Студопедия

Главная страница Случайная страница

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Самостійна робота
(додаток)

Тема 2. Механізми саморегулювання і функціонування ринку праці

Задача 1. Якій кількості зайнятих і якій годинній ставці заробітної плати відповідає рівноважний ринок праці за таких умов: Шкала попиту на працю:

 

Годинна ставка заробітної плати, грн 1,85 2,3 3,0 4,5
Чисельність зайнятих, осіб

 

Шкала пропозиції праці:

 

Годинна ставка заробітної плати, грн 1,85 2,3 3,0 4,5
Чисельність осіб, що пропонують свою робочу силу

Побудуйте в масштабі криві попиту і пропозиції робочої сили і вкажіть, функцією чого є попит і пропозиція робочої сили.

 

Тема 4. Сукупна пропозиція на ринку праці

 

Задача 5. За даними таблиці знайдіть граничну продуктивність у майстерні, яка ремонтує холодильники, і вкажіть кількість працівників, яку вигідно найняти роботодавцеві.

 

Кількість працівників, осіб Кількість відремонтованих холодильників, шт.

Задача 7. Бюджетна лінія поєднує точки: 9200 грн доходу та 168 год відпочинку. Знайдіть можливий заробіток працівника, котрий за сімейними обставинами не може працювати більше ніж 30 год на тиждень.

Задача 8.Працівника влаштовує заробіток 2000 грн на тиждень. Скільки годин на тиждень він має працювати, якщо бюджетна лінія поєднує точки: 9700 грн доходу і 168 год праці?

 

Тема 6. Зайнятість населення

Задача 11.У базисному році в країні чисельність населення, зайнятого економічною діяльністю, становила 20,3 млн осіб, з яких 8,9 млн працювали у сфері матеріального виробництва, а решта — у сфері нематеріального виробництва. У звітному році загальна кількість зайнятих економічною діяльністю зменшилась на 0,4 млн громадян, у тому числі у сфері матеріального виробництва відбулося зменшення чисельності працівників, а у сфері нематеріального виробництва їхня чисельність залишилась на тому самому рівні. Визначте, як змінилася структура зайнятості у звітному році?

Задача 12.За 5 років зайнятість у промисловості країни змінилася відповідно до даних таблиці. Розрахуйте зміну структури зайнятості за даний період у промисловості й у кожній з галузей.

Показник Усього зайнято в промисловості, тис. осіб Паливно-енергетичний комплекс, тис. осіб Металургійний комплекс, тис. осіб Машинобудівний комплекс, тис. осіб Легка промисловість, тис. осіб
Зайнятість на початок першого року
Зайнятість на кінець п'ятого року

Задача 13.На початок року в економіці країни були зайняті матеріальним виробництвом 8,2 млн осіб і обслуговуванням населення 10,5 млн осіб. На кінець року чисельність зайнятих економічною діяльністю збільшилась на 2,4 %. Чисельність зайнятих у матеріальному виробництві зменшилась на 0,7 % від загальної чисельності населення.Визначте, як змінилася структура зайнятості за видами економічної діяльності протягом даного року?

Задача 14.Для складання мобілізаційного плану області необхідно підрахувати чисельність трудових ресурсів та зайнятих за такими даними:

 

  Показник   Варіант  
Чисельність жителів регіону, тис. осіб
Підлітки, тис. осіб 19,2
Пенсіонери за віком, тис. осіб 17,3
Інваліди І і II групи, тис. осіб 1,1 2,2 0,8
Працюючі підлітки, тис. осіб 2,1 2,6 0,7
Працюючі пенсіонери, тис. осіб 21,8 30,2 9,1
Працюючі інваліди І і II груп, тис. осіб 0,8 1,6 0,3
Усі незайняті працездатні громадяни працездатного віку, тис. осіб 88,0 141,0 29,6
         

Задача 15.Економічно активне населення міста на період попереднього обстеження домогосподарств становило 192,3 тис. осіб. За період, який передував наступному обстеженню, 3,8 тис. молодих людей залишили роботу на підприємствах і вступили до вищих навчальних закладів на денну форму навчання; 12,2 тис. громадян припинили догляд за дітьми та хворими і почали активно шукати роботу.Визначте чисельність економічно активного населення на період наступного обстеження.

 

Тема 7. Безробіття, його форми і причини

 

Задача 20.В області налічується 2123 тис. жителів, серед них частка осіб у віці 15—70 років включно становить 72 %. З осіб цієї вікової категорії 223 тис. доглядають дітей і хворих; 92,6 тис. — школярі, студенти і курсанти військових училищ (усі на денному навчанні); 102,8 тис. незайнятих громадян, серед яких 29 тис. безробітні. Усі інші громадяни у віці від 15—70 років зайняті економічною діяльністю.

Визначте:

1) чисельність економічно активного населення та рівень його економічної активності;

2) чисельність зайнятого населення та рівень його зайнятості;

3) рівень безробіття.

Задача 28.До районного центру зайнятості протягом місяця звернулось 3270 громадян. З них на кінець звітного місяця 1320 громадян було зареєстровано як такі, що шукають роботу, а інші одержали статус безробітного. Як змінилась чисельність безробітних у районі, якщо на початок звітного місяця в районному центрі зайнятості на обліку було 3720 безробітних, 370 громадян, які на цей період шукали роботу, не знайшли її. Працевлаштовано за звітний місяць 2510 безробітних громадян.

Задача 30.Рівень безробіття в регіоні в базисному періоді був на 11 % більше, ніж у звітному, і становив 6,7 %. Визначте рівень безробіття у звітному періоді.

Задача 31.В який області — А чи В — рівень безробіття вищий, якщо в області А налічується 725 тис. економічно активного населення та 18,2 тис. безробітних, а в області В відповідно 1320 тис. і 76,1 тис. осіб?


mylektsii.ru - Мои Лекции - 2015-2019 год. (0.005 сек.)Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав Пожаловаться на материал