Студопедия

Главная страница Случайная страница

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Биологиялық байыт өкілдері
B) З. Фрейд

D) Ч. Ломброзо

E) Э. Торндайк

Баланың дамуы оқыту мен тәрбиеден тәуелсіз, яйни спонтанды, өзінен-өзі жүреді, ол табийатынан берілген ішкі қасиет (имманентті) деп түсіндірушілер

B) Э. Мейман

C) Ж. Пиаже

E) А.Ф.Лазурский

Балалар ұжымы технологиясы қамтиды (А.С. Макаренко бойынша)

B) қос ықпал ету

F) перспективалар қою

H) дәстүрлер қалыптастыру

Басқарудайы педагогикалық ақпарат түрлері

C) бастапқы

E) тактикалық

G) оперативті

Білім берудің мемлекеттік стандарттарының функциялары

B) азаматтардың толыққанды , сапалы білім алуын қамтамасыз ету

D) білім беру кеңістігін сақтау

E) білім беруді және оны басқаруды ізгілендіру

Баланың өмірлік жолын айқындайды:

C) Отбасы жағдайы.

F) Ата-аналарының кәсіптері.

H) Ата-аналарының материалдық жағдайы.

Білім беретін мемлекеттік стандарттар жауап беретін талаптар

A) білім алушылардың мүмкіндіктері мен қажеттіліктері

B) жалпы мәдени ортаның жайдайы

C) білім беру салаларының және сатыларының сабақтастыйы стандарт ережелерінің бұзылмауы

Балалар ұжымының педагогикалық теориясына үлестерін қосқан педагог-ғалымдар:

B) П.Н.Лепешинский.

D) А.С.Макаренко.

H) Т.Е.Конникова.

Балалар ұжымымен жұмыстар жүргізудегі мұғалімнің кәсіби маңызды қасиет-сапаларына көңіл бөлген ғалымдар:

C) К.Успанов.

E) Н.Д.Хмель.

G) В.А.Сластенин.

Баяндау әдісіндегі әнгіме түрлері:

D) Баяндап айту.

E) Әңгімелей отырып баяндау.

G) Әңгімелей отырып бекіту.

Бақылаудың түрлері:

B) Алдын ала бақылау.

D) Күнделікті бақылау.

G) Қорытынды бақылау.

Білім мазмұнының формальды теориясын ұстанушылар:

B) Гераклит.

D) Цицерон.

F) Песталоцци.

Білім беру жүйесінің негізгі нормативтік құжаттары:

B) Оқу жоспары.

E) Оқу бағдармалары.

H) Оқушылардың күнделігі.

Басқару іс-әрекеттері үдерісіндегі қызметтер:

A) Мақсаттарды айқындау.

C) Жоспарлау.

F) Ұйымдастыру.

Басқару әдістерінің негізгі топтары:B) Әкімшілік-ұйымдастыру әдістері.

E) Психологиялық-педагогикалық ықпал ету әдістері.

G) Қоғамдық әсер ету әдістері.

Балалар ұжымының педагогикалық теориясын дамытуға үлестерін қосқан педагог-ғалымдар:

A) П.П.Блонский.

C) Л.С.Выготский.

F) С.Т.Щацкий.

Білім берудіѕ ґнімін тўтынушылар:

A) ќоєам

C) жеке адам

D) мемлекет

Биологиялыќ баєыт ґкілдері

B) З. Фрейд

D) Ч. Ломброзо

E) Э. Торндайк

Г.И. Щукина бойынша мектепішілік басқау байыттары

A) психологиялық

C) ұйымдастырушылық

D) әдістемелік

Гректің «paidagogas» сөзінің мағынасы:

A) Баланы жетектеуші.

D) Қожасының баласын жетектеуші құл.

E) Тәрбие туралы ғылымның аты.

Ылыми-педагогикалық зерттеулер

B) іргелі

D) қолданбалы

F) теориялық

Ылыми дүниетанымйа енетін көзқарастар жүйесі

A) адамгершілік

C) эстетикалық

E) йылыми-философиялық


.

mylektsii.ru - Мои Лекции - 2015-2019 год. (0.006 сек.)Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав Пожаловаться на материал