Студопедия

Главная страница Случайная страница

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Значення первісних показників


Підприємство Значення показників за роками
П1 П2 П3 П4 П5 П6 П7
2010 р.
ЗАТ «Завод «Південкабель» 0,0000 0,2636 1,4831 2,6244 0,1048 0,1402 0,8771
ВАТ «Завод «Гідропривід» 0,0001 0,0204 0,3638 0,6806 0,0021 0,2109 0,8258
ВАТ «Харківський дослідний завод технологічного обладнання» 0,0002 0,0291 0,1517 0,0828 0,0000 0,0462 0,9558
ВАТ «Харківський завод штампів та пресформ» 0,0000 -0,0189 0,1686 0,2763 0,0000 1,3985 0,0000
ЗАТ «Лозовський завод «Трактородеталь» 0,0082 0,1780 0,8773 0,7325 0,0075 0,0356 0,9656
ВАТ «Завод «Форез» 0,0000 -0,0394 0,0644 1,1210 0,0000 0,3337 0,7500
ВАТ «Завод «Кондиціонер» 0,0000 0,0097 0,3120 0,6120 0,0000 0,8225 0,5487
АТЗТ «ХЗЕМВ» 0,0000 0,2699 1,1249 2,7860 0,0000 0,0872 0,9198
ДП «ХЕМЗ» 0,0000 -0,0385 0,2029 0,9732 0,0117 0,3091 0,7639
ВАТ «Завод «Електромаш» 0,0000 -0,0220 0,3558 0,9878 0,0000 0,2667 0,7894
ВАТ «Завод «Турбоатом» 0,0116 0,0814 0,1910 0,6808 0,0055 0,1693 0,8552
ВАТ «Завод «Точприлад» 0,0000 -0,0127 0,6887 4,9496 0,1609 0,2217 0,8185
ЗАТ «НВП «Турбоенергосервіс» 0,0000 0,3399 0,6477 0,8879 0,0000 0,1660 0,8576
ЗАТ «Харківський інструментальний завод» 0,0000 0,0740 0,8512 0,7970 0,0012 0,4675 0,6814

Закінчення табл. 30

 

2011 р.
ЗАТ «Завод «Південкабель» 0,0584 0,2337 2,2477 3,5034 0,1206 0,1548 0,8660
ВАТ «Завод «Гідропривід» 0,0029 0,0139 0,4533 0,7638 0,0104 0,1654 0,8580
ВАТ «Харківський дослідний завод технологічного обладнання» 0,0000 0,0067 0,1931 1,3665 0,0020 0,0456 0,9564
ВАТ «Харківський завод штампів та пресформ» 0,0000 -0,1063 0,3423 0,6280 0,0000 0,4525 0,6884
ЗАТ «Лозовський завод «Трактородеталь» 0,0000 0,0058 0,9966 1,1876 0,0244 0,0480 0,9542
ВАТ «Завод «Форез» 0,0000 0,0232 0,1316 0,9660 0,0000 0,3307 0,7515
ВАТ «Завод «Кондиціонер» 0,0057 0,0160 0,2329 0,3118 0,0012 0,9447 0,5006
АТЗТ ХЗЕМВ 0,0015 0,0074 0,8724 2,4910 0,0000 0,0475 0,9546
ДП ХЕМЗ 0,0000 -0,1481 0,3737 1,6079 0,0134 0,4688 0,6745
ВАТ «Завод «Електромаш» 0,0000 -0,0603 0,4197 0,8226 0,0189 0,4004 0,7141
ВАТ «Завод «Турбоатом» 0,0100 0,0506 0,2361 0,6678 0,0132 0,1530 0,8673
ВАТ «Завод «Точприлад» 0,0000 -0,1592 0,5645 17,6212 0,0003 0,0824 0,9239
ЗАТ «НВП «Турбоенергосервіс» 0,0000 0,1209 0,6427 1,4601 0,0062 0,0805 0,9255
ЗАТ «Харківський інструментальний завод» 0,0005 -0,1284 0,5252 1,1532 0,0008 0,4889 0,6722
2012 р.
ЗАТ «Завод «Південкабель» 0,0687 0,2787 2,0541 3,3289 0,1034 0,0941 0,9140
ВАТ «Завод «Гідропривід» 0,0044 0,0476 0,4020 0,6327 0,0141 0,1133 0,8982
ВАТ «Харківський дослідний завод технологічного обладнання» 0,0000 0,0059 0,4995 1,3435 0,0500 0,0972 0,9114
ВАТ «Харківський завод штампів та пресформ» 0,0000 0,0426 0,4861 0,9366 0,0023 0,3432 0,7445
ЗАТ «Лозовський завод «Трактородеталь» 0,0116 0,0656 0,9813 1,1078 0,0307 0,0543 0,9485
ВАТ «Завод «Форез» 0,0000 -0,0415 0,1411 1,3235 0,0058 0,3658 0,7322
ВАТ «Завод «Кондиціонер» 0,0000 -0,1716 0,1006 0,2903 0,0820 0,8459 0,5417
АТЗТ ХЗЕМВ 0,0015 0,0030 0,7969 2,0279 0,0009 0,0575 0,9457
ДП ХЕМЗ 0,0000 -0,0065 0,2579 1,1795 0,0074 0,3577 0,6987
ВАТ «Завод «Електромаш» 0,0000 0,0819 0,7212 1,3944 0,0568 0,4268 0,7009
ВАТ «Завод «Турбоатом» 0,0091 0,0885 0,3535 1,1818 0,0120 0,0913 0,9164
ВАТ «Завод «Точприлад» 0,0000 0,0127 0,4978 14,7204 0,2030 0,1432 0,8748
ЗАТ «НВП «Турбоенергосервіс» 0,0000 0,0620 0,6330 1,4438 0,0000 0,0811 0,9247
ЗАТ «Харківський інструментальний завод» 0,0004 0,1415 0,7053 1,1059 0,0034 0,2409 0,8059

 

Другий етап

Факторний аналіз доцільно виконувати у середовищі ППП STATGRAPHICS Centurion у такій послідовності.

2.1. Запустіть пакет, клацнувши правою кнопкою мишки по його ярлику на робочому столі (рис. 45).

 

Рис. 45. Ярлик пакету STATGRAPHICS Centurion

 

Після запуску пакету відкриється його основне вікно, вигляд якого подано на рис. 46.

 

 

Рис. 46. Основне вікно пакету STATGRAPHICS Centurion

2.2. Відповідно до табл. 12 занесіть назви показників: у поле
«Col 1» – «Підприємство», у поле «Col 2» – «П1», у поле «Col 3» – «П2» і т.д. Для цього треба двічі клацнути правою кнопкою мишки по відповідному полю та заповнити поле «Name» вікна «Modify Column». Зверніть увагу на те, що для поля «Підприємство» треба змінити тип даних, включивши маркер «Character» (для показників П1 – П5 тип даних не змінюються, тобто залишається позначеним маркер «Numeric»).

Послідовність дій щодо заповнення полів назв показників представлено на рис. 47.

 

Рис. 47. Вікна занесення назв показників

 

2.3. Збережіть вікно даних та вікна майбутніх результатів у такий спосіб (рис. 48): збереження вікна даних: File → Save As → Save Data File As; збереження вікон результатів: File → Save As → Save Stat Folio As.

2.4. Заповніть стовпчики найменованих полів значеннями відповідних показників згідно із табл. 30.

2.4. Після занесення значень показників, необхідно викликати процедуру факторного аналізу: Describe → Multivariate Methods → Factor Analysis (рис. 49)

2.5. Після виклику процедури факторного аналізу з’явиться його вікно, в якому необхідно вказати показники, для яких буде застосовано означений метод (рис. 50):

у вікні Factor Analysis підсвітить мишкою показники П1 – П7 та натисніть кнопку Data « »; .

у вікні Factor Analysis підсвітить мишкою «Підприємство» та натисніть кнопку Point Labels « »;

натисніть кнопку ОК.

 

 

Рис. 48. Вікна збереження даних та результатів

 

Рис. 49. Вікна виклику процедури факторного аналізу

 

Після активізації показників факторного аналізу формується вікно узагальнень щодо виконаної процедури, структуру якого подано на рис. 51.

Слід зауважити, що кількість факторів визначається величиною накопиченої дисперсії (див. рис. 51): достатнім вважається значення накопиченої дисперсії, яке є вищим за 70%. Це означає, що утворені фактори дійсно пояснюють 70% мінливості досліджуваного процесу або явища, а 30% пояснюються іншими факторами.

 

Рис. 50. Вікно активізації показників процедури факторного аналізу

 

 

 

Рис. 51. Структура вікна узагальнень процедури факторного аналізу

2.6. Для з’ясування якими первісними показниками було утворено фактори, що є узагальнюючими характеристиками (складовими) інвестиційної привабливості досліджуваних підприємств машинобудівної галузі Харківського регіону, необхідно на панелі інструментів лівою кнопкою мишки вибрати піктограму Tables та у вікні, що відкриється (вікно Tables), включити маркер Rotation Statistics (рис. 52).

 

 

Рис. 52. Вікно формування таблиць результатів факторного аналізу

 

Результатом активізації процесу формування таблиці Rotation Statistics є вікно, структуру якого подано на рис. 53.

З таблиці, яку представлено на рис. 53, можна з’ясувати структуру факторів, тобто, склад показників, що увійшли до кожного з них. Зробити це можна у такий спосіб.

Переглядаємо почергово стовпчики таблиці, значення яких відображають навантаження відповідного фактора на кожний з показників П1 – П7 відповідно за рядками. Вважається, що показник увійшов до фактора, якщо відповідне навантаження є більшим за значення 0,70. Таке навантаження називають вагомим або значущим. Так, для завдання, що розв’язується, вагомими навантаженнями фактора на показники слід вважати (див. рис. 53):

для першого фактора – на показники П1, П3 та П7;

для другого фактора – на показники П4 та П5;

для третього фактора – на показники П2 та П6.

 

Рис. 53. Вікно таблиці остаточних результатів факторного аналізу

 

Для того, що перевірити наявність значущого навантаження факторів у всіх показників, переглядаємо почергово рядки таблиці. Якщо за жодним фактором показник не має вагомого навантаження, то доцільно використати такі варіанти подальших дій:

а) якщо є впевненість, що цей показник є надзвичайно суттєвим для досліджуваного явища або процесу, то відсутність його зв’язку з іншими показниками свідчить про недостатню сформованість або вади розвитку досліджуваного явища або процесу. У такому разі аналізований показник доцільно залишити для проведення факторного аналізу та означити наявність такої ситуації при інтерпретації остаточних результатів;

б) якщо немає впевненості, що цей показник є надзвичайно суттєвим для досліджуваного явища або процесу, то його доцільно вилучити і ще раз виконати процедуру факторного аналізу, що сприятиме покращенню остаточних результатів (підвищенню відсотка дисперсії та значень навантаження факторів на показник;

в) у будь-якому разі, особливо за умови наявності декількох показників, що не мають зв’язку з іншими, їх вилучення треба проводити з надзвичайною обережністю, бо різні сполучення видалених показників можуть призвести до погіршення остаточних результатів та ускладнити їх інтерпретацію.

Третій етап

На основі даних вікна узагальнень (див. рис. 51) та остаточних результатів (див. рис. 53) факторного аналізу систематизуємо отримані результати у вигляді таблиці (табл. 31).

Таблиця 31

 mylektsii.ru - Мои Лекции - 2015-2020 год. (0.016 сек.)Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав Пожаловаться на материал