Студопедия

Главная страница Случайная страница

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


UnhandleExceptionFilter жүйелік фильтр функциясының қайтаратын мәндері
A) программаның жұмысы аяқталады

D) ерекшелік нүктесінен программаның орындалуын қайта қалыптастырады

F) UnhandleExceptionFilter жүйелік функциясы орындалады

UnlockFile() функциясының келесі параметрлері:
D) hFile
F) dwFileOffsetLow, dwFileOffsetHigh
H) nNumberOfBytesToLockLow, nNumberOfBytesTiLockHigh

VirtualQuery() фунциясының параметрлері

A) lpAddress

B) lpBuffer

C) dwLength

WaitForMultipleObjects()функциясының параметрлері

B) nCount, *lpHandles

D) bWaitAll

E) dwMilliseconds

Win32-депроцесс құруды орындайтын функцияларды көрсет:

C) CreateProcess

E) CreateProcessAsUser (Win NT/2000 арналған)

G) CreateProcessWithLogonW (Win2000 бастап)

Windows 32 приоритет деңгейлері бар,олар 0-ден 31-ге дейін.Бұл приоритеттер келесідегідей топтастырылған:

B) 31 - 16, нақты уақыт деңгейлер

D) 15 - 1 динамикалық деңгейлер

F) 0 – жүйелік деңгей

Windows ағындарының приоритеттері

B) өзі орындалатын контекстегі салыстырмалы процесс приоритетіне байланысты анықталады

D) 0-ден бастап (төменгі приоритет) 31-ге (жоғарғы приоритет) дейін өзгереді

G) процессорлық уақытты тарату кезінде қолданылады

Windows объектілер бұл:

B) деректер құрылымы

D) жүйелікресурс

G) мысалы, файл, канал, графикалық суреттер

Windows операциялық жүйесінде келесі ағын түрлері ерекшеленеді

B) жүйелік

D) пайдаланушы

F) пайдаланушы интерфейсінің ағындары

Windows операциялық жүйесінің қосымшаларына ұсынылатын объект категориялары

A) User

B) Graphics Device Interface

C) Kernel

Windows процесстері келесі компоненттерден тұрады:

B) деректер құрылымы

E) адрес кеңістігі

G) орындалатын программа және деректер

Windowsсинхронизациялау объектілері

A) мьютекс

B) оқиға

C) семафор

Windows NT операциялық жүйелерінде құрылатын есептеу жазбаларының типтері

B) administrator

E) guest

G) system

Windows NT платформасындағы пайдаланушылар тобы

B) глобальды

D) локальды

F) арнайы

WriteConsoleInput() функциясының параметрлері

C) hConsoleInput , *lpBuffer

E) hLength

F) lpNumberOfEventsWritten

WriteConsoleOutput() функциясының параметрлеріC) hConsoleOutput , *lpBuffer

F) dwBufferSize, dwBufferCoord

H) lpWriteRegion

WriteConsoleOutputAttribute() функциясының параметрлері

D) hConsoleOutput , *lpAttribute

E) nLength, dwWriteCoord

F) lpNumberOfAttrsWritten

WriteFile() функциясының келесі параметрлері:
B) hFile, lpBuffer
D) nNumberOfBytesToWrite, lpNumberOfBytesWritten

E) lpOverlapped

 


.

mylektsii.ru - Мои Лекции - 2015-2019 год. (0.006 сек.)Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав Пожаловаться на материал