Студопедия

Главная страница Случайная страница

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Видатків та кредитування бюджету
------------------------------------------------------------------

|Код | Найменування |

|----+-----------------------------------------------------------|

|0100|Загальнодержавні функції |

|----+-----------------------------------------------------------|

|0110|Вищі органи державного управління, органи місцевої влади та|

| |місцевого самоврядування, фінансова та зовнішньополітична |

| |діяльність |

|----+-----------------------------------------------------------|

|0111|Вищі органи державного управління, органи місцевої влади та|

| |місцевого самоврядування |

|----+-----------------------------------------------------------|

|0112|Фінансова та фіскальна діяльність |

|----+-----------------------------------------------------------|

|0113|Зовнішньополітична діяльність |

|----+-----------------------------------------------------------|

|0120|Економічна допомога зарубіжним країнам |

|----+-----------------------------------------------------------|

|0130|Інші загальні функції державного управління |

|----+-----------------------------------------------------------|

|0131|Управління системою державної служби |

|----+-----------------------------------------------------------|

|0132|Загальнодержавне планування та статистика |

|----+-----------------------------------------------------------|

|0133|Інша діяльність у сфері державного управління |

|----+-----------------------------------------------------------|

( Код 0140 виключено на підставі Наказу Міністерства фінансів N 1167 від 19.09.2011 )

|----+-----------------------------------------------------------|

|0150|Фундаментальні та прикладні дослідження і розробки у сфері |

| |державного управління |

|----+-----------------------------------------------------------|

|0160|Проведення виборів та референдумів |

|----+-----------------------------------------------------------|

|0170|Обслуговування боргу |

|----+-----------------------------------------------------------|

( Код 0171 виключено на підставі Наказу Міністерства фінансів N 1167 від 19.09.2011 ) ( Код 0172 виключено на підставі Наказу Міністерства фінансів N 1167 від 19.09.2011 )

|----+-----------------------------------------------------------|

|0180|Міжбюджетні трансферти |

|----+-----------------------------------------------------------|

|0200|Оборона |

|----+-----------------------------------------------------------|

|0210|Військова оборона |

|----+-----------------------------------------------------------|

|0220|Цивільна оборона |

|----+-----------------------------------------------------------||0230|Військова допомога зарубіжним країнам |

|----+-----------------------------------------------------------|

|0240|Військова освіта |

|----+-----------------------------------------------------------|

|0250|Фундаментальні та прикладні дослідження і розробки у сфері |

| |оборони |

|----+-----------------------------------------------------------|

|0260|Інша діяльність у сфері оборони |

|----+-----------------------------------------------------------|

|0300|Громадський порядок, безпека та судова влада |

|----+-----------------------------------------------------------|

|0310|Діяльність із забезпечення громадського порядку, боротьба |

| |із злочинністю та охорона державного кордону |

|----+-----------------------------------------------------------|

|0320|Протипожежний захист та рятування |

|----+-----------------------------------------------------------|

|0330|Судова влада |

|----+-----------------------------------------------------------|

|0340|Кримінально-виконавча система та виправні заходи |

|----+-----------------------------------------------------------|

|0350|Діяльність у сфері безпеки держави |

|----+-----------------------------------------------------------|

|0360|Нагляд за додержанням законів та представницькі функції в |

| |суді |

|----+-----------------------------------------------------------|

|0370|Фундаментальні та прикладні дослідження і розробки у сфері |

| |громадського порядку, безпеки та судової влади |

|----+-----------------------------------------------------------||0380|Інша діяльність у сфері громадського порядку, безпеки та |

| |судової влади |

|----+-----------------------------------------------------------|

|0400|Економічна діяльність |

|----+-----------------------------------------------------------|

|0410|Загальна економічна, торговельна та трудова діяльність |

|----+-----------------------------------------------------------|

|0411|Загальна економічна та торговельна діяльність |

|----+-----------------------------------------------------------|

|0412|Регулювання трудових відносин |

|----+-----------------------------------------------------------|

|0420|Сільське господарство, лісове господарство та мисливство, |

| |рибне господарство |

|----+-----------------------------------------------------------|

|0421|Сільське господарство |

|----+-----------------------------------------------------------|

|0422|Лісове господарство та мисливство |

|----+-----------------------------------------------------------|

|0423|Рибне господарство |

|----+-----------------------------------------------------------|

|0430|Паливно-енергетичний комплекс |

|----+-----------------------------------------------------------|

|0431|Вугільна галузь та інші галузі з видобутку твердого палива |

|----+-----------------------------------------------------------|

|0432|Нафтогазова галузь |

|----+-----------------------------------------------------------|

|0433|Електроенергетична галузь |

|----+-----------------------------------------------------------|

|0434|Інші галузі паливно-енергетичного комплексу |

|----+-----------------------------------------------------------|

|0440|Інша промисловість та будівництво |

|----+-----------------------------------------------------------|

|0441|Промисловість з видобутку рудних та нерудних корисних |

| |копалин |

|----+-----------------------------------------------------------|

|0442|Обробна промисловість |

|----+-----------------------------------------------------------|

|0443|Будівництво |

|----+-----------------------------------------------------------|

|0444|Відтворення мінерально-сировинної бази |

|----+-----------------------------------------------------------|

|0450|Транспорт |

|----+-----------------------------------------------------------|

|0451|Автомобільний транспорт |

|----+-----------------------------------------------------------|

|0452|Водний транспорт |

|----+-----------------------------------------------------------|

|0453|Залізничний транспорт |

|----+-----------------------------------------------------------|

|0454|Повітряний транспорт |

|----+-----------------------------------------------------------|

|0455|Трубопровідний та інший транспорт |

|----+-----------------------------------------------------------|

|0456|Дорожнє господарство |

|----+-----------------------------------------------------------|

|0460|Зв'язок, телекомунікації та інформатика |

|----+-----------------------------------------------------------|

|0470|Інші галузі економіки |

|----+-----------------------------------------------------------|

( Код 0471 виключено на підставі Наказу Міністерства фінансів N 1167 від 19.09.2011 ) ( Код 0472 виключено на підставі Наказу Міністерства фінансів N 1167 від 19.09.2011 ) ( Код 0473 виключено на підставі Наказу Міністерства фінансів N 1167 від 19.09.2011 )

|----+-----------------------------------------------------------|

|0480|Фундаментальні та прикладні дослідження і розробки в |

| |галузях економіки |

|----+-----------------------------------------------------------|

|0481|Фундаментальні та прикладні дослідження і розробки у сфері |

| |економічної, торговельної та трудової діяльності |

|----+-----------------------------------------------------------|

|0482|Фундаментальні та прикладні дослідження і розробки у сфері |

| |сільського господарства, лісового господарства та |

| |мисливства, рибного господарства |

|----+-----------------------------------------------------------|

|0483|Фундаментальні та прикладні дослідження і розробки у сфері |

| |паливно-енергетичного комплексу |

|----+-----------------------------------------------------------|

|0484|Фундаментальні та прикладні дослідження і розробки в інших |

| |галузях промисловості та будівництві |

|----+-----------------------------------------------------------|

|0485|Фундаментальні та прикладні дослідження і розробки у сфері|

| |транспорту |

|----+-----------------------------------------------------------|

|0486|Фундаментальні та прикладні дослідження і розробки у сфері |

| |зв'язку, телекомунікації та інформатики |

|----+-----------------------------------------------------------|

|0487|Фундаментальні та прикладні дослідження і розробки в інших |

| |галузях економіки |

|----+-----------------------------------------------------------|

|0490|Інша економічна діяльність |

|----+-----------------------------------------------------------|

|0500|Охорона навколишнього природного середовища |

|----+-----------------------------------------------------------|

|0510|Запобігання та ліквідація забруднення навколишнього |

| |природного середовища |

|----+-----------------------------------------------------------|

|0511|Охорона та раціональне використання природних ресурсів |

|----+-----------------------------------------------------------|

|0512|Утилізація відходів |

|----+-----------------------------------------------------------|

|0513|Ліквідація іншого забруднення навколишнього природного |

| |середовища |

|----+-----------------------------------------------------------|

|0520|Збереження природно-заповідного фонду |

|----+-----------------------------------------------------------|

|0530|Фундаментальні та прикладні дослідження і розробки у сфері |

| |охорони навколишнього природного середовища |

|----+-----------------------------------------------------------|

|0540|Інша діяльність у сфері охорони навколишнього природного |

| |середовища |

|----+-----------------------------------------------------------|

|0600|Житлово-комунальне господарство |

|----+-----------------------------------------------------------|

|0610|Житлове господарство |

|----+-----------------------------------------------------------|

|0620|Комунальне господарство |

|----+-----------------------------------------------------------|

|0630|Фундаментальні та прикладні дослідження і розробки у сфері |

| |житлово-комунального господарства |

|----+-----------------------------------------------------------|

|0640|Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства |

|----+-----------------------------------------------------------|

|0700|Охорона здоров'я |

|----+-----------------------------------------------------------|

|0710|Медична продукція та обладнання |

|----+-----------------------------------------------------------|

|0720|Поліклініки і амбулаторії, швидка та невідкладна допомога |

|----+-----------------------------------------------------------|

|0721|Поліклініки загального профілю та амбулаторії |

|----+-----------------------------------------------------------|

|0722|Спеціалізовані та стоматологічні поліклініки |

|----+-----------------------------------------------------------|

( Код 0723 виключено на підставі Наказу Міністерства фінансів N 1167 від 19.09.2011 )

|----+-----------------------------------------------------------|

|0724|Станції швидкої та невідкладної допомоги |

|----+-----------------------------------------------------------|

|0725|Фельдшерсько-акушерські пункти |

|----+-----------------------------------------------------------|

|0726|Центри первинної медичної (медико-санітарної) допомоги |

|----+-----------------------------------------------------------|

|0730|Лікарні та санаторно-курортні заклади |

|----+-----------------------------------------------------------|

|0731|Лікарні загального профілю |

|----+-----------------------------------------------------------|

|0732|Спеціалізовані лікарні та інші спеціалізовані заклади |

|----+-----------------------------------------------------------|

|0733|Пологові будинки |

|----+-----------------------------------------------------------|

|0734|Санаторно-курортні заклади |

|----+-----------------------------------------------------------|

|0740|Санітарно-профілактичні та протиепідемічні заходи і заклади|

|----+-----------------------------------------------------------|

|0750|Фундаментальні та прикладні дослідження і розробки у сфері |

| |охорони здоров'я |

|----+-----------------------------------------------------------|

|0760|Інша діяльність у сфері охорони здоров'я |

|----+-----------------------------------------------------------|

|0761|Будинки дитини |

|----+-----------------------------------------------------------|

|0762|Станції переливання крові |

|----+-----------------------------------------------------------|

|0763|Інші заклади та заходи у сфері охорони здоров'я |

|----+-----------------------------------------------------------|

|0800|Духовний та фізичний розвиток |

|----+-----------------------------------------------------------|

|0810|Фізична культура і спорт |

|----+-----------------------------------------------------------|

|0820|Культура та мистецтво |

|----+-----------------------------------------------------------|

|0821|Театри |

|----+-----------------------------------------------------------|

|0822|Художні колективи, концертні і циркові організації |

|----+-----------------------------------------------------------|

|0823|Кінематографія |

|----+-----------------------------------------------------------|

( Код 0824 виключено на підставі Наказу Міністерства фінансів N 1167 від 19.09.2011 )

|----+-----------------------------------------------------------|

|0824|Бібліотеки, музеї і виставки |

|----+-----------------------------------------------------------|

( Код 0825 виключено на підставі Наказу Міністерства фінансів N 1167 від 19.09.2011 ) ( Код 0826 виключено на підставі Наказу Міністерства фінансів N 1167 від 19.09.2011 )

|----+-----------------------------------------------------------|

|0827|Заповідники |

|----+-----------------------------------------------------------|

|0828|Клубні заклади |

|----+-----------------------------------------------------------|

|0829|Інші заходи і заклади в галузі культури та мистецтва, |

| |творчі спілки |

|----+-----------------------------------------------------------|

|0830|Засоби масової інформації |

|----+-----------------------------------------------------------|

( Код 0831 виключено на підставі Наказу Міністерства фінансів N 1167 від 19.09.2011 ) ( Код 0832 виключено на підставі Наказу Міністерства фінансів N 1167 від 19.09.2011 ) ( Код 0833 виключено на підставі Наказу Міністерства фінансів N 1167 від 19.09.2011 ) ( Код 0834 виключено на підставі Наказу Міністерства фінансів N 1167 від 19.09.2011 )

|----+-----------------------------------------------------------|

|0840|Фундаментальні та прикладні дослідження і розробки у сфері |

| |духовного та фізичного розвитку |

|----+-----------------------------------------------------------|

|0850|Інша діяльність у сфері духовного та фізичного розвитку |

| |та інформації |

|----+-----------------------------------------------------------|

|0900|Освіта |

|----+-----------------------------------------------------------|

|0910|Дошкільна освіта |

|----+-----------------------------------------------------------|

|0920|Загальна середня освіта |

|----+-----------------------------------------------------------|

|0921|Загальноосвітні навчальні заклади |

|----+-----------------------------------------------------------|

|0922|Загальноосвітні спеціалізовані та спеціальні |

| |школи-інтернати |

|----+-----------------------------------------------------------|

( Код 0923 виключено на підставі Наказу Міністерства фінансів N 1167 від 19.09.2011 )

|----+-----------------------------------------------------------|

|0930|Професійно-технічна освіта |

|----+-----------------------------------------------------------|

|0940|Вища освіта |

|----+-----------------------------------------------------------|

|0941|Вищі навчальні заклади I і II рівнів акредитації |

|----+-----------------------------------------------------------|

|0942|Вищі навчальні заклади III і IV рівнів акредитації |

|----+-----------------------------------------------------------|

|0950|Післядипломна освіта |

|----+-----------------------------------------------------------|

|0960|Позашкільна освіта та заходи із позашкільної роботи з |

| |дітьми |

|----+-----------------------------------------------------------|

|0970|Програми матеріального забезпечення навчальних закладів |

|----+-----------------------------------------------------------|

|0980|Фундаментальні та прикладні дослідження і розробки у сфері |

| |освіти |

|----+-----------------------------------------------------------|

|0990|Інші заклади та заходи у сфері освіти |

|----+-----------------------------------------------------------|

|1000|Соціальний захист та соціальне забезпечення |

|----+-----------------------------------------------------------|

|1010|Соціальний захист на випадок непрацездатності |

|----+-----------------------------------------------------------|

|1020|Соціальний захист пенсіонерів |

|----+-----------------------------------------------------------|

|1030|Соціальний захист ветеранів війни та праці |

|----+-----------------------------------------------------------|

|1040|Соціальний захист сім'ї, дітей та молоді |

|----+-----------------------------------------------------------|

|1050|Соціальний захист безробітних |

|----+-----------------------------------------------------------|

|1060|Допомога у вирішенні житлового питання |

|----+-----------------------------------------------------------|

( Код 1061 виключено на підставі Наказу Міністерства фінансів N 1167 від 19.09.2011 ) ( Код 1062 виключено на підставі Наказу Міністерства фінансів N 1167 від 19.09.2011 )

|----+-----------------------------------------------------------|

|1070|Соціальний захист інших категорій населення |

|----+-----------------------------------------------------------|

|1080|Фундаментальні та прикладні дослідження і розробки у сфері |

| |соціального захисту |

|----+-----------------------------------------------------------|

|1090|Інша діяльність у сфері соціального захисту |

------------------------------------------------------------------

( Функціональна класифікація із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів N 1167 від 19.09.2011 )

Директор департаменту державного бюджету В.П.Лозицький

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства

фінансів України

14.01.2011 N 11

(у редакції наказу

Міністерства

фінансів України

26.12.2011 N 1738)

( v1738201-11 )


.

mylektsii.ru - Мои Лекции - 2015-2019 год. (0.023 сек.)Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав Пожаловаться на материал