Студопедия

Главная страница Случайная страница

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


ЗАГАЛЬНІ ВКАЗІВКИ ДО ВИКОНАННЯ КУРСОВОЇ РОБОТИ
 

У період економічних реформ, зміцнення ринкових умов господарювання підприємств зростає необхідність підвищення ефективності виробництва та реалізації продукції. Вирішальним чинником економічного розвитку країни і промислових підприємств зокрема є науково-технічний прогрес.

Успішне вирішення поставлених задач потребує, щоб кожний інженер поряд із спеціальними знаннями добре володів основами економіки, принципами організації виробництва та загальними підходами управління об’єктами господарювання.

Курсові роботи, що виконуються студентами металургійного факультету можна розподілити по їхній тематиці в такий спосіб:

- планування діяльності нових цехів і їх окремих виробничих дільниць на заданий річний обсяг випуску продукції;

- планування використання нових прогресивних технологічних процесів виробництва металургійної продукції;

- планування реконструкції існуючих цехів і їх окремих виробничих дільниць.

У даних методичних вказівках приводиться методика розрахунку техніко-економічних показників при проектуванні нових цехів, нових технологічних процесів і методика техніко-економічного обґрунтування реконструкції існуючих виробничих підрозділів.

У методичних вказівках особлива увага приділяється на необхідність в умовах ринку визначення конкурентоспроможності продукції; попередньої оцінки проектів розвитку виробництва, а також визначення кількості необхідних виробничих ресурсів для забезпечення виконання виробничих завдань; визначення основних показників діяльності діючого підприємства.

Виходячи з цього основні розрахунки при виконанні курсової роботи повинні включати:

- визначення капітальних вкладень на впровадження запропонованого заходу по покращенню результатів діяльності;

- розрахунок річного обсягу випуску продукції;

- розрахунок потреби цеху або його підрозділів у сировині й основних матеріалах, а також суму грошових витрат на них;

- розрахунок штату працівників цеху або його підрозділів з визначенням фонду їх оплати праці;

- формування калькуляції собівартості продукції;

- визначення зміни техніко-економічних показників діяльності цеху або його підрозділів з урахуванням впровадження запропонованих заходів.

 

Курсова робота виконується в рукописному чи печатному варіанті на аркушах А4. Текст необхідно розміщувати на одній стороні кожного аркуша, залишаючи поля таких розмірів: ліве -30 мм праве – 10 мм; верхнє і нижнє = по 20 мм.

 


mylektsii.ru - Мои Лекции - 2015-2019 год. (0.004 сек.)Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав Пожаловаться на материал