Студопедия

Главная страница Случайная страница

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


КІЛЬКІСНА ШКОЛА
 

Математика, статистика, інженерні науки, програмування і пов'язані з ними сфери знання внесли істотний внесок у теорію управління. Їхній вплив можна простежити в застосуванні Фредеріком У. Тейлором наукового методу при аналізі роботи. Але до другої світової війни кількісні методи використовувалися в управлінні недостатньо.

Англійці повинні були відшукувати засіб найбільш ефективного використання обмеженого числа своїх бойових винищувачів і засобів протиповітряної оборони з тим, щоб уникнути знищення під час масованих німецьких повітряних ударів. Пізніше довелося шукати засіб максимізації ефективності військових постачань по забезпеченню висадки союзників у Європі. Кількісні методи, згруповані під загальною назвою дослідження операцій, були використані при вирішенні цих і інших проблем, що включають війну підводних човнів і мінування японських портів.

Найвідоміші представники цієї школи: Д.Марч, Г.Сайнов, Р.Акофф, Д.Вудворд, Д.Томпсон, Н.Лоуренс.

ДОСЛІДЖЕННЯ ОПЕРАЦІЙ І МОДЕЛІ. По своїй суті, дослідження операцій — це застосування методів наукового дослідження до операційних проблем організації. Після постановки проблеми група фахівців із дослідження операцій розробляє модель ситуації. Модель — це спрощена форма представлення реальності. Звичайно модель спрощує реальність або подає її абстрактно. Моделі полегшують розуміння складностей реальності. Дорожня карта, наприклад, полегшує можливість побачити просторові співвідношення на місцевості. Без такої моделі було б набагато складніше добратися до місця призначення. Довелося б покладатися на метод проб і помилок. Точно так само моделі, розроблені в дослідженнях операцій, спрощують складні проблеми, скорочуючи число змінних, предметів розгляду, до керованої кількості.

Після створення моделі, змінним задаються кількісні значення. Це дозволяє об'єктивно порівняти й описати кожну змінну і відношення між ними. Ключовою характеристикою кількісної школи є заміна словесних міркувань і описового аналізу моделями, символами і кількісними значеннями. Мабуть, найзначніший поштовх до застосування кількісних методів в управлінні дав розвиток комп'ютерів. Комп'ютер дозволив дослідникам операцій конструювати математичні моделі зростаючої складності, що найбільше близько наближаються до реальності і, отже, є більш точними.

Вплив кількісного підходу був значно меншим, ніж вплив біхевіористського підходу, тому що набагато більше керівників щодня зіштовхується з проблемами людських стосунків, людської поведінки, ніж із проблемами, що є предметом дослідження операцій. Крім того, до 60-х років лише в дуже окремих керівників були знання достатні, для розуміння і застосування складних кількісних методів. Проте, у даний час положення швидко змінюється, тому що усе більше шкіл бізнесу пропонує курси кількісних методів і застосування комп'ютерів.

 


mylektsii.ru - Мои Лекции - 2015-2019 год. (0.004 сек.)Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав Пожаловаться на материал