Студопедия

Главная страница Случайная страница

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


МЕТОДИ ВИБОРУ СТРАТЕГІЇ В УМОВАХ НЕСТАБІЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ
 

В умовах дестабілізації економіки матриця БКГ не може бути використана, тому постає питання - чим її замінити? Сучасна еконо­мічна наука дає на нього відповідь, пропонуючи цілий набір варіантів вибору стратегії розвитку підприємства на основі інших моделей.

 

Вибір стратегії на основі вивчення еле­ментів стратегії

Виділяються 9 елементів стратегії і їх ком­бінація дає уяву про те, наскільки підприємство вдало концентрує та використовує свої ресурси. Дамо їх перелік та стислу характеристику:

1. Місія чітко виражена причина існування організації.

2. Конкурентні переваги формулюються чітко з визначенням цінових та нецінових чинників.

3. Культура і компетентність управління визначається такими чинниками, як ставлення до підприємницького ризику, до проблеми якості, прагнення вести справу на професійному рівні, ставлення до персоналу підприємства та покупців, до роботи, успіхів і невдач.

4. Ринки визначаються географічними чинниками та особливос­тями застосування продукції.

5. Ресурси включають в себе інвестиції та поточні витрати.

6. Програми розвитку пов'язують з діловою активністю і, зокре­ма, з інвестиційною політикою.

7. Продукція повинна відповідати структурі запитів споживачів.

8. Організація справи характеризується способом поділу підпри­ємства на підрозділи.

9. Структурні зміни — придбання або продаж підприємств.

 

Лоцман

Суть методу полягає в тому, щоб прагнути і вміти пристосовува­ти свої дії до вимог покупців. Метод передбачає детальне і послідовне обговорення на різних рівнях таких основних проблем:

- існуюче положення; - стратегія; - довгострокові цілі;

- короткострокові цілі; - аналіз; - кадровий потенціал;

- плани розвитку; - звітність; - організація справи.

Використання цього методу може бути корисним для вітчизняних підприємств через те, що він у більшій мірі відповідає традиціям наших підприємств, які звикли до ко­лективних обговорень і групового ухвалення рішень.

 

3. Модель МакКінсі "7С"

Ця модель включає сім основних факторів, які мають найважливіше значення для розвитку підприємства:

¨ стратегія;

¨ навички;

¨ загальновизнані цінності;

¨ структура;

¨ система;

¨ кадри;

¨ стиль.

Модель МакКінсі "7С" являє собою інструмент аналізу внутрішньої організаційної структури і принципів роботи підприємства. Модель дозволяє зробити висновки про те, наскільки правильно налагоджені бізнес-процеси в середині підприємства, наскільки ефективно використані наявні ресурси, наскільки модель може допомогти в покращенні внутрішніх бізнес-процесів, збільшити виробництво підприємства, визначити кращий спосіб реалізації стратегії розвитку підприємства.

 


.

mylektsii.ru - Мои Лекции - 2015-2019 год. (0.006 сек.)Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав Пожаловаться на материал