Студопедия

Главная страница Случайная страница

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Доходів бюджету 3 страница


|22080400|Надходження від орендної плати за користування цілісним|

| |майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в |

| |комунальній власності |

|--------+-------------------------------------------------------|

|22080500|Надходження платежів за надані орендареві грошові кошти|

| |та цінні папери на умовах кредиту |

|--------+-------------------------------------------------------|

|22090000|Державне мито |

|--------+-------------------------------------------------------|

|22090100|Державне мито, що сплачується за місцем розгляду та |

| |оформлення документів, у тому числі за оформлення |

| |документів на спадщину і дарування |

|--------+-------------------------------------------------------|

|22090200|Державне мито, не віднесене до інших категорій |

|--------+-------------------------------------------------------|

|22090300|Державне мито за дії, пов'язані з одержанням патентів |

| |на об'єкти права інтелектуальної власності, |

| |підтриманням їх чинності та передаванням прав їхніми |

| |власниками |

|--------+-------------------------------------------------------|

|22090400|Державне мито, пов'язане з видачею та оформленням |

| |закордонних паспортів (посвідок) та паспортів громадян |

| |України |

|--------+-------------------------------------------------------|

|22090500|Надходження сум реструктурованої заборгованості зі |

| |сплати державного мита |

|--------+-------------------------------------------------------|

|22100000|Митні збори |

|--------+-------------------------------------------------------|

|22110000|Єдиний збір, який справляється у пунктах пропуску через|

| |державний кордон України |

|--------+-------------------------------------------------------|

|22120000|Плата за надані в оренду ставки, що знаходяться в |

| |басейнах річок загальнодержавного значення |

|--------+-------------------------------------------------------|

|22130000|Плата за надані в оренду водні об'єкти місцевого |

| |значення |

|--------+-------------------------------------------------------|

|22150000|Портовий (адміністративний) збір |

|--------+-------------------------------------------------------|

|22150100|Портовий (адміністративний) збір (за винятком портового|

| |(адміністративного) збору, що надходить від риболовних |

| |портів) |

|--------+-------------------------------------------------------|

|22150200|Портовий (адміністративний) збір, що надходить від |

| |риболовних портів |

|--------+-------------------------------------------------------|

|22160000|Інші адміністративні збори та платежі |

|--------+-------------------------------------------------------||22160100|Плата за проїзд автомобільними дорогами транспортних |

| |засобів та інших самохідних машин і механізмів, вагові |

| |або габаритні параметри яких перевищують нормативні |

|--------+-------------------------------------------------------|

|22200000|Плата за митне оформлення товарів і транспортних |

| |засобів поза місцем розташування митних органів або |

| |поза робочим часом, установленим для митних органів |

|--------+-------------------------------------------------------|

|24000000|Інші неподаткові надходження |

|--------+-------------------------------------------------------|

|24010000|Кошти від реалізації майна, конфіскованого за рішенням |

| |суду |

|--------+-------------------------------------------------------|

|24010100|Кошти від реалізації конфіскованого майна за |

| |матеріалами митних органів |

|--------+-------------------------------------------------------|

|24010200|Кошти від реалізації товарів та інших предметів, |

| |конфіскованих за матеріалами правоохоронних та інших |

| |уповноважених органів |

|--------+-------------------------------------------------------|

|24010300|Надходження конфіскованої національної та іноземної |

| |валюти за матеріалами митних органів |

|--------+-------------------------------------------------------|

|24010400|Надходження конфіскованої національної та іноземної |

| |валюти за матеріалами правоохоронних й інших |

| |уповноважених органів |

|--------+-------------------------------------------------------|

|24030000|Надходження сум кредиторської та депонентської || |заборгованості підприємств, організацій та установ, |

| |щодо яких минув строк позовної давності |

|--------+-------------------------------------------------------|

|24040000|Кошти від реалізації надлишкової космічної техніки |

| |військового та подвійного призначення, що належить |

| |Державному космічному агентству України |

|--------+-------------------------------------------------------|

|24050000|Кошти від реалізації надлишкового озброєння, військової|

| |та спеціальної техніки, іншого майна Збройних Сил |

| |України та інших утворених відповідно до законів |

| |України військових формувань, правоохоронних органів і |

| |Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту |

| |Міністерства надзвичайних ситуацій України, |

| |Державної спеціальної служби транспорту

|--------+-------------------------------------------------------|

|24060000|Інші надходження |

|--------+-------------------------------------------------------|

|24060300|Інші надходження |

|--------+-------------------------------------------------------|

|24060500|Відрахування від суми коштів, витрачених на рекламу |

| |тютюнових виробів та/або алкогольних напоїв у межах |

| |України |

|--------+-------------------------------------------------------|

|24060600|Надходження коштів з рахунків виборчих фондів |

|--------+-------------------------------------------------------|

|24060700|Нез'ясовані надходження |

|--------+-------------------------------------------------------|

|24060800|Надходження від збору за проведення гастрольних заходів|

|--------+-------------------------------------------------------|

|24061500|Надходження до Державного спеціалізованого фонду |

| |фінансування загальнодержавних витрат на авіаційну |

| |діяльність та участь України у міжнародних авіаційних |

| |організаціях |

|--------+-------------------------------------------------------|

|24061600|Інші надходження до фондів охорони навколишнього |

| |природного середовища |

|--------+-------------------------------------------------------|

|24061800|Плата за подання скарги до органу оскарження відповідно|

| |до статті 18 Закону України "Про здійснення державних |

| |закупівель" ( 2289-17 ) |

|--------+-------------------------------------------------------|

|24061900|Кошти, отримані від надання учасниками процедури |

| |закупівель забезпечення їх пропозиції конкурсних |

| |торгів, які не підлягають поверненню цим учасникам, у |

| |випадках, передбачених Законом України "Про здійснення |

| |державних закупівель" ( 2289-17 ) |

|--------+-------------------------------------------------------|

|24062000|Кошти, отримані від учасника - переможця процедури |

| |закупівлі під час укладання договору про закупівлю як |

| |забезпечення виконання цього договору, які не |

| |підлягають поверненню учаснику - переможцю |

|--------+-------------------------------------------------------|

|24062100|Грошові стягнення за шкоду, заподіяну порушенням |

| |законодавства про охорону навколишнього природного |

| |середовища внаслідок господарської та іншої діяльності |

|--------+-------------------------------------------------------|

|24062400|Кошти, отримані від продажу частин встановленої |

| |кількості викидів парникових газів, передбаченого |

| |статтею 17 Кіотського протоколу до Рамкової конвенції |

| |Організації Об'єднаних Націй про зміну клімату |

| | ( 995_801 ), в тому числі курсова різниця від їх |

| |конвертації |

|--------+-------------------------------------------------------|

|24063100|Кошти від Державного підприємства "Національна атомна |

| |енергогенеруюча компанія "Енергоатом" відповідно до |

| |статті 8 Закону України "Про впорядкування питань, |

| |пов'язаних із забезпеченням ядерної безпеки" |

| | ( 1868-15 ) та дохід від розміщення цих коштів у цінні |

| |папери, що емітуються державою відповідно до статті 9 |

| |цього ж Закону України ( 1868-15 ), а також надходження|

| |заборгованості по цих коштах за 2007-2009 роки |

|--------+-------------------------------------------------------|

|24063500|Кошти від реалізації продуктів утилізації твердого |

| |ракетного палива |

|--------+-------------------------------------------------------|

|24110000|Доходи від операцій з кредитування та надання гарантій |

|--------+-------------------------------------------------------|

|24110100|Плата за надання державних гарантій та кредитів |

| |(позик), залучених державою |

|--------+-------------------------------------------------------|

|24110200|Плата за користування кредитами (позиками), залученими |

| |державою |

|--------+-------------------------------------------------------|

|24110300|Відсотки за користування державним пільговим кредитом, |

| |наданим індивідуальним сільським забудовникам |

|--------+-------------------------------------------------------|

|24110400|Відсотки за користування пільговим довгостроковим |

| |державним кредитом, наданим молодим сім'ям та одиноким |

| |молодим громадянам, на будівництво (реконструкцію) та |

| |придбання житла |

|--------+-------------------------------------------------------|

|24110500|Інші (курсові різниці) |

|--------+-------------------------------------------------------|

|24110600|Відсотки за користування позиками, які надавалися з |

| |місцевих бюджетів |

|--------+-------------------------------------------------------|

|24110700|Плата за гарантії, надані Верховною Радою Автономної |

| |Республіки Крим та міськими радами |

|--------+-------------------------------------------------------|

|24110800|Плата за користування кредитом з державного бюджету |

|--------+-------------------------------------------------------|

|24110900|Відсотки за користування довгостроковим кредитом, що |

| |надається з місцевих бюджетів молодим сім'ям та |

| |одиноким молодим громадянам на будівництво |

| |(реконструкцію) та придбання житла |

|--------+-------------------------------------------------------|

|24130000|Збір на соціально-економічну компенсацію ризику |

| |населення, яке проживає на території зони спостереження|

|--------+-------------------------------------------------------|

|24130100|Збір на соціально-економічну компенсацію ризику |

| |населення, яке проживає на території зони |

| |спостереження, що сплачується експлуатуючими |

| |організаціями при реалізації електричної енергії |

|--------+-------------------------------------------------------|

|24130200|Збір на соціально-економічну компенсацію ризику |

| |населення, яке проживає на території зони |

| |спостереження, що сплачується підприємствами з |

| |видобування і переробки уранових руд |

|--------+-------------------------------------------------------|

|24130300|Збір на соціально-економічну компенсацію ризику |

| |населення, яке проживає на території зони |

| |спостереження, що сплачується експлуатуючими |

| |організаціями за зберігання відпрацьованого ядерного |

| |палива |

|--------+-------------------------------------------------------|

|24140000|Збори на обов'язкове державне пенсійне страхування з |

| |окремих видів господарських операцій |

|--------+-------------------------------------------------------|

|24140100|Збір з операцій купівлі-продажу безготівкової іноземної|

| |валюти за гривню |

|--------+-------------------------------------------------------|

|24140200|Збір з торгівлі ювелірними виробами із золота (крім |

| |обручок), платини і дорогоцінного каміння |

|--------+-------------------------------------------------------|

|24140300|Збір при відчуженні легкових автомобілів |

|--------+-------------------------------------------------------|

|24140500|Збір з операцій придбавання (купівлі-продажу) |

| |нерухомого майна |

|--------+-------------------------------------------------------|

|24140600|Збір з користування та надання послуг стільникового |

| |рухомого зв'язку |

|--------+-------------------------------------------------------|

|24160000|Концесійні платежі |

|--------+-------------------------------------------------------|

|24160100|Концесійні платежі щодо об'єктів комунальної власності |

| |(крім тих, які мають цільове спрямування згідно із |

| |законом) |

|--------+-------------------------------------------------------|

|24160200|Концесійні платежі щодо об'єктів комунальної власності |

| |(які мають цільове спрямування згідно із законом) |

|--------+-------------------------------------------------------|

|24160300|Концесійні платежі щодо об'єктів державної власності |

|--------+-------------------------------------------------------|

|24170000|Надходження коштів пайової участі у розвитку |

| |інфраструктури населеного пункту |

|--------+-------------------------------------------------------|

|25000000|Власні надходження бюджетних установ |

|--------+-------------------------------------------------------|

|25010000|Надходження від плати за послуги, що надаються |

| |бюджетними установами згідно із законодавством |

|--------+-------------------------------------------------------|

|25010100|Плата за послуги, що надаються бюджетними установами |

| |згідно з їх основною діяльністю |

|--------+-------------------------------------------------------|

|25010200|Надходження бюджетних установ від додаткової |

| |(господарської) діяльності |

|--------+-------------------------------------------------------|

|25010300|Плата за оренду майна бюджетних установ |

|--------+-------------------------------------------------------|

|25010400|Надходження бюджетних установ від реалізації в |

| |установленому порядку майна (крім нерухомого майна) |

|--------+-------------------------------------------------------|

|25020000|Інші джерела власних надходжень бюджетних установ |

|--------+-------------------------------------------------------|

|25020100|Благодійні внески, гранти та дарунки |

|--------+-------------------------------------------------------|

|25020200|Кошти, що отримують бюджетні установи від підприємств, |

| |організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних |

| |установ для виконання цільових заходів |

|--------+-------------------------------------------------------|

|25020300|Кошти, що отримують вищі та професійно-технічні |

| |навчальні заклади від розміщення на депозитах тимчасово|

| |вільних бюджетних коштів, отриманих за надання платних |

| |послуг, якщо таким закладам законом надано відповідне |

| |право |

|--------+-------------------------------------------------------|

|30000000|Доходи від операцій з капіталом |

|--------+-------------------------------------------------------|

|31000000|Надходження від продажу основного капіталу |

|--------+-------------------------------------------------------|

|31010000|Кошти від реалізації скарбів, майна, одержаного |

| |державою або територіальною громадою в порядку |

| |спадкування чи дарування, безхазяйного майна, знахідок,|

| |а також валютних цінностей і грошових коштів, власники |

| |яких невідомі |

|--------+-------------------------------------------------------|

|31010100|Кошти від реалізації скарбів, які є пам'ятками історії |

| |та культури, майна, одержаного державою в порядку |

| |спадкування чи дарування |

|--------+-------------------------------------------------------|

|31010200|Кошти від реалізації безхазяйного майна, знахідок, |

| |спадкового майна, майна, одержаного територіальною |

| |громадою в порядку спадкування чи дарування, а також |

| |валютні цінності і грошові кошти, власники яких |

| |невідомі |

|--------+-------------------------------------------------------|

|31020000|Надходження коштів від Державного фонду дорогоцінних |

| |металів і дорогоцінного каміння |

|--------+-------------------------------------------------------|

|31030000|Кошти від відчуження майна, що належить Автономній |

| |Республіці Крим та майна, що перебуває в комунальній |

| |власності |

|--------+-------------------------------------------------------|

|32000000|Надходження від реалізації державних запасів товарів |

|--------+-------------------------------------------------------|

|32010000|Надходження від реалізації матеріальних цінностей |

| |державного резерву |

|--------+-------------------------------------------------------|

|32010100|Надходження від реалізації матеріальних цінностей |

| |державного резерву |

|--------+-------------------------------------------------------|

|32010200|Надходження від погашення заборгованості та |

| |зобов'язань енергогенеруючих компаній перед Державним |

| |агентством резерву України за отримане у 1997 - |

| |2000 роках згідно з рішеннями Кабінету Міністрів |

| |України органічне паливо |

|--------+-------------------------------------------------------|

( Позицію 32010200 виключено на підставі Наказу Міністерства фінансів N 1813 від 29.12.2011 ) ( Позицію 32010300 виключено на підставі Наказу Міністерства фінансів N 1813 від 29.12.2011 )

|--------+-------------------------------------------------------|

|32010400|Надходження від реалізації матеріальних цінностей |

| |державного резерву медичного призначення |

|--------+-------------------------------------------------------|

|32020000|Надходження від реалізації розброньованих матеріальних |

| |цінностей мобілізаційного резерву |

|--------+-------------------------------------------------------|

|33000000|Кошти від продажу землі і нематеріальних активів |

|--------+-------------------------------------------------------|

|33010000|Кошти від продажу землі |

|--------+-------------------------------------------------------|

|33010100|Кошти від продажу земельних ділянок |

| |несільськогосподарського призначення до розмежування |

| |земель державної та комунальної власності (крім |

| |земельних ділянок несільськогосподарського призначення,|

| |що перебувають у державній власності, на яких |

| |розташовані об'єкти, які підлягають приватизації, та |

| |земельних ділянок, які знаходяться на території |

| |Автономної Республіки Крим) |

|--------+-------------------------------------------------------|

|33010200|Кошти від продажу земельних ділянок |

| |несільськогосподарського призначення після розмежування|

| |земель державної та комунальної власності |

|--------+-------------------------------------------------------|

|33010300|Кошти від продажу земельних ділянок |

| |несільськогосподарського призначення до розмежування |

| |земель державної та комунальної власності, які |

| |знаходяться на території Автономної Республіки Крим |

|--------+-------------------------------------------------------|

|33010400|Кошти від продажу земельних ділянок |

| |несільськогосподарського призначення або прав на них, |

| |що перебувають у державній власності, на яких |

| |розташовані об'єкти, які підлягають приватизації |

|--------+-------------------------------------------------------|

|33010500|Кошти від продажу прав на земельні ділянки |

| |несільськогосподарського призначення до розмежування |

| |земель державної та комунальної власності (крім продажу|

| |прав на земельні ділянки несільськогосподарського |

| |призначення, що перебувають у державній власності, на |

| |яких розташовані об'єкти, які підлягають приватизації, |

| |та земельних ділянок, які знаходяться на території |

| |Автономної Республіки Крим) |

|--------+-------------------------------------------------------|

|33010600|Кошти від продажу прав на земельні ділянки |

| |несільськогосподарського призначення після розмежування|

| |земель державної та комунальної власності |

|--------+-------------------------------------------------------|

|33010700|Кошти від продажу прав на земельні ділянки |

| |несільськогосподарського призначення до розмежування |

| |земель державної та комунальної власності, які |

| |знаходяться на території Автономної Республіки Крим |

|--------+-------------------------------------------------------|

|33020000|Надходження від продажу нематеріальних активів |

|--------+-------------------------------------------------------|

|34000000|Податки на фінансові операції та операції з капіталом |

|--------+-------------------------------------------------------|

|40000000|Офіційні трансферти |

|--------+-------------------------------------------------------|

|41000000|Від органів державного управління |

|--------+-------------------------------------------------------|

|41010000|Кошти, що надходять з інших бюджетів |

|--------+-------------------------------------------------------|

|41010100|Кошти, що передаються до державного бюджету з місцевих |

| |бюджетів |

|--------+-------------------------------------------------------|

|41010200|Кошти, що надходять за взаємними розрахунками із |

| |додаткової дотації до державного бюджету |

|--------+-------------------------------------------------------|

|41010300|Кошти, що надходять за взаємними розрахунками із |

| |додаткової дотації з державного бюджету |

|--------+-------------------------------------------------------|

|41010400|Кошти, що надходять за взаємними розрахунками із |

| |додаткової дотації з районних та міських (міст Києва і |

| |Севастополя, міст республіканського та обласного |

| |значення) до міських (міст районного значення), |

| |селищних та сільських бюджетів |

|--------+-------------------------------------------------------|

|41010500|Кошти, що надходять за взаємними розрахунками із |

| |додаткової дотації з міських (міст районного значення),|

| |селищних та сільських бюджетів до районних та міських |

| |(міст Києва і Севастополя, міст республіканського та |

| |обласного значення) бюджетів |

|--------+-------------------------------------------------------|

|41010600|Кошти, що надходять до районних та міських (міст Києва |

| |і Севастополя, міст республіканського і обласного |

| |значення) бюджетів з міських (міст районного значення),|

| |селищних, сільських та районних у містах бюджетів |

|--------+-------------------------------------------------------|

|41010700|Кошти, що надходять за взаємними розрахунками до |

| |державного бюджету з місцевих бюджетів |

|--------+-------------------------------------------------------|

|41010800|Кошти, що надходять за взаємними розрахунками до |

| |місцевих бюджетів з державного бюджету |

|--------+-------------------------------------------------------|

|41010900|Кошти, що надходять за взаємними розрахунками між |

| |місцевими бюджетами |

|--------+-------------------------------------------------------|

|41020000|Дотації |

|--------+-------------------------------------------------------|

|41020100|Дотації вирівнювання з державного бюджету місцевим |

| |бюджетам |

|--------+-------------------------------------------------------|

|41020300|Дотації вирівнювання, що одержуються з районних та |

| |міських (міст Києва і Севастополя, міст |

| |республіканського і обласного значення) бюджетів |

|--------+-------------------------------------------------------|

|41020400|Додаткові дотації з державного бюджету місцевим |

| |бюджетам |

|--------+-------------------------------------------------------|

|41020600|Додаткова дотація з державного бюджету на вирівнювання |

| |фінансової забезпеченості місцевих бюджетів |

|--------+-------------------------------------------------------|

|41020800|Додаткова дотація з державного бюджету міському бюджету|

| |міста Славутича на забезпечення утримання соціальної |

| |інфраструктури міста Славутича |

|--------+-------------------------------------------------------|

|41020900|Інші додаткові дотації |

|--------+-------------------------------------------------------|

|41021000|Додаткова дотація з державного бюджету місцевим |

| |бюджетам на компенсацію втрат доходів місцевих бюджетів|

| |внаслідок наданих державою податкових пільг зі сплати |

| |земельного податку суб'єктам космічної діяльності |

| |та суб'єктам літакобудування |

|--------+-------------------------------------------------------|

|41021100|Додаткова дотація з державного бюджету місцевим |

| |бюджетам на забезпечення пальним станцій (відділень) |

| |екстреної, швидкої та невідкладної медичної допомоги |

|--------+-------------------------------------------------------|

|41021200|Додаткова дотація з державного бюджету місцевим |

| |бюджетам на покращення надання соціальних послуг |

| |найуразливішим верствам населення |

|--------+-------------------------------------------------------|

|41021300|Додаткова дотація з державного бюджету місцевим |

| |бюджетам на підвищення рівня матеріального забезпечення|

| |інвалідів I чи II групи внаслідок психічного розладу |

|--------+-------------------------------------------------------|

|41021400|Додаткова дотація з державного бюджету місцевим |

| |бюджетам на здійснення повноважень, встановлених |

| |Законом України "Про затвердження Конституції |

| |Автономної Республіки Крим" ( 350-14 ) |

|--------+-------------------------------------------------------|

|41021500|Додаткова дотація з державного бюджету місцевим |

| |бюджетам на компенсацію втрат доходів внаслідок |

| |розміщення Чорноморського флоту Російської Федерації на|

| |території міст Севастополя, Феодосії та смт Гвардійське|

| |Сімферопольського району |

|--------+-------------------------------------------------------|

|41021600|Додаткова дотація з державного бюджету місцевим |

| |бюджетам на забезпечення виплат, пов'язаних із |

| |підвищенням рівня оплати праці працівників бюджетної |

| |сфери, в тому числі на підвищення посадового окладу |

| |працівника першого тарифного розряду Єдиної тарифної |

| |сітки ( 1298-2002-п ) та виплату допомоги випускникам |

| |вищих навчальних закладів, які здобули освіту за |

| |напрямами і спеціальностями медичного та |

| |фармацевтичного профілю |

|--------+-------------------------------------------------------|

|41021700|Додаткова дотація з державного бюджету місцевим |

| |бюджетам на поліпшення умов оплати праці медичних |

| |працівників, які надають медичну допомогу хворим |

| |на заразну та активну форми туберкульозу |

|--------+-------------------------------------------------------|

|41021800|Додаткова дотація з державного бюджету місцевим |

| |бюджетам на оплату праці працівників бюджетних |

| |установ |

|--------+-------------------------------------------------------|

|41021900|Додаткова дотація з державного бюджету місцевим |mylektsii.ru - Мои Лекции - 2015-2020 год. (0.048 сек.)Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав Пожаловаться на материал