Студопедия

Главная страница Случайная страница

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Бетон араласпасының сапасын бақылау
 

Әртүрлі жағдайға байланысты өндірістік процестер кезінде нормаланған параметрлерден немесе керекті жоспарланған көрсеткіштерден ауытқу болуы мүмкін. Егер ауытқу орын алған жағдайда дайын бұйым сапасы өзгереді, демек МемСТ талаптары орындалмайды.

Мекеменің лабораториясы, оған келіп түскен материалдар мен жартылай фабрикаттардың сапасын тұрақты бақылап талдау жасауға міндетті.

Шикізаттар мен жартылай фабрикаттар партия-партиясымен қабылданады. Бұл ретте әрбір партиядан, өздеріне сай келетін МемСТтар мен техникалық шарттардың және басқа да нормативті құжаттарда көрсетілген методикамен тексеріліп төменгі көрсетілген сапасы анықталады:

- құмның ірілік модулі, тығыздықтары, құрамындағы шаң мөлшері, балшық қоспаларды 8735-75 және 5382-73 МемСТтары бойынша;

- Өндірістік процестерді бақылау кезінде мына лаборатория мыналарды тексереді.

- технологиялық картада көрсетілгендей құм мен ірі толтырғыштардың негізгі сипаттамалары, сменада міндетті түрде бір рет одан аз емес тексереді;

Өндірістегі технологиялық процестердің тұрақтылығын бағалау үшін өндірістік процестер мен материалдар сапасын бақылау қорытындысын әрбір ай сайын статикалық өңдеуге салып, олардың нормаланған көрсеткіштерге келуін салыстырып бағалайды.

 

Ндірістік процестерді бақылау

 

Өндірістік процестерді бақылау кезінде лаборатория мамандары төмендегілерді тексереді:

- шикізаттық материалдардың ылғалдылығын әр айналымда кемінде бір рет тексереді;

- бетон араласпасының жылжымалылығын;

- жылуылғалды өңдеу режимін;

- қалыптарды тазалау мен майлаудың дұрыстығын және қалып борттарын бекіту беріктігін;

- қорғау және әрлеу жабындарының қасиеттерін;

Технологиялық процестердің тұрақтылығын бағалау үшін бақылау нәтижелеріне әр айда кемінде бір рет статистикалық талдау жасап, МемСТ талаптарына сәйкестілігі жайлы қорытынды жасалады.

Шикізаттық материалдар өзгергенде лаборатория қызметкерлері, араласпаның құрамы мен технолгоиялық процестерге сәйкесінше өзгерістер енгізеді. 

6.10.4 Дайын бұйым сапасын бақылау

 

Бұйымдардың сапасын бақылауға бақылаудың келесі түрі жатады:

Кірме (шикізат сапасын тексеру, құрылыс материалдардың дайындаған бөлшектерді, жартылай полуфабрикаттарды тексеру).

Шығатын кездегі бақылау, бұл бақылауды тексеру үшін ГОСТ 18321-83 және ТУ бойынша ОТК лобароторияларында жүргізіледі.

Бақылаудың міндеті:

- бұйымдардың паспорты бойынша тексеру;

- материалдармен полуфабрикаттардың сапасын кірме бақылау журналдарға

тіркеу керек.

- қабылдау нәтижелерін журналға тіркеп, маркілеп, өлшемдерін өлшеп қоймаларға жіберу туралы хабарлау керек.

 


mylektsii.ru - Мои Лекции - 2015-2019 год. (0.005 сек.)Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав Пожаловаться на материал