Студопедия

Главная страница Случайная страница

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Екологічна ситуація України
Завдання:

1. Розкрити зміст понять „екологічна ситуація”, „екологічна криза”, „екологічні конфлікти зони” і т. п.

2. На контурній карті України відобразити сучасну екологічну ситуацію.

3. Дати коротку характеристику екологічної ситуації в України.

4. Дослідити затрати на охорону навколишнього середовища в Україні в сучасних умовах.

5. Навести факти забруднення навколишнього середовища (за матеріалами офіційних видань і за власними спостереженнями).

 

Література:

1. Заставний Ф.Д. Географія України. – Львів: Світ, 1994. – 462с.

2. Іщук С. І. Розміщення продуктивних сил (Теорія, методи, практика). Вид. 5-те доп. – К.: Європ. Ун-т, 2002 – 216с.

3. Розміщення продуктивних сил і регіональна економіка Підручник / За ред. В.В. Ковалевського, О.Л. Михайлюк, В. Ф. Семенова. – 7-ме вид., стер. – К.: Знання, 2005. – 350 с.– (Вища освіта ХХІ століття).

4. Розміщення продуктивних сил України: Підручник / За ред. Є.П. Качана. – К.: ВД „Юридична книга”, 2001. – 552 с.

5. Долішній М. І., Стадницький Ю. І., Загородній А. Г., Товкан О. Е. Розміщення продуктивних сил і регіональна економіка: Навч. посіб. – Львів: НУ „Львівська політехніка”, „Інтелект Захід”, 2003. – 256с.

6. Коваль Я. В., Антоненко І. Я. Регіональна економіка: Навч. посіб. – К: ВД „Професіонал”, 2005. – 272 с.

7. Голіков А.П., Дейнека О.Г., Позднякова Л.О., Черномаз П.О. Регіональна економіка та природокористування / за ред. Голікова А..П.: Навчальний посібник. – К.: ЦУЛ, 2009. – 352с.

8. Лишиленко В. І. Регіональна економіка: підручник для вищих учб. заклд. – К.: ЦУЛ, 2009. – 384с.

9. Лишиленко В. І. Розміщення продуктивних сил і регіональна економіка: Навчальний посібник. – К.: ЦУЛ, 2006. – 325с.

10. Шевчук Л. Т. Основи медичної географії. – Львів: ЛДУ, 1996. – 168с.

11. Шевчук Л. Т. Розміщення продуктивних сил. Навч. посіб. – Львів ЛНУ імені Івана Франка, 2001. – 150 с.

12. Алаев З.Б. Социально-экономическая география. Понятийно-терминологический словарь. – М.: Мысль, 1983. – С.155 – 168.

13. Клиновий Д. В., Пепа Т. В. Розміщення продуктивних сил та регіональна економіка України / За наук. ред. Л. Г. Чернюк: Навчальний посібник. – К.: ЦУЛ, 2006. – 728 с.

14. Сазонець І.Л., Джинджоян В. В., Чубар О.О. Розміщення продуктивних сил. – К.: ЦУЛ, 2006. – 320с.

15.Адаменко О.М., Косенко Я. В. Основи екології: Навчальний посібник. – К.: ЦЦНЛ, 2005. – 320с.

16. Білявський Г.О., Л. Бутченко Л.І., Навроцький В.М. Основи екології: теорія та практикум. Навчальний посібник. – К.: Лібра, 2002. – 352с.

17. Джигирей В.С. Екологія та охорона навколишнього природного середовища: Навч. посіб. – 4-те вид., випр. і. доп. – К.: Т-во „Знання”, КОО, 2006. – 319с.

18. Кучерявий В. П. Екологія. – Львів: Світ, 2001 – 500с.

19. Олійник Я.Б., Запотоцький С.П., Кононенко О.Ю., Мельничук А.Л., Пасько В. Ф. Регіонална економіка: навч. посіб.,(2-е вид. змін. і доп.) – К.: КНТ, 2008. – 444 с.

20. Зінь Е.А. Регіональна економіка: Підручник. – К.: ВД „Професіонал”, 2007. – 528с.

21. Савченко В. Ф. Регіональна економіка: Навчальний посібник / Савченко В.Ф. – К.: Кондор, 2012. – 339 с.

 


mylektsii.ru - Мои Лекции - 2015-2020 год. (0.006 сек.)Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав Пожаловаться на материал