Студопедия

Главная страница Случайная страница

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


за передані йому підзвітні цінності

Структура управління підприємством.

 

Структура управління рестораном - сукупність підвладність взаємозв’язаних організаційних одиниць або ланок, що виконують певні функції.

Процес управління рестораном є совокупність взаємозв’язків i дій, спрямованих на забезпечення оптимального співвідношення робочої сили, матеріальних та фінансових pecypciв. Елементом управління рестораном служить орган управління, який являє собою групу робітників, що об'єднані рішенням однієї задачі - задовольнити попит споживачів.

На чолі колективу ресторану знаходиться адміністрація. Адміністрація - група службових oci6 на чолі з директором.

Вона здійснює керівництво діяльністю колективу в відповідності зi всіма правами i обов’язками.

Трудовий колектив поряд з адміністрацією приймає участь в управлінні рестораном. Це сукупність людей, зв’язаних між собою єдиною метою, спільною працею по виробництву продукції, реалізації i організації її споживання.

Серед прав, якими наділений трудовий колектив - участь в обговорені i вирішенні господарських питань, в плануванні i регулюванні відношень у процесі праці.

 

УГОДА

Про матеріальну відповідальність працівника

за передані йому підзвітні цінності

 

„__„ __________ 2012 р. м._______________

__________________________________________________________________

( назва організації або підприємства)

В особі____________________________________________________________

(посада, прізвище, ім'я по батькові керівника організації або підприємства)

що діє на основі_______________________________________з однієї сторони

(назва відповідного документу)

та__________________________________________________________паспорт

(прізвище, ім'я по батькові працівника)

Серії____номер_________виданий_____________________________________

(дата видачі)

__________________________________________________________________

(назва органу, що видав паспорт)

що працює_________________________________________________________

(назва організації або підприємства, підрозділ)

і займає посаду_____________________________________________________

згідно з наказом____________________________________________________

(назва організації або підприємства)

№__від______2012 р. з другої сторони, скласти цю угоду про нижченаведене

1. _____________________________________________приймає на себе повну (прізвище та ініціали матеріально відповідальної особи)

матеріальну відповідальність, як за всі передані йому/їй у встановленому порядку ___________________________________________________________(назва організації або підприємства)

під звіт товарно-матеріальні цінності та грошові засоби згідно з інвентаризаційними описами __________________________день підписання цієї угоди, так і за всі ті, що будуть надходити йому/їй під звіт протягом терміну дії угоди.

2.___________________________________________________зобов'язується у

(прізвище та ініціали матеріально - відповідальної особи)

встановленому порядку і у встановлений термін, згідно з затвердженими формами, подавати звітність про рух товарно - матеріальних цінностей і грошових засобів, переданих йому/їй під звіт.

3. У випадку виявлення недостачі переданих____________________________.

(прізвище матеріально - відповідальної особи)

під звіт товарно - матеріальних цінностей або грошових засобів більше ніж встановлені норми, зниження якості або псування з його/ її вини товарів, він/ вона зобов'язується відшкодувати недостачу грошових засобів та вартості відсутніх або зіпсованих матеріалів. Вартість відсутніх або зіпсованих товарів стягується за цінами, що склалися на день виявлення недостачі або псування цінностей.

 

4. Надлишок грошових засобів або товарно-матеріальних цінностей, виявлених під час перевірок цінностей, що знаходяться під звітом _____________________, зараховується в доход_________________________.

(прізвище матеріально-відповідальної особи) (назва організації або підприємства)

5. Списання підзвіту_________________________________________________

(прізвище матеріально відповідальної особи) вартості псування, пошкодження та інших витрат товарів/матеріалів, що мали місце в________________________(назва організації або підприємства)

можливе лише за умови, що ці витрати сталися не з вини______________________________________________________________,

(прізвище матеріально-відповідальної особи)

тільки якщо вони оформлені актом у встановленому порядку і в установлений термін.

6.____________________________________________зобов'язується створити

(назва організації або підприємства)

нормальні умови праці та виробничу обстановку, що забезпечує збереження прийнятих під звіт_________________________________________цінностей.

(прізвище матеріально-відповідальної особи)

7. Ця угода має силу на весь час роботи________________________________

(прізвище матеріально-відповідальної особи)

на посаді__________________________________________________________

(назва посади та організації, де працює матеріально-відповідальна особа)

8. Ця угода складена в двох примірниках, перших із яких знаходиться

_________________________________________________________________;

(назва організації або підприємства)

а другий у_________________________________________________________.

(прізвище та ініціали)

9. Адреси сторін:

__________________________________________________________________

(назва організації або підприємства)

__________________________________________________________________

(прізвище ім'я по батькові матеріально-відповідальні особи, адреса, телефон)

 

 

Директор__________________________

 

Матеріально-відповідальна особа_________________

 

____________________

(підприємство, організація)

 

Ідентифікаційний

Код ЄДРПОУ ________________ Код за ЗКУД ____________

 

 

Видатковий касовий ордер

№ документа Дата складання   Кореспондуючий рахунок, субрахунок Код аналітичного обліку Сума Код кільового призначення  
               
               
               

 

Видано ___________________________________________________________

(прізвище, ім’я, по батькові)

Застава ___________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

(прописом)

 

Додаток __________________________________________________________

__________________________________________________________________

Керівник Головний бухгалтер

 

Одержав _______________________________ грн.

_______ ________________ 2012 р.

 

За ________________________________________________________________

(найменування, номер, дата та місце видачі документа, який засвідчує особу одержувача)

_____________________________________________________________________________

 

Видав касир __________________________________________________________________

 

________________________ Затверджую

Заклад (підприємство) у сумі ________ грн.

Касирів закладу (підприємства)

«__» «__________» «20__»р.

Дата закупки

«__» «__________» «20__»р.

 

Закупівельний акт №________

________________

(місце закупки)

Мною, ____________________________________________________________

(прізвище, ім’я по, батькові)

 

Куплено з _________________________________________________________

(прізвище, ім’я по, батькові)

 

Який проживає за адресою ___________________________________________

 

Наступні сільськогосподарські продукти Код документа ____________

Номер документа___________

Дата документа____________

Код операції_______________

Код покупця_______________

Найменування сільськогосподарських продуктів Код продуктів Одиниця виміру, код Сот Кількість Ціна Сума Контрольне число
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               

 

Разом на суму ______________________________________ (прописом)

Гроші отримав ______________________________________ (прописом)

Гроші відав _________________________________________ (прописом)

 

 

 


 

Рахунок №
Від__ _________________________20__р.

 

Система оподаткування: загальна, єд. податок, фікс, с/г податок, спецпатент (не потрібне викреслити)

постачальник


_______________________________________________________________________________________

Р/р_________________________________в_________________________________

платник
__________________________МФО___________________Код ЄДРПОУ________

______________________________________________________________________

Найменування Од.виміру Кількість Ціна Сума  

 

РАЗОМ

Разом з ПДВ прописом: ПДВ 20%

Разом з ПДВ

 

 


Заказ на банкет

 

Вид банкета/помещение:_____________________________________________

Дата: ____________________________ Время:___________________________

Количество персон: ___________________

Имя заказчика, название фирмы куда будет отправлен счет: _______________

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Адрес: ____________________________________________________________

Телефон / факс: ____________________________________________________

Заказ: _____________________________________________________________

 

Меню Напитки

____________________________ _______________________________

____________________________ _______________________________

____________________________ _______________________________

____________________________ _______________________________

____________________________ _______________________________

Прочее: ___________________________________________________________

__________________________________________________________________

Стоимость на одного участника:_________________

Аренда помещения: ___________________________

Особые пожелания: _________________________________________________

_________________________________________________

Декорация зала: ____________________________________________________

Форма столов: _____________________________________________________

Музыка: __________________________________________________________

Схема размещения гостей/кувертные карточки с указанием имени и фамилии участника: ________________________________________________________

Аперитивы: _______________________________________________________

Диджестивы:_______________________________________________________

Табачные изделия:__________________________________________________

Техническое оснащение:_____________________________________________

(микрофоны, магнитофоны, проекторы, стереомагнитофон и тд.)

 

Подпись заказчика: Подпись организатора банкета:

 

___________________ ___________________________

 

Стоимость в $: ______________________________________ (прописью)

 

Подпись: ____________

Направляется: Кухня

<== предыдущая лекция | следующая лекция ==>
Закупівельний акт №________ | Что такое турбореактивный двигатель?

mylektsii.ru - Мои Лекции - 2015-2020 год. (0.027 сек.)Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав Пожаловаться на материал