Студопедия

Главная страница Случайная страница

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


C) Gluconobacter suboxydans
Сірке қышқылының алдында өтетін ашу процесінің түрі

E) спиртті

ТТ

«таза» орындардағы ауа шығарғыштағы фильтрлердің тазалау эффективтілігі қандай: тазалау эффективтілігі 95% фильтрлер;

Ті-плазмида деген, ол-

D) Агробактерия плазмидасы

Т-ДНҚ –ны өсімдік клеткасына тасымалдау және хромосомалық ДНҚ құрамына кірістіру процесіне жауапты гендер

а) vir гендері

Т-ДНҚ деген не

B) Агробактериялардың Ті-плазмида ДНҚ-сының өсімдікке тасымалданатын, ісік туғызатын бөлігі

Таза линия – б±л:

С) біртекті генетикалыќ (гомозиготалы) организм топтары

Табиғи криопротектор

А) сахароза

Табиғи немесе синтетикалық заттардың беткі қабатына бекінген, немесе полимерлік гельдер құрамына енгізілген, қозғалысы шектелген, осы ортада өсетін клеткалар

А) иммобильденген

Тағамдық сірке қышқылына дәм хош иіс беретін

Ацетоин

Талдаушы шаѓылысу пайдаланылады:

Е) F2 гибридтерді алу ‰шін

Таңбаланған изотоп –P32 немесе флюоресцентті таңбалар қолданылатын сиквенс

б) химиялық

Тауыќтардыњ жынысын аныќтау механизімі ќандай?

С) аналыќ жыныс ХУ, аталыќ ХХ

Taq- полимеразаның қасиеті

д) жоғарыда аталғандардың барлығы

Тежеу прцесіне дайындау аталады: Сүртіп тастау;

Тежегіш аппаратта сақталатын астық өнімдердің массасы не деп аталады: Сусло;

Тек гомозиготалы к‰йінде ғана белгіге ғсер ететін ген

E) Рецессивті аллель

Теломера дегеніміз

B) Хромосоманыњ ±шы

Теңбіл вирусына шалдыққан нарғызгүлдің өсу нүктесінен аурудан таза өсімдік өсіріп шығарған ғалымдар

Б) Морель мен Мартен

Теңіз балдырлардан өндірілетін полисахаридтердің қоспасы

Б) агар-агар

Теңіз биологиясы организмдері биотехнологияның қай саласына жатады?

C) көк биотехнология

Тењіз шошќасыныњ терісініњ ќара т‰сі (В) аќ (в) т‰сіне доминантты. Гетерозиготалыќ ќара аналыќ гетерозиготалыќ аталыќпен шаѓылыстырылѓан. Ќара т‰сті ±рпаќтыњ ќандай бµлігі гомозиготалы болады ?

А) 1/4

Тењіз шошќасыныњ терісініњ ќара т‰сі (В) аќ (в) т‰сіне доминантты. Екі ќара тењіз шошќаларын шаѓылыстырѓанда18 ќара жєне 4 аќ ±рпаќ алынды. Ќара шошќаныњ ќандай бµлігі гетерозиготалы болады ?Е) Ѕ

Терең дақылдау барысында жиі қолданылатын араластырғыш

C) турбинді

Термотұрақсыз органикалық ерітінділерді бактериялардан залалсыздандыру үшін

б) стерильді кіші поралы (диаметрі -0.45 мкм.) бактериялы фильтр арқылы өткізеді

Толық доминанттылықты табыњыз

Аа : АА =Аа

Толық емес доминанттылық кезінде фенотип бойынша қандай ажырауды Ғ2-де к‰туге болады?

C) 1:2:3

Толымсыз доминанттылыќ дегеніміз не?

С) бірінші ±рпаќта ата-анасыныњ аралыќ белгісініњ кµрінуі

Томат тамыры ұштарынан өсіріп алынған каллус ұлпаларын 30 жыл бойы өсірген ғалым

Д) Ф.Уайт

Тотықсыздандырғыш дисахаридтерге жатпайды


mylektsii.ru - Мои Лекции - 2015-2019 год. (0.01 сек.)Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав Пожаловаться на материал