Студопедия

Главная страница Случайная страница

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ
Семінарське заняття – це вид навчального заняття, на якому викладач організовує обговорення студентами питань із попередньо визначених тем, до яких студенти грунтовно готують тези виступів на підставі індивідуально виконаних завдань або рефератів.

Семінарські заняття проводяться у формі бесіди, дискусії, конференції, рецензування й обговорення рефератів та доповідей.

Бесіда – це питання викладача, викладені з метою збудження думок і відповідей студентів. Бесіда може розпочинатися з повідомлення фактів, опису явищ, ситуацій, котрі потребують вирішення. Питання, які ставляться викладачем у ході бесіди змушують студентів використовувати набуті знання й досвід, здійснювати логічні міркування, узагальнення і на їх підставі робити висновки. У результаті студенти “відкривають нове”, отримують знання, що стимулює їх навчальну активність.

Диспут – це спілкування викладача й студентів (студента) із якоїсь актуальної проблеми, питання. При цьому викладач або студенти викладають протилежні точки зору з однієї проблеми (питання) і пропонується учасникам диспуту викласти та обґрунтувати свою точку зору на проблему.

Задача учасників диспуту полягає не тільки в тому, щоб відстоювати свою позицію, але і спростовувати протилежну.

Конференція – передбачає виступи студентів із доповідями, рецензіями та їх участь в обговоренні доповідей.

Доповідь готується на підставі вивчення різних джерел інформації.

Рецензія подається студентом на надану йому доповідь, реферат.

Підготовка до семінару включає роботу студентів із різними джерелами інформації з питань семінару.

Основні результати такої роботи – це тези, реферати, доповіді та рецензії.

Тези– стислий виклад основних положень з питань семінарського заняття.

Реферат – стислий виклад суті питання, яке вивчається за різними джерелами інформації, включаючи аналіз різних думок і оцінку студентом викладеного матеріалу.

Доповідь– розширене викладення суті питання семінару з коротким висновком (резюме) студента щодо суті теми обговорення.

Рецензія– це критична оцінка доповіді, реферату.

Семінари проводяться з метою розвитку творчої самостійності студентів, поглиблення знань та інтересу до науки, розвитку культури мовлення, вмінь і навичок публічного виступу, участі в дискусії.

Семінарські заняття з курсу “Регіональна економіка” передбачають формування особистої думки кожного студента з тієї чи іншої проблеми, вони спрямовані на розвиток здібностей до активного та альтернативного мислення, уміння самостійно формувати й конкретизувати проблему, обгрунтовувати необхідність її вирішення.

Найбільш ефективними формами семінарських занять є проблемні семінари, семінари-диспути, семінари-практикуми. Питання, які обговорюються на таких семінарах, містять проблему, яку можна вирішити тільки при активній взаємодії всіх його учасників. Такі заняття грунтовно готуються викладачем та студентами і проводяться по закінченні модулю.Задача викладача полягає в координації загальних зусиль, створенні умов для успішного досягнення мети семінару.

Роль “викладача” можуть виконувати й студенти, ті, які найбільш підготовлені, найбільш активні у навчальній діяльності. Успішним семінар буде, якщо кожен студент прагне до самостійного накопичення знань, розвиває уміння та навички навчальної діяльності.

Продуктивним і цікавим семінар буде за умови, якщо студенти якісно готуються до нього, активно й цілеспрямовано взаємодіють один з одним. Необхідно пам’ятати, що основна проблема семінару досить складна, тому студентам необхідно спільно діяти, взаємодопомогати, обмінюватися думками, інформацією тощо.

Оцінки, які отримують студенти на семінарських заняттях, враховуються при виставленні підсумкової оцінки.

 


mylektsii.ru - Мои Лекции - 2015-2019 год. (0.007 сек.)Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав Пожаловаться на материал