні витрати на обслуговування державного боргу визначаються:

А. Відношенням суми відсоткових сплат за боргом до обсягу ВВП.

Б. Сумою державного боргу.

В. Відношенням розміру боргу до обсягу ВВП.

Г. Сумою відсоткових сплат за боргом.

20. Державний борг — це зобов'язання держави перед платниками податку. Це викликано тим, що:

А. Державний борг дорівнює сумі активів держави.

Б. Основна маса державних облігацій належить громадянам країни та національним фірмам.

В. Громадяни отримують трансфертні платежі.

Г. Офіційні дані занижують розмір державного боргу.

21. Ефект витіснення передбачає, що:

А. Споживання товарів і послуг зростає, а обсяг інвестицій зменшується.

Б. Імпорт витісняється вітчизняними товарами.

В. Зростання державних витрат призводить до змен-Щення приватних інвестицій.

Г. Збільшення обсягу приватних інвестицій приводить До зменшення державних витрат.

22. Концепція функціональних фінансів надає перевагу:

А. Збалансуванню державного бюджету.

Б. Зменшенню дефіциту державного бюджету.

В. Економічній стабілізації.

Г. Економічному зростанню.

23. Побудова кривої Лаффера ґрунтується на положенні:

А. Зниження граничної податкової ставки завжди збільшує податкові надходження.

Б. Зниження граничної податкової ставки завжди зменшує податкові надходження.

В. Зниження граничної податкової ставки збільшує податкові надходження, якщо податкова ставка була над. мірною.

Г. Усі відповіді неправильні.

Тема. Грошово - кредитна політика держави.

1. Важливою умовою збереження вартості грошей (курсу національної валюти) будь-якої країни є:

А. Контроль уряду за емісією грошей. .

Б. Державний контроль цін.

В. Забезпечення грошового обігу золотом або валютою. .

Г. Зростання швидкості обертання грошей.

2. Що із наведеного нижче не включають в агрегат М2?

А. Готівкові гроші поза банками.

Б. Строкові депозити.

В. Кошти на розрахункових рахунках.

Г. Кошти клієнтів за трастовими операціями банків.

3. Попит на гроші для угод залежить від:

А. Відсоткової ставки комерційних банків. .

Б. Реального валового внутрішнього продукту. .

В. Кількості готівкових грошей поза банками.

Г. Швидкості обертання грошей.

4. Якщо реальний валовий внутрішній продукт краї-1511 зменшиться, то за відносно постійної швидкості обертання грошей:

А. Зросте попит на гроші для угод.

Б. Зменшиться попит на гроші для угод.

В. Попит на гроші для угод буде незмінним.

Г. Усі відповіді неправильні.

5. Попит на гроші як активи залежить від:

А. Відсоткової ставки комерційних банків.

Б. Норми резервів комерційного банку.

В. Загального обсягу грошової маси.

Г. Граничної схильності до заощаджень.

6. Якщо реальний валовий внутрішній продукт становитиме 4000 млрд євро, а швидкість обертання грошей — 5 раз на рік, то попит на гроші для угод дорівнюватиме:

А. 20 000 млрд євро.

Б. 800 млрд євро.

В. 3200 млрд євро.

Г. 4800 млрд євро.

7. Загальна сума грошової маси збільшується, якщо комерційні банки країни:

А. Зменшують свої надлишкові резерви.

Б. Збільшують обсяги кредитів, які надаються населенню.

В. Збільшують свої резерви у національному банку. .

Г. Продають облігації національному банку.

8. Активи комерційного банку — це:

А. Готівкові гроші, поточні рахунки, цінні папери.

Б. Кредити, інвестиції, строкові депозити.

В. Готівкові гроші, резерви, кредити, інвестиції та цінні папери.

Г. Цінні папери, власний капітал, строкові депозити, інвестиції.

9. Емісія готівкових грошей — це:

А. Продаж національним банком облігацій державної позики.

Б. Одержання національним банком чергового траншу від МВФ.

В. Випуск національним банком в обіг грошей у готівковій і безготівковій формах.

Г. Кредитування національним банком комерційних банків країни.

10. Що має за мету комерційний банк, зменшуючи відсоткову ставку:

А. Збільшення заощаджень населення.

Б. Збільшення кредитів населення.

В. Сприяння інвестуванню.

Г. Пожвавлення кон'юнктури ринку.

11. Що має за мету національний банк, підвищуючи облікову ставку:

А. Зменшення попиту комерційних банків на кредити. .

Б. Збільшення попиту комерційних банків на кредити. .

В. Пожвавлення національної економіки. .

Г. Зменшення рівня інфляції.

12. Комерційний банк може випускати в обіг безготівкові гроші в межах:

А. Свого надлишкового резерву.

Б. Свого касового резерву.

В. Суми депозитів.

Г. Обов'язкових резервів, що знаходяться у національному банку.

13. Якщо норма обов'язкових резервів комерційного банку становить 100 %, то величина грошового мультиплікатора дорівнює:

А. 100.

Б. 1.

В.-1.

Г. 0.

14. Надлишкові резерви комерційного банку — це:

А. Різниця між активами і пасивами банку. .

Б. Різниця між сумою фактичних резервів і сумою обов'язкових резервів.

В. Різниця між грошовими агрегатами М2 і МІ.

Г. Різниця між активами і власним капіталом банку.

15. Норма обов'язкових резервів запроваджується як засіб:

А. Обмеження грошової маси.

Б. Зниження рівня інфляції.

В. Економічного зростання країни.

Г. Активізації іноземних інвестицій.

16. Чому дорівнює грошовий мультиплікатор за умови що коефіцієнт готівкових грошей і коефіцієнт резерву дорівнюють 0,5?

А. 1.

Б. 0,5.

В. 1,5.

Г. 2.

17. Коефіцієнт готівкових грошей дорівнює 0,1, обсяг депозитів — 100 млрд євро. Чому дорівнює пропозиція грошей?

А. 10 млрд євро.

Б. 90 млрд євро.

В. 110 млрд євро.

Г. 190 млрд євро.

18. Основними статтями активу національного банку є:

А. Банкноти, державні цінні папери, кредити.

Б. Золоті сертифікати, готівкові гроші, банківські депозити.

В. Золоті сертифікати, готівкові гроші, державні цінні папери, кредити.

Г. Банкноти, золоті сертифікати, державні цінні папери.

19. Якщо національний банк продає велику кількість державних цінних паперів, то це приводить до:

А. Збільшення загальної суми особистих нагромаджень.

Б. Зменшення обсягу позики, яка надається комерційним банкам.

В. Збільшенню загальної суми депозитів комерційних банків.

Г. Зниження рівня відсоткових ставок.

20. На обсяг якого з елементів ВВП найбільше впливає зміна відсоткової ставки?

А. Споживчі витрати.

Б. Інвестиції.

В. Державні закупівлі. .mylektsii.ru - Мои Лекции - 2015-2020 год. (0.054 сек.)Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав Пожаловаться на материал