Студопедия

Главная страница Случайная страница

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Кластерів підприємств
на будь-якому місці вікна кластерного аналізу через контекстне меню виберіть опцію Analysis Options та у вікні, що відкриється (Cluster Analysis Options): увімкніть маркер k-Means (метод кластеризації); у полі Number of Cluster (кількість кластерів) вкажіть 3; увімкніть маркер Squared Euclidean (метод розрахунку відстані) (рис. 63);

 

 

Рис. 63. Вікна визначення параметрів кластеризації підприємств

для того, щоб виділити межі кластерів, на будь-якому місці вікна діаграми кластерів через контекстне меню виберіть опцію Pane Options та у вікні, що відкриється (2D Scatter Plot Options) увімкніть маркер Circle Cluster (рис. 64).

 

Рис. 64. Вікна формування меж кластерів підприємств

для ідентифікації підприємств за кластерами на панелі інструментів вікна діаграми кластерів виберіть піктограму «Identify» та у вікні, що відкриється (вікно Point Identification) підсвітить мишкою «Підприємство» та натисніть кнопку Identify by « » (рис. 65);

для ідентифікації підприємств безпосередньо на діаграмі кластерів просто підсвітить мишкою будь-яке підприємство у просторі діаграми – на панелі інструментів буде відображено його назву, відповідний номер рядка у вихідній матриці та відповідні значення факторів, у просторі яких й було проведено кластеризацію (див. рис. 66).

Отже, застосування кластерного аналізу дозволило виокремити три кластери підприємств за рівнем їх інвестиційної привабливості, серед яких найбільш привабливим є перший кластер, який сформувало підприємство ЗАТ «Південькабель», що має найкращі значення факторів інноваційного потенціалу та фінансової стійкості (див. лабораторну роботу 5), у просторі яких й було проведено кластеризацію.

Література: основна [5, 3, 7, 9]; додаткова [12, 15].

Рис. 65. Вікна визначення параметру ідентифікації


.

mylektsii.ru - Мои Лекции - 2015-2019 год. (0.004 сек.)Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав Пожаловаться на материал