Студопедия

Главная страница Случайная страница

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Звіт про рух грошових коштів за непрямим методом за 2013 рік

        (тис. грн.)  
Найменування статті Примітки 2013 рік 2012 рік  
           
   
ГРОШОВІ КОШТИ ВІД ОПЕРАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ      
Прибуток/(збиток) до оподаткування  
Коригування:          
Знос та амортизація   11,12  
Чисте збільшення/(зменшення) резервів під    
знецінення активів      
         
Амортизація дисконту/(премії)     ( 224) ( 4)  
Результат операцій з торговими цінними   ( 5)  
паперами      
         
Результат операцій з фінансовими похідними   ( 511)  
інструментами      
         
Результат операцій з іноземною валютою   ( 832) ( 461)  
(Нараховані доходи)   ( 2070) ( 1278)  
Нараховані витрати   ( 164)  
Чистий збиток/(прибуток) від інвестиційної   ( 1693) ( 755)  
діяльності      
         
Чистий збиток/(прибуток) від фінансової  
діяльності    
         
Інший рух коштів, що не є грошовим   ( 1413)  
Чистий грошовий прибуток/(збиток) від        
операційної діяльності до змін в    
операційних активах та зобов’язаннях        
Зміни в операційних активах та зобов’язаннях        
Чисте (збільшення)/зменшення обов’язкових ( 533) ( 336)  
резервів у Національному банку України  
       
         
Чисте (збільшення)/зменшення торгових ( 500)  
цінних паперів    
         
Чисте (збільшення)/зменшення коштів в інших ( 3000)  
банках    
         
Чисте (збільшення)/зменшення кредитів та ( 7233) ( 17628)  
заборгованості клієнтів    
         
Чисте (збільшення)/зменшення інших ( 67)  
фінансових активів    
         
Чисте (збільшення)/зменшення інших активів ( 151) ( 6)  
         
Чисте збільшення/(зменшення) коштів банків  
           
Чисте збільшення/(зменшення) коштів  
клієнтів    
         
Чисте збільшення/(зменшення) резервів за ( 1)  
зобов’язаннями    
         
Чисте збільшення/(зменшення) інших  
фінансових зобов’язань    
         
Чисте збільшення/(зменшення) інших  
зобов’язань    
         
 

<== предыдущаЯ лекциЯ | следующаЯ лекциЯ ==>
 | 

Данная страница нарушает авторские права?


mylektsii.ru - Мои Лекции - 2015-2020 год. (0.007 сек.)Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав Пожаловаться на материал