Студопедия

Главная страница Случайная страница

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Видатків бюджету
------------------------------------------------------------------

| Код | Найменування |

|------------+---------------------------------------------------|

| 2000 |Поточні видатки |

|------------+---------------------------------------------------|

| 2100 |Оплата праці і нарахування на заробітну плату |

|------------+---------------------------------------------------|

| 2110 |Оплата праці |

|------------+---------------------------------------------------|

| 2111 |Заробітна плата |

|------------+---------------------------------------------------|

| 2112 |Грошове забезпечення військовослужбовців |

|------------+---------------------------------------------------|

| 2120 |Нарахування на оплату праці |

|------------+---------------------------------------------------|

| 2200 |Використання товарів і послуг |

|------------+---------------------------------------------------|

| 2210 |Предмети, матеріали, обладнання та інвентар |

|------------+---------------------------------------------------|

| 2220 |Медикаменти та перев'язувальні матеріали |

|------------+---------------------------------------------------|

| 2230 |Продукти харчування |

|------------+---------------------------------------------------|

| 2240 |Оплата послуг (крім комунальних) |

|------------+---------------------------------------------------|

| 2250 |Видатки на відрядження |

|------------+---------------------------------------------------|

| 2260 |Видатки та заходи спеціального призначення |

|------------+---------------------------------------------------|

| 2270 |Оплата комунальних послуг та енергоносіїв |

|------------+---------------------------------------------------|

| 2271 |Оплата теплопостачання |

|------------+---------------------------------------------------|

| 2272 |Оплата водопостачання та водовідведення |

|------------+---------------------------------------------------|

| 2273 |Оплата електроенергії |

|------------+---------------------------------------------------|

| 2274 |Оплата природного газу |

|------------+---------------------------------------------------|

| 2275 |Оплата інших енергоносіїв |

|------------+---------------------------------------------------|

| 2280 |Дослідження і розробки, окремі заходи |

| |по реалізації державних (регіональних) програм |

|------------+---------------------------------------------------|

| 2281 |Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по |

| |реалізації державних (регіональних) програм |

|------------+---------------------------------------------------|| 2282 |Окремі заходи по реалізації державних |

| |(регіональних) програм, не віднесені до заходів |

| |розвитку |

|------------+---------------------------------------------------|

| 2400 |Обслуговування боргових зобов'язань |

|------------+---------------------------------------------------|

| 2410 |Обслуговування внутрішніх боргових зобов'язань |

|------------+---------------------------------------------------|

| 2420 |Обслуговування зовнішніх боргових зобов'язань |

|------------+---------------------------------------------------|

| 2600 |Поточні трансферти |

|------------+---------------------------------------------------|

| 2610 |Субсидії та поточні трансферти підприємствам |

| |(установам, організаціям) |

|------------+---------------------------------------------------|

| 2620 |Поточні трансферти органам державного управління |

| |інших рівнів |

|------------+---------------------------------------------------|

| 2630 |Поточні трансферти урядам іноземних держав та |

| |міжнародним організаціям |

|------------+---------------------------------------------------|

| 2700 |Соціальне забезпечення |

|------------+---------------------------------------------------|

| 2710 |Виплата пенсій і допомоги |

|------------+---------------------------------------------------|

| 2720 |Стипендії |

|------------+---------------------------------------------------|

| 2730 |Інші виплати населенню |

|------------+---------------------------------------------------|

| 2800 |Інші поточні видатки ||------------+---------------------------------------------------|

( Позицію 2900 виключено на підставі Наказу Міністерства фінансів N 937 від 22.08.2012 )

|------------+---------------------------------------------------|

| 3000 |Капітальні видатки |

|------------+---------------------------------------------------|

| 3100 |Придбання основного капіталу |

|------------+---------------------------------------------------|

| 3110 |Придбання обладнання і предметів довгострокового |

| |користування |

|------------+---------------------------------------------------|

| 3120 |Капітальне будівництво (придбання) |

|------------+---------------------------------------------------|

| 3121 |Капітальне будівництво (придбання) житла |

|------------+---------------------------------------------------|

| 3122 |Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів |

|------------+---------------------------------------------------|

| 3130 |Капітальний ремонт |

|------------+---------------------------------------------------|

| 3131 |Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень) |

|------------+---------------------------------------------------|

| 3132 |Капітальний ремонт інших об'єктів |

|------------+---------------------------------------------------|

| 3140 |Реконструкція та реставрація |

|------------+---------------------------------------------------|

| 3141 |Реконструкція житлового фонду (приміщень) |

|------------+---------------------------------------------------|

| 3142 |Реконструкція та реставрація інших об'єктів |

|------------+---------------------------------------------------|

| 3143 |Реставрація пам'яток культури, історії та |

| |архітектури |

|------------+---------------------------------------------------|

| 3150 |Створення державних запасів і резервів |

|------------+---------------------------------------------------|

| 3160 |Придбання землі та нематеріальних активів |

|------------+---------------------------------------------------|

| 3200 |Капітальні трансферти |

|------------+---------------------------------------------------|

| 3210 |Капітальні трансферти підприємствам (установам, |

| |організаціям) |

|------------+---------------------------------------------------|

| 3220 |Капітальні трансферти органам державного управління|

| |інших рівнів |

|------------+---------------------------------------------------|

| 3230 |Капітальні трансферти урядам іноземних держав та |

| |міжнародним організаціям |

|------------+---------------------------------------------------|

| 3240 |Капітальні трансферти населенню |

|------------+---------------------------------------------------|

| 9000 |Нерозподілені видатки |

------------------------------------------------------------------

( Класифікація із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів N 497 від 12.04.2011; в редакції Наказу Міністерства фінансів N 1738 від 26.12.2011; із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства фінансів N 595 від 23.05.2012, N 937 від 22.08.2012 )

Директор департаменту державного бюджету В.П.Лозицький

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів

України

14.01.2011 N 11


.

mylektsii.ru - Мои Лекции - 2015-2019 год. (0.01 сек.)Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав Пожаловаться на материал