Студопедия

Главная страница Случайная страница

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Матриця ймовірностей досягнення підприємствами певного рівня фінансової безпеки у 2014 р.
 

Рівень ФПБ Оптимальний Попереджувальний Контрольний Кризовий
1) Рівень фінансової безпеки держави та її регіонів зростає (ФБД ↑ ФБР ↑)
Оптимальний 0,27 0,65 0,07 0,02
Попереджувальний 0,25 0,63 0,09 0,03
Контрольний 0,22 0,64 0,09 0,04
Кризовий 0,24 0,63 0,10 0,03

З табл. 37 видно, що ймовірність залишення підприємств в оптимальному стані при одночасному зростанні рівня фінансової безпеки держави та регіонів у 2014 році дорівнює 26,6%, тобто є незначною. Найбільш ймовірним є перехід підприємств з будь якого-початкового стану до попереджувального стану (ймовірність коливається від 63% до 64,6%). Перехід досліджуваних підприємств до кризового рівня фінансової безпеки є найменш ймовірним (ймовірність становить 4%). Такі результати дозволяють зробити висновок, що одночасне зростання рівня фінансової безпеки держави та регіонів має в цілому позитивний вплив на фінансову безпеку промислових підприємств, але не забезпечує її оптимальний рівень.

Формування матриць ймовірностей досягнення підприємствами певного рівня фінансової безпеки за інших умов сполучення динаміки рівня фінансової безпеки держави та її регіонів відбувається в аналогічний спосіб.

Література: основна [5, 4, 7]; додаткова [12, 16].

 


Рекомендована література

 

Основна

1. Афанасьєв А. О. Основи наукових досліджень : навч. посібн. / А. О. Афа­­­насьєв. Є. Ю. Кузькін. – Харків : Вид. ХНЕУ, 2005. – 96 с.

2. Баскаков А. Я. Методология научного исследования : учебн. пособие
/ А. Я. Баскаков, Н. В. Туленков. – К. : Изд. МАУП, 2002. – 216 с.

3. Завдання та методичні рекомендації до їх виконання із навчальної дисципліни «Методологія наукових досліджень» [для студентів спеціальності «Фінанси» усіх форм навчання] / Н. М. Внукова, І. Б. Медве­дєва, М. Ю. Погосова, А. О. Дубовик. – Х. : ХНЕУ, 2010. – 94 с.

4. Новиков Д. А. Модели и методы организационного управления инновационным развитием фирмы / Д. А. Новиков, А. А. Иващенко. – М. : КомКнига, 2006. – 332 с.

5. Пономарнко В. С. Аналіз даних у дослідженнях соціально-економічних систем / В. С. Пономаренко, Л. М. Малярець. – Харків : ВД «ІНЖЕК», 2009. – 432 с.

6. Пушкарь А. И. Основы научных исследований и организация научно-исследовательской деятельности : учебн. пособие / А. И. Пушкар, Л. В. Потраш­кова. – Харьков : ИД «НЖЭК», 2006. – 280 с.

7. Тонєва К. В. Комплексний статистичний аналіз : конспект лекцій [для студентів спец. 8.050110 денної форми навчання] / К. В. Тонєва. – Х. : ХНЕУ, 2006. – 48 с.

8. Шейко В. М. Організація та методика науково-дослідної діяльності : підручник / В. М. Шейко, Н. М. Кушнаренко. – К. : Знання-Прес, 2002. – 296 с.

9. Шелобаев С. И. Математические методы и модели в экономике, финансах, бизнесе : учебн. пособие / И. С. Шелобаев. – М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2001. – 367 с.


.

mylektsii.ru - Мои Лекции - 2015-2020 год. (0.006 сек.)Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав Пожаловаться на материал