Студопедия

Главная страница Случайная страница

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


За ___________________ 20__ р.


N з/п Показники N кореспон- дуючого рахунку N однорідної групи (виду)
N складу (матеріально відповідальна особа)
                   
Залишок на початок місяця                      
Надходження                      
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
Усього надійшло                      
Середній відсоток транспортно-заготівельних витрат
Видаток                      
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
Усього видатку                      
Залишок на кінець місяця                      
N з/п N однорідної групи (виду) Усього за обліковими цінами Сума транспортно- заготівельних витрат Усього за фактичною собівартістю
N складу (матеріально відповідальна особа)
             
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
     
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
"___" __________________ 20__ р. Виконавець ____________________ (підпис)
ЗАТВЕРДЖЕНО наказом Міністерства фінансів України від 29 грудня 2000 р. N 356


Підприємство, організація

ЖУРНАЛ 6
за кредитом рахунків 70 "Доходи від реалізації", 71 "Інший операційний дохід", 72 "Дохід від участі в капіталі", 73 "Інші фінансові доходи", 74 "Інші доходи", 75 "Надзвичайні доходи", 76 "Страхові платежі", 79 "Фінансові результати"

За ________________ 20__ р.

N з/п Дебет рахунків Кредит рахунків Усього
N 70 N 71 N 72 N 73 N 74 N 75 N 76 N 79
16 "Довгострокова дебіторська заборгованість"     х     х х х  
30 "Каса"     х         х  
31 "Рахунки в банках"     х         х  
35 "Поточні фінансові інвестиції" х х х     х х х  
36 "Розрахунки з покупцями та замовниками"     х х х х   х  
37 "Розрахунки з різними дебіторами"     х       х х  
66 "Розрахунки з оплати праці"     х х х х х х  
68 "Розрахунки за іншими операціями"     х     х х х  
69 "Доходи майбутніх періодів"   х х х     х х  
70 "Доходи від реалізації" х х х х х х      
71 "Інший операційний дохід" х х х х х х х    
73 "Інші фінансові доходи" х х х х х х х    
74 "Інші доходи" х х х х х х х    
10, 11, 12, 14, 15, 19, 20, 22, 23, 25, 26, 28, 33, 34, 42, 44, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 55, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 72, 75, 76, 97                    
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
Усього                  
Відмітки                  


mylektsii.ru - Мои Лекции - 2015-2020 год. (0.01 сек.)Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав Пожаловаться на материал