Студопедия

Главная страница Случайная страница

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


ЗУ Про інноваційну діяльність


Поняття та види інновацій

Конституція України

ЗУ “Про інноваційну діяльність”

ЗУ “Про інвестиційну діяльність”

ЗУ “Про пріоритетні напрями інноваційної діяльності в Україні”

ЗУ “Про наукову і науково-технічну діяльність”

ЗУ “Про наукову і науково-технічну експертизу”

ЗУ “Про спеціальний режим інноваційної діяльності технологічних парків”

ЗУ “Про спеціальну економічну зону “Яворів”

ЗУ “Про державне прогнозування та розроблення програм економічного і соціального розвитку України”

інші нормативно-правові акти, що регулюють суспільні відносини у цій сфері

Суб'єкти інноваційної діяльності

фізичні особи та юридичні особи України

фізичні і юридичні особи іноземних держав, особи без громадянства, об'єднання цих осіб, які провадять в Україні інноваційну діяльність та залучають майнові та інтелектуальні цінності, вкладають власні чи запозичені кошти в реалізацію в Україні інноваційних проектів

Об’єктами інноваційної діяльності є:

1. нові знання та інтелектуальні продукти

2. виробниче обладнання та процеси

3. інфраструктура виробництва та підприємництва

4. організаційно-технологічні рішення виробничого, адміністративного, комерційного або іншого характеру, що істотно поліпшують структуру та якість виробництва та соціальної сфери

5. сировинні матеріали, засоби їх видобування та переробки

6. товарна продукція

7. механізми формування споживчого ринку і збуту товарної продукції

Об’єкти інноваційної діяльності виступають у формі інноваційного проекту

це комплекс документів, що визначає процедуру і комплекс всіх необхідних заходів (у тому числі інвестиційних) щодо створення і реалізації інноваційного продукту або інноваційної продукції

Згідно ЗУ "Про інноваційну діяльність" інноваційні проекти мають пройти державну реєстрацію, яку здійснює, за поданням суб’єктів інноваційної діяльності, орган виконавчої влади у сфері інноваційної діяльності - Міністерство освіти і науки України

Необхідною умовою занесення проекту до цього реєстру є його кваліфікування. Для цього Міністерство організує проведення експертизи прийнятих до розгляду проектів за рахунок коштів суб’єктів інноваційної діяльності

Проекти, що визнанні інноваційними вносять до Державного реєстру інноваційних проектів

Пріоритетний інноваційний проект -

інноваційний проект, що реалізується в рамках пріоритетних напрямів

інноваційної діяльності

ЗУ Про інноваційну діяльність

визначає правові, економічні та організаційні засади державного регулювання інноваційної діяльності в Україні

встановлює форми стимулювання державою інноваційних процесів

спрямований на підтримку розвитку економіки України інноваційним шляхом

Інновації -

новостворені (застосовані) і (або) вдосконалені конкурентоздатні технології, продукція або послуги, а також організаційно-технічні рішення виробничого, адміністративного, комерційного або іншого характеру, що поліпшують структуру та якість виробництва і (або) соціальної сфери

Інновація –


mylektsii.ru - Мои Лекции - 2015-2020 год. (0.008 сек.)Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав Пожаловаться на материал