Студопедия

Главная страница Случайная страница

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

КРИВОРІЗЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

Кафедра економіки, організації та управління підприємствами

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

До виконання курсової роботи з дисципліни

«Економіка і організація виробництва»

Для студентів спеціальності

Металургія чорних металів

Ливарне виробництво

Обробка металів тиском

Кривий Ріг, КНУ- 2015


Укладач: Бондарчук О.М. – канд. техн. наук, доцент

 

Відповідальний за випуск: Ковальчук В.А., д-р техн. наук, професор

 

Рецензент: Поліщук І.Г. – канд. екон. наук, доцент

 

Розглянуто на засіданні кафедри ЕОУП Схвалено на методичній раді факультету економіки та управління бізнесом
Протокол №1 25.08.2015р. Протокол №1 28.08.2015р.

 


Курсова робота - це найважливіший елемент навчального процесу, один з видів самостійної роботи студентів. Її виконання вимагає більш поглибленого вивчання окремих розділів курсу, систематизації отриманих знань, їхнього практичного використання при вирішенні конкретних завдань організації і планування окремих підрозділів металургійного підприємств.

 

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

 

Мета курсової роботи - навчити студента практичному застосуванню теоретичних знань з економіки, організації і планування металургійного підприємства.

Курсова робота виконується кожним студентом самостійно, відповідно до індивідуального завдання, виданого і затвердженого викладачем; на підставі діючих нормативних документів, цін і тарифів, затверджених відповідними державними органами, міністерствами і відомствами.

Використовуючи умови завдання, діючі нормативні документи, а також знання, набуті при вивченні цієї і суміжних дисциплін, необхідно виконати ряд планово-економічних розрахунків. Завдання полягає в тому, щоб виходячи з заданого обсягу виробництва металургійної продукції і сформованих техніко-експлуатаційних показників визначити потребу підрозділу в основних і оборотних фондах, робочій силі, у коштах на оплату праці, на технічне обслуговування і ремонт, загальногосподарські витрати. На основі виконаних розрахунків необхідно розробити виробничу програму виробництва, технічному обслуговуванню і ремонту, визначити собівартість виробництва, основні показники виробничо-господарської діяльності підприємства, оцінити ефективність прийнятих рішень.

Усі розрахунки необхідно оформити у вигляді таблиць, що використовуються для планування діяльності на підприємстві.Для визначення вартісних показників необхідно використати загально відомі ціни та внутрішні ціни підприємства на матеріальні ресурси, що використовуються в роботі підприємства.

Пояснювальна записка по курсовій роботі обсягом 30-40 сторінок повинна мати наступний зміст:

Вступ

Розділ 1. Характеристика діяльності підприємства та його виробничого підрозділу.

Розділ 2. Пропозиції по оптимізації господарської діяльності виробничого підрозділу.

Розділ 3. Розрахунок матеріально-технічного забезпечення виробничої програми та потреби в трудових ресурсах і коштів на їх оплату.

Розділ 4. Планування собівартості виробництва та основних техніко-економічних результатів діяльності.

Висновки.

Література.

Додатки.mylektsii.ru - Мои Лекции - 2015-2019 год. (0.006 сек.)Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав Пожаловаться на материал