Студопедия

Главная страница Случайная страница

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


B)PDH иерархиясындағы триб деңгейімен рамерлерді табуға болады, өйткені кіріс сигналдар стандартта белгілінген контейнерлерде буып-түйеледі
C) Виртуальды контейнер жағдайы бағыттауыш көмегімен табылады, ол өңдеу синхронды фактысының қарама қайшылығынан және контейнер ішіндегі пайдалы жүктеменің өрісінің жағдайының өзгеруінен байланысты болады

Сигналдық ақпарат циклда келесі жылдамдықпен:

B)64 кбит/с

F)ақпараттық В арна

H)64000 бит/с

СТМ (синхронды транспорттық модуль) таратуында синхронизацияны қайта қалпына келтіру үшін сигналдың ауысуын қалыптастыратын әдістер:

A)Негізгі кодты шектеу және биттерді қою

B)Биттердегі алдын ала қателіктер

C)Мәліметтерді скемблирлеу

Скемблерлер цифрлық таратуда қолданылады:

A)Тарату линияларында мәліметтер жинағының рандомизациясы

B)Қайталанатын кодалық комбинацияларды таратуды алдын алу

C)Төмен тығыздықты ауысуы бар мәліметтер тізбегін түрлендіру

Т

Тым(сверх) ұзын толқынды диапазонға мыналар жатады:

А)Жиілігі 3 тен 10 кГц аралығындағы радиожиілікті тербелістер

В) Жиілігі 10 нан 20 кГц аралығындағы радиожиілікті тербелістер1

С) Жиілігі 20 дан 30 кГц аралығындағы радиожиілікті тербелістер

Тым (сверх) жоғарыжиілікті толқынды диапазонға мыналар жатады:

D) Жиілігі 300 ден 1000 МГц аралығындағы радиожиілікті тербелістер

E) Жиілігі 1 ден 2 ГГц аралығындағы радиожиілікті тербелістер

F) Жиілігі 2 ден 3 ГГц аралығындағы радиожиілікті тербелістер

Тропосфералық қабаттар мыналардың таралуына әсер етеді:

D) метрлік толқындардың

E) дециметрлік толқындардың

F) сантиметрлік толқындардың

Төменгіжиілікті диапазондарда ең көп кері әсерін мыналар тигізеді:

А) көрші радиостансалардан келетін сигнал

D) атмосферные бөгеулер

F) флуктуационды шуылдар

ТЕМ толқындарының параметрлеріне мыналар жатады:

А) электрлік кернеулік

В) магнитті индукция

F) поляризация

ТЕ толқындарының параметрлеріне мыналар жатады:

А) электрлік кернеулік

В) магнитті индукция

F) поляризация

ТМ толқындарының параметрлеріне мыналар жатады:А) электрлік кернеулік

В) магнитті индукция

F) поляризация

Тарату бағытына қарай байланыс арнасы бөлінеді:

А) Симплексті

B) Жартылай дуплексті

C) Дуплексті

Таржолақты модуляцияланған сигналды көрсететін бөгеуіл:

B) Гармоникалық

F) Гауссовстық шулар

G) Ақ шу

Тізбекті жүйенің тарату жылдамдығы берілген кезде дискретті хабарды тарату (ПДС) параллельдімен салыстырғанда келесі артықшылықтармен ерекшеленеді:

А) Таратқыш қуатын тиімді пайдалану

В) Сызықсыз арналарға қауіпсіз

G) Таратудағы қарапайымдылық

Таратудың цифрлық әдістерінің аналық алдындағы артықшылықтары:

А) Жоғары бөгеуілге тұрақтылық

В) Тарату сапасының байланыс линиясының ұзындығынан әлсіз байланысы

С) ЦТЖ арнасының параметрлерінің тұрақтылығы

Таратылатын сигналдардың түрлері:


mylektsii.ru - Мои Лекции - 2015-2019 год. (0.005 сек.)Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав Пожаловаться на материал