Студопедия

Главная страница Случайная страница

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


ТИМЧАСОВА КЛАСИФІКАЦІЯ 1 страница
видатків та кредитування місцевих бюджетів (з перехідною таблицею до функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

------------------------------------------------------------------

| Код | Найменування | Код функціональної |

| | |класифікації, що відповідає |

| | | даному коду |

|------+----------------------------+----------------------------|

|010000|Державне управління | |

|------+----------------------------+----------------------------|

|010105|Апарат Верховної Ради | 0111 |

| |Автономної Республіки Крим | |

|------+----------------------------+----------------------------|

|010106|Забезпечення діяльності | 0111 |

| |депутатів Автономної | |

| |Республіки Крим | |

|------+----------------------------+----------------------------|

|010108|Апарат Рахункової палати | 0112 |

| |Верховної Ради Автономної | |

| |Республіки Крим | |

|------+----------------------------+----------------------------|

|010114|Апарат Ради міністрів | 0111 |

| |Автономної Республіки Крим | |

| |та її місцевих органів | |

|------+----------------------------+----------------------------|

|010116|Органи місцевого | 0111 |

| |самоврядування | |

|------+----------------------------+----------------------------|

|010117|Органи виконавчої влади в | 0111 |

| |м. Києві | |

|------+----------------------------+----------------------------|

|060000|Правоохоронна діяльність та | |

| |забезпечення безпеки держави| |

|------+----------------------------+----------------------------|

|060103|Підрозділи дорожньо- | 0310 |

| |патрульної служби та | |

| |дорожнього нагляду | |

|------+----------------------------+----------------------------|

|060106|Приймальники-розподільники | 0310 |

| |для неповнолітніх | |

|------+----------------------------+----------------------------|

|060107|Спеціальні приймальники- | 0310 |

| |розподільники | |

|------+----------------------------+----------------------------|

|060702|Місцева пожежна охорона | 0320 |

|------+----------------------------+----------------------------|

|061002|Спеціальні монтажно- | 0456 |

| |експлуатаційні підрозділи | |

|------+----------------------------+----------------------------|

|061003|Адресно-довідкові бюро | 0310 |

|------+----------------------------+----------------------------|

|061007|Інші правоохоронні заходи і | 0380 |

| |заклади | |

|------+----------------------------+----------------------------|

|070000|Освіта | |

|------+----------------------------+----------------------------|

|070101|Дошкільні заклади освіти | 0910 |

|------+----------------------------+----------------------------||070201|Загальноосвітні школи | 0921 |

| |(в т.ч. школа-дитячий садок,| |

| |інтернат при школі), | |

| |спеціалізовані школи, | |

| |ліцеї, гімназії, колегіуми | |

|------+----------------------------+----------------------------|

|070202|Вечірні (змінні) школи | 0921 |

|------+----------------------------+----------------------------|

|070301|Загальноосвітні школи- | 0922 |

| |інтернати, загальноосвітні | |

| |санаторні школи-інтернати | |

|------+----------------------------+----------------------------|

|070302|Загальноосвітні школи- | 0922 |

| |інтернати для дітей-сиріт та| |

| |дітей, які залишилися без | |

| |піклування батьків | |

|------+----------------------------+----------------------------|

|070303|Дитячі будинки (в т.ч. | 0910 |

| |сімейного типу, прийомні | |

| |сім'ї) | |

|------+----------------------------+----------------------------|

|070304|Спеціальні загальноосвітні | 0922 |

| |школи-інтернати, школи та | |

| |інші заклади освіти для | |

| |дітей з вадами у фізичному | |

| |чи розумовому розвитку | |

|------+----------------------------+----------------------------|

|070307|Загальноосвітні | 0922 |

| |спеціалізовані школи- | |

| |інтернати з поглибленим | |

| |вивченням окремих предметів | |

| |і курсів для поглибленої | |

| |підготовки дітей в галузі | |

| |науки і мистецтв, фізичної | |

| |культури і спорту, інших | |

| |галузях, ліцеї з посиленою | |

| |військово-фізичною | |

| |підготовкою | |

|------+----------------------------+----------------------------||070401|Позашкільні заклади освіти, | 0960 |

| |заходи із позашкільної | |

| |роботи з дітьми | |

|------+----------------------------+----------------------------|

|070501|Професійно-технічні заклади | 0930 |

| |освіти | |

|------+----------------------------+----------------------------|

|070502|Професійно-технічні училища | 0930 |

| |соціальної реабілітації | |

|------+----------------------------+----------------------------|

|070601|Вищі заклади освіти | 0941 |

| |I та II рівнів акредитації | |

|------+----------------------------+----------------------------|

|070602|Вищі заклади освіти III та | 0942 |

| |IV рівнів акредитації | |

|------+----------------------------+----------------------------|

|070701|Заклади післядипломної | 0950 |

| |освіти III-IV рівнів | |

| |акредитації (академії, | |

| |інститути, центри | |

| |підвищення кваліфікації, | |

| |перепідготовки, | |

| |вдосконалення) | |

|------+----------------------------+----------------------------|

|070702|Інші заклади і заходи | 0950 |

| |післядипломної освіти | |

|------+----------------------------+----------------------------|

|070801|Придбання підручників | 0970 |

|------+----------------------------+----------------------------|

|070802|Методична робота, інші | 0990 |

| |заходи у сфері народної | |

| |освіти | |

|------+----------------------------+----------------------------|

|070803|Служби технічного нагляду за| 0990 |

| |будівництвом і капітальним | |

| |ремонтом | |

|------+----------------------------+----------------------------|

|070804|Централізовані бухгалтерії | 0990 |

| |обласних, міських, районних | |

| |відділів освіти | |

|------+----------------------------+----------------------------|

|070805|Групи централізованого | 0990 |

| |господарського | |

| |обслуговування | |

|------+----------------------------+----------------------------|

|070806|Інші заклади освіти | 0990 |

|------+----------------------------+----------------------------|

|070807|Інші освітні програми | 0990 |

|------+----------------------------+----------------------------|

|070808|Допомога дітям-сиротам та | 0990 |

| |дітям, позбавленим | |

| |батьківського піклування, | |

| |яким виповнюється 18 років | |

|------+----------------------------+----------------------------|

|070809|Здійснення виплат, | 0990 |

| |визначених Законом України | |

| |"Про реструктуризацію | |

| |заборгованості з виплат, | |

| |передбачених статтею 57 | |

| |Закону України "Про освіту" | |

| |педагогічним, науково- | |

| |педагогічним та іншим | |

| |категоріям працівників | |

| |навчальних закладів" | |

| | ( 1994-15 ) | |

|------+----------------------------+----------------------------|

|080000|Охорона здоров'я | |

|------+----------------------------+----------------------------|

|080101|Лікарні | 0731 |

|------+----------------------------+----------------------------|

|080102|Територіальні медичні | 0731 |

| |об'єднання | |

|------+----------------------------+----------------------------|

|080201|Спеціалізовані лікарні та | 0732 |

| |інші спеціалізовані заклади | |

| |(центри, диспансери, | |

| |госпіталі для інвалідів | |

| |ВВВ, лепрозорії, медико- | |

| |санітарні частини тощо, що | |

| |мають ліжкову мережу) | |

|------+----------------------------+----------------------------|

|080202|Клініки науково-дослідних | 0732 |

| |інститутів | |

|------+----------------------------+----------------------------|

|080203|Пологові будинки | 0733 |

|------+----------------------------+----------------------------|

|080204|Санаторії для хворих | 0734 |

| |туберкульозом | |

|------+----------------------------+----------------------------|

|080205|Санаторії для дітей та | 0734 |

| |підлітків (нетуберкульозні) | |

|------+----------------------------+----------------------------|

|080206|Санаторії медичної | 0734 |

| |реабілітації | |

|------+----------------------------+----------------------------|

|080207|Будинки дитини | 0761 |

|------+----------------------------+----------------------------|

|080208|Станції переливання крові | 0762 |

|------+----------------------------+----------------------------|

|080209|Станції швидкої та | 0724 |

| |невідкладної медичної | |

| |допомоги | |

|------+----------------------------+----------------------------|

|080300|Поліклініки і амбулаторії | 0721 |

| |(крім спеціалізованих | |

| |поліклінік та загальних і | |

| |спеціалізованих | |

| |стоматологічних поліклінік) | |

|------+----------------------------+----------------------------|

|080400|Спеціалізовані поліклініки | 0722 |

| |(в т.ч. диспансери, медико- | |

| |санітарні частини, пересувні| |

| |консультативні діагностичні | |

| |центри тощо, які не мають | |

| |ліжкового фонду) | |

|------+----------------------------+----------------------------|

|080500|Загальні і спеціалізовані | 0722 |

| |стоматологічні поліклініки | |

|------+----------------------------+----------------------------|

|080600|Фельдшерсько-акушерські | 0725 |

| |пункти | |

|------+----------------------------+----------------------------|

|080703|Заходи боротьби з епідеміями| 0740 |

|------+----------------------------+----------------------------|

|080704|Центри здоров'я і заходи у | 0740 |

| |сфері санітарної освіти | |

|------+----------------------------+----------------------------|

|080800|Центри первинної медичної | 0726 |

| |(медико-санітарної) допомоги| |

|------+----------------------------+----------------------------|

|081001|Медико-соціальні експертні | 0763 |

| |комісії | |

|------+----------------------------+----------------------------|

|081002|Інші заходи по охороні | 0763 |

| |здоров'я | |

|------+----------------------------+----------------------------|

|081003|Служби технічного нагляду за| 0763 |

| |будівництвом та капітальним | |

| |ремонтом | |

|------+----------------------------+----------------------------|

|081004|Централізовані бухгалтерії | 0763 |

|------+----------------------------+----------------------------|

|081005|Групи централізованого | 0763 |

| |господарського | |

| |обслуговування | |

|------+----------------------------+----------------------------|

|081006|Програми і централізовані | 0740 |

| |заходи з імунопрофілактики | |

|------+----------------------------+----------------------------|

|081007|Програми і централізовані | 0763 |

| |заходи боротьби з | |

| |туберкульозом | |

|------+----------------------------+----------------------------|

|081008|Програми і централізовані | 0763 |

| |заходи профілактики СНІДу | |

|------+----------------------------+----------------------------|

|081009|Забезпечення централізованих| 0763 |

| |заходів з лікування хворих | |

| |на цукровий та нецукровий | |

| |діабет | |

|------+----------------------------+----------------------------|

|081010|Централізовані заходи з | 0763 |

| |лікування онкологічних | |

| |хворих | |

|------+----------------------------+----------------------------|

|090000|Соціальний захист та | |

| |соціальне забезпечення | |

|------+----------------------------+----------------------------|

|090201|Пільги ветеранам війни, | 1030 |

| |особам, на яких поширюється | |

| |чинність Закону України "Про| |

| |статус ветеранів війни, | |

| |гарантії їх соціального | |

| |захисту" ( 3551-12 ), | |

| |особам, які мають особливі | |

| |заслуги перед Батьківщиною, | |

| |вдовам (вдівцям) та батькам | |

| |померлих (загиблих) осіб, | |

| |які мають особливі заслуги | |

| |перед Батьківщиною, дітям | |

| |війни, особам, які мають | |

| |особливі трудові заслуги | |

| |перед Батьківщиною, вдовам | |

| |(вдівцям) та батькам | |

| |померлих (загиблих) осіб, | |

| |які мають особливі трудові | |

| |заслуги перед Батьківщиною, | |

| |жертвам нацистських | |

| |переслідувань та | |

| |реабілітованим громадянам, | |

| |які стали інвалідами | |

| |внаслідок репресій або є | |

| |пенсіонерами, на | |

| |комунальні послуги | |

|------+----------------------------+----------------------------|

|090202|Пільги ветеранам війни, | 1030 |

| |особам, на яких поширюється | |

| |чинність Закону України "Про| |

| |статус ветеранів війни, | |

| |гарантії їх соціального | |

| |захисту" ( 3551-12 ), | |

| |особам, які мають особливі | |

| |заслуги перед Батьківщиною, | |

| |вдовам (вдівцям) та батькам | |

| |померлих (загиблих) осіб, | |

| |які мають особливі заслуги | |

| |перед Батьківщиною, особам, | |

| |які мають особливі трудові | |

| |заслуги перед Батьківщиною, | |

| |вдовам (вдівцям) та батькам | |

| |померлих (загиблих) осіб, | |

| |які мають особливі трудові | |

| |заслуги перед Батьківщиною, | |

| |жертвам нацистських | |

| |переслідувань на придбання | |

| |твердого палива та | |

| |скрапленого газу | |

|------+----------------------------+----------------------------|

|090203|Інші пільги ветеранам війни,| 1030 |

| |особам, на яких поширюється | |

| |чинність Закону України "Про| |

| |статус ветеранів війни, | |

| |гарантії їх соціального | |

| |захисту" ( 3551-12 ), | |

| |особам, які мають особливі | |

| |заслуги перед Батьківщиною, | |

| |вдовам (вдівцям) та батькам | |

| |померлих (загиблих) осіб, | |

| |які мають особливі заслуги | |

| |перед Батьківщиною, | |

| |ветеранам праці, особам, | |

| |які мають особливі трудові | |

| |заслуги перед Батьківщиною, | |

| |вдовам (вдівцям) та батькам | |

| |померлих (загиблих) осіб, | |

| |які мають особливі трудові | |

| |заслуги перед Батьківщиною, | |

| |жертвам нацистських | |

| |переслідувань та | |

| |реабілітованим громадянам, | |

| |які стали інвалідами | |

| |внаслідок репресій або є | |

| |пенсіонерами | |

|------+----------------------------+----------------------------|

|090204|Пільги ветеранам військової | 1030 |

| |служби, ветеранам органів | |

| |внутрішніх справ, ветеранам | |

| |податкової міліції, | |

| |ветеранам державної | |

| |пожежної охорони, ветеранам | |

| |Державної кримінально- | |

| |виконавчої служби, ветеранам| |

| |служби цивільного захисту, | |

| |ветеранам Державної служби | |

| |спеціального зв'язку та | |

| |захисту інформації України, | |

| |вдовам (вдівцям) померлих | |

| |(загиблих) ветеранів | |

| |військової служби, ветеранів| |

| |органів внутрішніх справ, | |

| |ветеранів податкової | |

| |міліції, ветеранів державної| |

| |пожежної охорони, ветеранів | |

| |Державної кримінально- | |

| |виконавчої служби, ветеранів| |

| |служби цивільного захисту та| |

| |ветеранів Державної служби | |

| |спеціального зв'язку та | |

| |захисту інформації України, | |

| |звільненим зі служби за | |

| |віком, хворобою або вислугою| |

| |років військовослужбовцям | |

| |Служби безпеки України, | |

| |працівникам міліції, особам | |

| |начальницького складу | |

| |податкової міліції, рядового| |

| |і начальницького складу | |

| |кримінально-виконавчої | |

| |системи, державної пожежної | |

| |охорони, пенсіонерам з числа| |

| |слідчих прокуратури, дітям | |

| |(до досягнення повноліття) | |

| |працівників міліції, осіб | |

| |начальницького складу | |

| |податкової міліції, рядового| |

| |і начальницького складу | |

| |кримінально-виконавчої | |

| |системи, державної пожежної | |

| |охорони, загиблих або | |

| |померлих у зв'язку з | |

| |виконанням службових | |

| |обов'язків, непрацездатним | |

| |членам сімей, які перебували| |

| |на їх утриманні, звільненим | |

| |з військової служби особам, | |

| |які стали інвалідами під | |

| |час проходження військової | |

| |служби, батькам та членам | |

| |сімей військовослужбовців, | |

| |які загинули (померли) або | |

| |пропали безвісти під час | |

| |проходження військової | |

| |служби, батькам та членам | |

| |сімей осіб рядового і | |

| |начальницького складу | |

| |органів і підрозділів | |

| |цивільного захисту, | |

| |Державної служби | |

| |спеціального зв'язку та | |

| |захисту інформації України, | |

| |які загинули (померли), | |

| |пропали безвісті або стали | |

| |інвалідами при проходженні | |

| |служби, суддям у відставці, | |

| |на житлово-комунальні | |

| |послуги | |

|------+----------------------------+----------------------------|

|090205|Пільги ветеранам військової | 1030 |

| |служби, ветеранам органів | |

| |внутрішніх справ, ветеранам | |

| |податкової міліції, | |

| |ветеранам державної | |

| |пожежної охорони, ветеранам | |

| |Державної кримінально- | |

| |виконавчої служби, ветеранам| |

| |служби цивільного захисту, | |

| |ветеранам Державної служби | |

| |спеціального зв'язку та | |

| |захисту інформації України, | |

| |вдовам (вдівцям) померлих | |

| |(загиблих) ветеранів | |

| |військової служби, ветеранів| |

| |органів внутрішніх справ, | |

| |ветеранів податкової | |

| |міліції, ветеранів державної| |

| |пожежної охорони, ветеранів | |

| |Державної кримінально- | |

| |виконавчої служби, ветеранів| |

| |служби цивільного захисту та| |

| |ветеранів Державної служби | |

| |спеціального зв'язку та | |

| |захисту інформації України, | |

| |звільненим зі служби за | |

| |віком, хворобою або вислугою| |

| |років працівникам міліції, | |

| |особам начальницького | |

| |складу податкової міліції, | |

| |рядового і начальницького | |

| |складу кримінально- | |

| |виконавчої системи, | |

| |державної пожежної охорони, | |

| |дітям (до досягнення | |

| |повноліття) працівників | |

| |міліції, осіб начальницького| |

| |складу податкової міліції, | |

| |рядового і начальницького | |

| |складу кримінально- | |

| |виконавчої системи, | |

| |державної пожежної охорони, | |

| |загиблих або померлих у | |

| |зв'язку з виконанням | |

| |службових обов'язків, | |

| |непрацездатним членам | |

| |сімей, які перебували на їх | |

| |утриманні, на придбання | |

| |твердого палива | |

|------+----------------------------+----------------------------|

|090206|Інші пільги ветеранам | 1030 |

| |військової служби, ветеранам| |

| |органів внутрішніх справ, | |

| |ветеранам податкової | |

| |міліції, ветеранам державної| |

| |пожежної охорони, ветеранам | |

| |Державної кримінально- | |

| |виконавчої служби, ветеранам| |

| |служби цивільного захисту, | |

| |ветеранам Державної служби | |

| |спеціального зв'язку та | |

| |захисту інформації України, | |

| |вдовам (вдівцям) померлих | |

| |(загиблих) ветеранів | |

| |військової служби, ветеранів| |

| |органів внутрішніх справ, | |

| |ветеранів податкової | |

| |міліції, ветеранів державної| |

| |пожежної охорони, ветеранів | |

| |Державної кримінально- | |

| |виконавчої служби, ветеранів| |

| |служби цивільного захисту та| |

| |ветеранів Державної служби | |

| |спеціального зв'язку та | |

| |захисту інформації України, | |

| |особам, звільненим з | |

| |військової служби, які стали| |

| |інвалідами під час | |

| |проходження військової | |

| |служби, пенсіонерам з числа | |

| |слідчих прокуратури | |

|------+----------------------------+----------------------------|

|090207|Пільги громадянам, які | 1070 |

| |постраждали внаслідок | |

| |Чорнобильської катастрофи, | |

| |дружинам (чоловікам) та | |

| |опікунам (на час опікунства)| |

| |дітей померлих громадян, | |

| |смерть яких пов'язана з | |

| |Чорнобильською катастрофою, | |

| |на житлово-комунальні | |

| |послуги | |

|------+----------------------------+----------------------------|

|090208|Пільги громадянам, які | 1070 |

| |постраждали внаслідок | |

| |Чорнобильської катастрофи, | |

| |дружинам (чоловікам) та | |

| |опікунам (на час опікунства)| |

| |дітей померлих громадян, | |

| |смерть яких пов'язана з | |

| |Чорнобильською катастрофою, | |

| |на придбання твердого | |

| |палива | |

|------+----------------------------+----------------------------|

|090209|Інші пільги громадянам, які | 1070 |

| |постраждали внаслідок | |

| |Чорнобильської катастрофи, | |

| |дружинам (чоловікам) та | |

| |опікунам (на час опікунства)| |

| |дітей померлих громадян, | |

| |смерть яких пов'язана з | |

| |Чорнобильською катастрофою | |

|------+----------------------------+----------------------------|

|090210|Пільги пенсіонерам з числа | 1070 |

| |спеціалістів із захисту | |

| |рослин, передбачені частиною| |

| |четвертою статті 20 Закону | |

| |України "Про захист рослин" | |

| | ( 180-14 ), громадянам, | |

| |передбачені пунктом "ї" | |

| |частини першої статті 77 | |

| |Основ законодавства | |

| |про охорону здоров'я | |

| | ( 2801-12 ), | |

| |частиною четвертою статті 29| |

| |Основ законодавства | |

| |про культуру ( 2117-12 ), | |

| |частиною другою статті 30 | |

| |Закону України "Про | |

| |бібліотеки та бібліотечну | |

| |справу" ( 32/95-ВР ), | |

| |абзацом першим | |

| |частини четвертої статті 57 | |

| |Закону України "Про освіту" | |

| | ( 1060-12 ), на безоплатне | |

| |користування житлом, | |

| |опаленням та освітленням | |

|------+----------------------------+----------------------------|

|090210|Пільги пенсіонерам з числа | 1070 |

| |спеціалістів із захисту | |

| |рослин, передбачені частиною| |

| |четвертою статті 20 Закону | |

| |України "Про захист рослин" | |

| | ( 180-14 ), громадянам, | |

| |передбачені пунктом "ї" | |

| |частини першої статті 77 | |

| |Основ законодавства | |

| |про охорону здоров'я | |

| | ( 2801-12 ), | |

| |частиною четвертою статті 29| |

| |Основ законодавства | |

| |про культуру ( 2117-12 ), | |

| |частиною другою статті 30 | |

| |Закону України "Про | |

| |бібліотеки та бібліотечну | |

| |справу" ( 32/95-ВР ), | |

| |абзацом першим | |

| |частини четвертої статті 57 | |

| |Закону України "Про освіту" | |

| | ( 1060-12 ), на придбання | |

| |твердого та рідкого | |

| |пічного побутового палива | |

|------+----------------------------+----------------------------|

|090212|Пільги на медичне | 1070 |

| |обслуговування громадянам, | |

| |які постраждали внаслідок | |

| |Чорнобильської катастрофи | |

|------+----------------------------+----------------------------|

|090213|Оздоровлення громадян, які | 1070 |

| |постраждали внаслідок | |

| |Чорнобильської катастрофи | |

|------+----------------------------+----------------------------|

|090214|Пільги окремим категоріям | 1070 |

| |громадян з послуг зв'язку | |

|------+----------------------------+----------------------------|

|090215|Пільги багатодітним сім'ям | 1070 |

| |на житлово-комунальні | |

| |послуги | |

|------+----------------------------+----------------------------|

|090216|Пільги багатодітним сім'ям | 1070 |

| |на придбання твердого палива| |

| |та скрапленого газу | |

|------+----------------------------+----------------------------|

|090217|Компенсація втрати частини | 1070 |

| |доходів у зв'язку з відміною| |

| |податку з власників | |

| |транспортних засобів та | |

| |інших самохідних машин і | |

| |механізмів та відповідним | |

| |збільшенням ставок | |

| |акцизного податку | |

| |з пального | |

|------+----------------------------+----------------------------|

|090302|Допомога у зв'язку з | 1040 |

| |вагітністю і пологами | |

|------+----------------------------+----------------------------|

|090303|Допомога на догляд за | 1040 |

| |дитиною віком до 3 років | |

|------+----------------------------+----------------------------|

|090304|Допомога при народженні | 1040 |

| |дитини | |

|------+----------------------------+----------------------------|

|090305|Допомога на дітей, над якими| 1040 |

| |встановлено опіку чи | |

| |піклування | |

|------+----------------------------+----------------------------|

|090306|Допомога на дітей одиноким | |

| |матерям | |

|------+----------------------------+----------------------------|

|090307|Тимчасова державна допомога | 1040 |

| |дітям | |

|------+----------------------------+----------------------------|

|090308|Допомога при усиновленні | 1040 |

| |дитини | |

|------+----------------------------+----------------------------|

|090401|Державна соціальна допомога | 1040 |

| |малозабезпеченим сім'ям | |

|------+----------------------------+----------------------------|

|090403|Виплата компенсації | 1070 |

| |реабілітованим | |

|------+----------------------------+----------------------------|

|090405|Субсидії населенню для | 1060 |

| |відшкодування витрат на | |

| |оплату житлово-комунальних | |

| |послуг | |

|------+----------------------------+----------------------------|

|090406|Субсидії населенню для | 1060 |

| |відшкодування витрат на | |

| |придбання твердого та | |

| |рідкого пічного побутового | |

| |палива і скрапленого газу | |

|------+----------------------------+----------------------------|

|090411|Кошти на забезпечення | 1060 |

| |побутовим вугіллям окремих | |

| |категорій населення | |

|------+----------------------------+----------------------------|

|090412|Інші видатки на соціальний | 1090 |

| |захист населення | |

|------+----------------------------+----------------------------|

|090413|Допомога на догляд за | 1010 |


.

mylektsii.ru - Мои Лекции - 2015-2019 год. (0.053 сек.)Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав Пожаловаться на материал