Студопедия

Главная страница Случайная страница

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Структура доходів і витрат домогосподарства
Щоб домогосподарства успішно виконували свої функції, вони повинні отримувати певний обсяг доходів за рахунок певних джерел.

Головне джерело – це доходи від ресурсів, які домогосподарства поставляють суспільному виробництву, або ж доходи від факторів виробництва. Але цим не вичерпуються доходи, що отримують домогосподарства, слід враховувати також трансферти.

Трансфертні платежі – це всі виплати, які відповідають його реальному економічному внеску, але не еквівалентні виробничим витратам.

Статистика України виокремлює такі статті доходів населення:

- оплата праці членів сім’ї;

- пенсії, стипендії, допомоги, субсидії, дотації та путівки до санаторно-курортних установ для дорослих і дітей, на утримання дітей у дошкільних закладах;

- надходження від особистого підсобного господарства;

- дохід з інших джерел.

Сукупний дохід домогосподарства – це вся сума доходів, які воно отримує в грошовій чи натуральній формі з будь – яких джерел. Сукупний дохід домогосподарства не повинен бути нижчим за прожитковий мінімум, тобто нижчий ніж вартість набору товарів і послуг, розрахована за нормами і нормативами споживання і забезпеченості населення першочерговими життєвими засобами. Прожитковий мінімум використовується для встановлення мінімального рівня доходів сімей, а також мінімальних розмірів заробітної плати, пенсій, стипендій та інших соціальних виплат і пільг.

Розподіл доходів дає змогу отримати уявлення про рівень життя в країні, вирішення соціальних проблем.

Споживання домогосподарства – це придбання товарів особистого користування, тобто купівля продуктів харчування, одягу, взуття, меблів, предметів культури і побуту, автомобілів, витрати на соціально-культурні та побутові послуги.

Споживчі витрати можуть бути класифіковані по-різному, наприклад, поділені на товари та послуги.

Якщо грошовий дохід домогосподарства є сталим, то збільшення ціни для нього рівнозначне зменшенню його реального доходу, або купівельної спроможності. Якщо ціна зростає, а грошові доходи залишаються сталими, то реальні доходи домогосподарств зменшуються, і вони купують менше товарів. Навпаки, за зниження цін попиту реальні доходи домогосподарств за сталості їх доходів зростатимуть.

Дохід, що залишається у розпорядженні споживача після внесення податків та інших виплат, може використовуватися лише двома способами – або на заощадження, або на споживання.

Заощадження –це та частина доходу домогосподарства, що не сплачується у вигляді податку та не витрачається на купівлю особистого споживання.

Основні поняття і терміни:

Домогосподарство- сукупність осіб, які спільно проживають в одному житловому приміщенні або його частині, забезпечують себе всім необхідним для життя, ведуть спільне господарство, повністю або частково об'єднують та витрачають кошти.Сім’я— це сукупність осіб, що живуть разом, пов’язаних родинністю та спільним бюджетом.

Споживання домогосподарства – це придбання товарів особистого користування.

Заощадження –це та частина доходу домогосподарства, що не сплачується у вигляді податку та не витрачається на купівлю особистого споживання.

Питання для самоконтролю:

1. Чи вірний вислів: «Домогосподарство і сім’я – це слова-синоніми»:

А) ні, вислів помилковий

Б) так, вислів вірний

В) вислів вірний лише в окремих випадках

2. Чи можна віднести державну субсидію до доходу домогосподарства:

А) так, це одна зі статей доходу домогосподарства

Б) ні, державні субсидії - не стаття доходу домогосподарства

В) відноситься тільки тоді, коли видається на оплату комунальних

послуг

3. Які з витрат домогосподарств, на Вашу думку, можна віднести до первинних:

А) оплата комунальних послуг Б) продукти харчування

В) придбання одягу Г) оплата за навчання

Д) всі відповіді вірні Е) всі відповіді помилкові

4. Які з перерахованих витрат домогосподарств можна віднести до вторинних:

А) оплата комунальних послуг Б) продукти харчування

В) придбання одягу Г) оплата за навчання

Д) придбання путівки на відпочинок Д) всі відповіді помилкові

 

Семінарське заняття 2 (1 година)


mylektsii.ru - Мои Лекции - 2015-2019 год. (0.005 сек.)Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав Пожаловаться на материал