Студопедия

Главная страница Случайная страница

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Хід виконання роботи
ЗМІСТ ПРАКТИЧНИХ РОБІТ

 

1.Розрахунок стикових з’єднань і внапустку на різні види навантажень.

2.Розрахунок та проектування зварних балок.

3.Розрахунок та проектування зварних колон.

4.Розрахунок та проектування зварних ферм.

5.Розрахунок зварних з’єднань трубопроводів.

6.Розрахунок та проектування резервуару.

 

ПРАКТИЧНА РОБОТА №1

1 Розрахунок стикових з’єднань і внапустку на різні види навантажень.

1.1 Мета роботи: оволодіти (набути навичок) навичками розрахунку зварних з’єднань на міцність при дії на них різних навантажень.

1.2 Обладнання і приладдя:

1.2.1 Мікрокалькулятор.

1.2.2 Навчально-довідкова література.

Хід виконання роботи

1.3.1 Стикове з’єднання:

1) визначити коефіцієнт міцності шва;

2) визначити допустимі напруги на розтяг і зріз для металу шва;

3) перевірити міцність зварного шва за формулами, наведеними в таблиці і зробити висновки про міцність шва.

1.3.2 З’єднання внапустку.

1) визначити коефіцієнт міцності шва;

2) визначити допустимі напруги на зріз для металу шва;

3) перевірити міцність зварного шва за формулами, наведеними в таблиці і зробити висновки про міцність шва.

Вихідні дані для розрахунку:

Оцінити міцність стикових з’єднань і внапустку при дії поздовжньої сили N; поперечної сили Q; згинального моменту M.

Види навантаження зварних з’єднань і розрахунків формули наведені в таблиці1.1.

Прийняті позначення:

Lшв - довжина зварного шва, мм

δ - товщина пластини, мм

к - катет зварного шва, мм

β - коефіцієнт проплавлення, який береться рівним який приймаємо залежно від засобу зварювання:

для ручного дугового зварювання β = 0,7;

для газоелектричного зварювання β = 0,85;

для автоматичного під флюсом β = 1.

σ – напруга що виникла при роботі зварного з’єднання на розтяг, стиск, вигин, МПа

[σ']р – допустима напруга розтягу, стиску вигину для металу шва, визначаються за формулою:

[σ']р = φ[σ]р , МПа

де φ – коефіцієнт міцності шва, що залежить від виду зварного з’єднання і способу зварювання;

[σ]р – допустима напруга розтягу (стиску, вигину ) для основного металу;

[τ']ср – допустима напруга зрізу для металу шва, визначається за формулою:

[τ']ср =(0,6-0,7)[σ']р, МПа

[τ]ср – напруга, що виникає в основному металі при роботі зварного з’єднання на зріз;

S – Статичний момент шва, мм3

J – Момент інерції шва, мм4

W – момент опору шва, мм3

N – поздовжнє навантаження, МН

M – згинальний момент, МН·м

Q – поперечна сила, МН

1.3.4. Дані для розрахунку наведені в таблиці 1.2.


mylektsii.ru - Мои Лекции - 2015-2019 год. (0.005 сек.)Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав Пожаловаться на материал