Студопедия

Главная страница Случайная страница

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Визначаємо гнучкість і використовуючи таблицю коефіцієнт φ.
;

Визначаємо λ max, та коефіцієнт φ.

3.3.3 Перевірка міцності і стійкості стояка:

,МПа

Якщо ця умова не дотримується (σвідрізняється від [σ] на ±5%), слід внести відповідні зміни в розміри складових перерізу.

Крім забезпечення міцності і стійкості, необхідно передбачити заходи проти скручування стояка - постановку діафрагм та ребер жорсткості.

Діафрагми підвищують опір стояка скручуванню. У кожному стояку повинно бути не менше двох діафрагм.

При значній висоті стояка необхідні проміжні діафрагми. Відстань між діафрагмами в межах 4 м. Діафрагми бувають листові і ґратчасті. Листові діафрагми вигідні при невеликому (менше 0,8 м) розносі стержнів Перерізу. У стояках суціль­ного перерізу роль проміжних діафрагм виконують поперечні ребра жорсткості, розставлені через 2,5 - 3hxпо висоті.

Ширина поперечних реберbр ≥ hх / 30 + 40 мм,

товщина δр ≥ bр / 15.

Товщину листових діаф­рагм призначають такою, як і для планок.

 

 

Рис. 3.3 Діаграма стояка

 

3.3.4 Зварні з'єднання.З'єднання стінки з полицями проектуємо у вигляді двостороннього таврового з'єднання без розкриття кромок Т1 для автома­тичного дугового зварювання за ГОСТ 8713-79 з кутовими швами катетом (рис. 3.4).

 

 

Рис.3.4 Зварні з’єднання стояка

 

 

Міцність швів перевіряємо на дію умовної поперечної сили Qум:

 

Qум = 30F

 

Напруження у швах:

 

 


де статичний момент полки:

 

 

Приварювання ребер виконується дуговим механізованим зварюван­ням у середовищі вуглекислого газу за ГОСТ 14771-76. Тип з'єднання Т5 з катетом кутового шва. Шви перевірки на міцність не потребують.

3.4 Зробити висновки.

 

Таблиця 3.1 Розрахункові дані

 

№ варіанта Матеріал Сила Р,кН Довжина стояка l,м
09Г2С
10ХСНД
15ХСНД
Ст3сп
09Г2С
10ХСНД
09Г2С
10ХСНД
15ХСНД
Ст3сп

 

 

Таблиця 3.2 Значення коефіцієнта λ

 

 

Таблиця 3.3 Приблизне значення радіусів інерції перерізів суцільних стояків

 

 

Таблиця 3.4Найбільше відношення bп до її товщини δп

 

 

 


mylektsii.ru - Мои Лекции - 2015-2019 год. (0.005 сек.)Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав Пожаловаться на материал