Студопедия

Главная страница Случайная страница

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Жүйесін. 1 страница
Жетіліу. Тұлғалық қасиетттерінің қалыптасуы.

Жеткіншек кезеңіндегі балалар ерекшеліктері:Ағза мүшелерінің тез жетіле бастауы.Ойланбай асығыс шешім қабылдауы.Балалардың тәртібі нашарлап, сабаққа үлгерімдері төмендейді.

ЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖ

Жоғары білім нәтижесіне жетудегі адамның иерархиялық білім «сатылары»:кәсіби құзыреттілік;сауаттылық және білімділік;мәдениет және менталитет

Жоғары мектеп аты:университет; академия

Жоғары сезімдер:Моральдық.Aффект.Интеллектік.

Жоспар:Жұмыстың орындалу мерзімі мен бірізділігі алдын ала жобаланып көрсетілген іc-шаралардың жүйесі;Іс-әрекеттің негізгі түрлері мен тұтас іс-әрекеттің тиімділігін арттыруға бағытталған шараларды анықтау;Алдағы уақыттағы іс-әрекеттің негізгі мақсаттары мен міндеттерін анықтау.

Жүйелік көзқарас:А) Әдіснамалық принципВ) Жекелеген педагогикалық элементтерді қарастыратын жүйелік қасиетС) Сапалық сипаттаманы тудыруға мүмкіндік береді

Жүйелілік және бірізділік принципі:Оқу материалының логикалық байланысы мен орналасуын қатаң сақтауды талап етеді;Оқыту процесін және оның мазмұнын бір тәртіппен құрастыруды талап етеді;Оқыту процесінің нәтижесіне жүйелі бақылау жасауды талап етеді.

жүйесін.

Жұмбақ айтыс ... тәрбиелейді:A) ТапқырлыққаB) Ақыл-ойға C) Қиялға

Жылдық оқу-тәрбие жұмысы жоспарының құрылымы: жоспардың негізгі бөлімдерін сипаттау; қойылатын міндеттер; кіріспе.

Заңдылық дегеніміз:А) Педагогикалық құбылыс пен үрдіс арасындағы байланысВ) Құбылыстар мен процестер арасында дамуды сипаттайтын мәнді байланыс С) Оқыту процесінде басшылыққа алатын қағидалар

Зерттеу мәселесін таңдау және негіздеу:Зерттеудің жүргізілуіне байланысты;Кез келген зерттеудің нәтижелі аяқталуына байланысты;Проблеманы дұрыс таңдап, оған негіздеме жасай білуге байланысты

И.П. Подласый бойынша оқыту әдістері тобы: Практикалық. Көрнекілік. Cөздік.И.П. Подласый бойынша оқыту әдістері тобы: Практикалық;Көрнекілік;Сөздік
Топтық жұмыстарды ұйымдастыру мәселелері бойынша айналысқан зерттеушілер:И.Т. Волков; А. М. Реавский; В. Оконь
Оқушылардың оқыту белсенділік мәселесін өңдеуге үлес қосқандар: М.И. Махмутов;Р.Г. Лемберг; И.Я. Лернер
Педагогикалық технологиялардың теориялық негізде орындалуын қарастырған педагогтар:В.К. Дьяченко; В.В. Беспалько; В.В. Данилов
Жалпы білім беретін бағдарламалар:Жеке адамның мәдениетінің қалыптасуына бағытталады; Оқушының кәсіптік таңдауын шешуге бағытталады; Жеке адамның қоғам мен өмірге бейімделуін қамтамасыз етеді
Басқару іс-әрекеттері үдерісіндегі қызметтер:Ұйымдастыру; Мақсаттарды айқындау; Жоспарлау
Мұғалімге басқару шешімдерін өңдеуге ақпараттың түрі: Тактикалық ақпарат; Жедел ақпарат; Бастапқы ақпарат
Мұғалімдерді аттестациялац (сараптау) принциптері:Жариялылық; Шынайылық; Еріктік

И.С.Якиманская тұлғаға бағдарланған білім берудің толық жіктемесін жасап, оны шартты түрде үш негізгі топқа бөлді:әлеуметтік –педагогикалық; пәндік –дидактикалық; психологиялықИИИИИИИИИИИИИИИИИ

Институционалдық белгі бойынша тәрбие бөлінеді: Конфессионалдық (діни)

ІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІ

Іс-әрекетте бірігуі бойынша тәрбие формалары жіктеледі: Кіші топтағы жұмыс, Жұптық жұмыс

Іс-әрекетте бірігуі бойынша тәрбие формалары жіктеледі:А) Кіші топтағы жұмысВ) Жеке жұмыс С) Жұптық жұмыс

Іс-әрекетте бірігуі бойынша тәрбие формалары жіктеледі:А) ТоптықB) Кіші топтағы жұмысC) Ұжымдық

Іс-әрекетті ұйымдастыру мен мінез-құлық тәжірибесін қалыптарстыру әдістері:Тапсырма беру;Тәрбиелік жағдайлар;Жаттығу

Іс-әрекетті ұйымдастыру мен мінез-құлық тәжірибесін қалыптастыру әдістеріне жатады:Жаттығу;Жазалау;Тәрбиелік жағдайлар

Іс-әрекетті ұйымдастыру мен мінез-құлық тәжірибесін қалыптастыру әдістеріне жатады:Жаттығу;Тапсырма беру;Тәрбиелік жағдайлар

Іс-әрекетті ұйымдастыру мен мінез-құлық тәжірибесін қалыптастыру әдістеріне жатады: Жаттығу.Жазалау. Cендіру.

Кеңес одағының жас жеткіншектердің қоғамдық қозғалыстары:А) КомсомолB) ПионерD) Октябрят

Кәмелетке толмаған және еңбекке жарамсыз отбасы мүшелерін материалдық жағынан қамтамасыз етуге негізделген отбасы қызметі:А) ЭкономикалықВ) ФелициотологиялықС) Тәрбиелік

Кәсіби бағдарлау жүйесі қызметтеріA) АғартуB) ОйынC) Сөздік

Клуб жұмысын ұйымдастырудың бастапқы кезеңінде, ол қандай болуы керек деген сұрақ туады. Бұл әрине заңды қүбылыс:A) Клуб жұмысының бірінші кезеңінде оның белсенділерін құру тиімді болмақ. Мұндай жағдай клуб жұмысының барысында оның мүшелеріне өздерінің болашақта атқаруға тиіс істерін талқылауға мүмкіндік беріледіB) Клуб жұмысына қатысушы оның әрбір мүшесімен жазбаша сауалнама жұмыстарын жүргізіп, өздерінің оған қатысы мен оның жұмысының мазмұны және талаптарын орындауға көзқарастары анықгалып отырадыC) Клуб жұмысында оның президенті және кеңес мүшелері сайланады. Кеңес клуб жұмысына басшылык жасап, оның жұмыс жоспарын жасап, үйірмелердің әрекетін үйлестіріп отырады

Көне грек философтары Сократ пен Платон:A) Білмеген масқара емес, білгісі келмеу ұятсыздықB) Бір білетінім-өзімнің ешнәрсе білмейтінімC) Ештемені білмейтін және бірдемені білейінші деп талпынбайтын адам

Көркемдікке қатынасты ... түрде қабылдау:А) Көркемдікті эмоционалдыB) Көркемдікті эстетикалық C) Көркемдікті эмоционалды-эстетикалық

Күн тәртібі баланың уақыт аралығындағы іс-әрекетінен тұрады:А) Дене және еңбек қызметіB) Ой белсенділігі және бос уақытC) Дер кезіндегі тамақтану, гигиена, ұйқы

Қ.Р Конституциясының 27-тарауында отбасы мен балалар құқығын қорғау мәселесі:Балаларды қорғау мен тәрбиелеу-ата-ананың табиғи құқығы және міндеті;Неке мен отбасы, аналық, әкелік және балалық мемлекет қамқорлығының аясында;Кәмелетке толған және еңбекке жарамды балалар еңбекке жарамсыз ата-аналарына қамқорлық жасау тиіс

Қ.Р.Конституциясының 27 тарауында былай делінген:А) Неке мен жанұя, аналық, әкелік және балалық мемлекет қамқорлық аясындаB) Балаларды қорғау мен тәрбиелеу ата-ананың табиғи құқығы және міндетіC) Кәмелетке толған және еңбекке жарамды балалар еңбекке жарамсыз ата-аналарына қамқорлық жасауы тиіс

Қазақ тілінде алғаш «Педагогика» оқулығын жазған педагог: М. Жұмабаев.

Қазақстан Республикасында «Білім беру туралы» Заңдар қабылданған жылдар:1992;1999;2007

Қазақстан Республикасындағы білім берудің мемлекеттік саясаты принциптеріне жатпайды:Ерлер мен әйелдерді жеке оқыту.Бiлiм берудi басқарудың авторитарлық сипаты.Бiлiм беру ұйымдарында дiни ұйымдардың ұйымдық құрылымдарын құру және олардың қызметiн жүзеге асыру.

Қазақстандағы мектеп түрлері:Жалпы білім беретін мектеп;Гимназия, лицей;Шағын жинақталған мектеп

Қазақстандық ғылым-педагог Н.Д. Хмель бойынша педагогикалық процестің негізгі сипаттамалары:Оқушылардың үлгерімі;Оқушылар ұжымының қалыптасқандығы;Оқушылардың қоғамдық белсенділігі

Қазақстандық ғылым-педагог H.Д. Хмель бойынша педагогикалық процестің негізгі сипаттамалары: Оқушылардың тәрбиелік деңгейлері. Оқушылар ұжымының мұғалім тарапынан басқарылуы. Оқушылар ұжымының қалыптасқандығы.

Қазіргі ғылым “салауатты өмір салтын” былай түсіндіреді: А) Ең жақсы үйлесімді тәртіпB) Иммунитетті және денені шынықтыруC) Дұрыс тамақтану

Қазіргі дидактика белгілі схема бойынша дамитындығын дәлелдейді:Білімді меңгеруге дайындалу; Танымдық мәселелерді шешу;Жүйелеу, практикада қолдану

Қазіргі дидактиканың тұжырымдауынша оқыту процесі схема-нұсқа бойынша дамиды:Қиындықты сезіну, проблеманы қалыптастыру гипотеза, іс-әрекетті болжау;Білуге құштарлық, танымдық проблемаларды шешу, байыту, жүйелеу, тәжірибеде қолдану;Оның адами қадір-қасиетінің сыйлануына

Қазіргі зерттеушілер бақылауға келесідегідей дидактикалық талаптар кояды:Бақылау мазмұнының бағдарламалық талаптарға сәйкес болуы ;Алынған ақпарат мазмұнының обьективтілігі мен анықтығы;Бақылаудың даралық және ұжымдық формаларын үйлестіру

Қазіргі зерттеушілер бақылауға келесідегідей дидактикалық талаптар кояды: Бақылау мазмұнының мектептің талаптарына сәйкес болуы. Бақылау барысында алынған ақпараттардың көкейтестілігі. Бақылау нәтижесі бойынша тұжырым жасау.

Қазіргі зерттеушілер бақылауға келесідей дидактикалық талаптар кояды:Бақылау мазмұнының бағдарламалық талаптарға сәйкес болуы ; Алынған ақпарат мазмұнының обьективтілігі мен анықтығы;Бақылаудың даралық және ұжымдық формаларын үйлестіру

Қазіргі зерттеушілердің бақылауға қоятын талаптары:Бақылау мазмұнының бағдарламалық талаптарға сәйкес болуы;Алынған ақпарат мазмұнының объективтілігі мен нақтылығы;Бақылаудың даралқ және ұжымдық формаларын үйлестіру

Қазіргі зеттеушілер бақылау қояды: Бақылаудың даралық және ұжымдық формаларын үлестірілуін, Алынған ақпарат мазмұнының обьективтілігі мен нақтылығын, Бақылау мазмұнының бағдарламалық талаптарға сәйкес болуын.

Қазіргі кездегі педагогикалық зерттеулерде қолданылатын анкетаның (сауалнаманың) түрлері: атаулы

Қазіргі қоғамдық пайдалы жұмыстарға қатысуда оқушы белсенділігі байланысты:Мектепте ұйымдастырылатын жұмыстардың тиімділігіне;Мектепте ұйымдастырылатын жұмыстардың көлеміне

Қазіргі қоғамдық пайдалы жұмыстарға қатысуда оқушы белсенділігі мыналарға байланысты:Мектепте ұйымдастырылатын жұмыстардың көлеміне;Мектеп директорының позициясына;Сынып жетекшісінің өз алдына мақсат қоюына

Қазіргі қоғамдық пайдалы жұмыстарға қатысуда оқушы белсенділігі мыналарға байланысты:Мектепте ұйымдастырылатын жұмыстардың тиімділігіне. Мұғалім позициясына.Cұранысқа ие болуына.

Қазіргі қоғамдық пайдалы жұмыстарға қатысуда оқушы белсенділігі байланысты:A) Қойылатын талаптардың мазмұнына B) Мектепте ұйымдастырылатын жұмыстардың көлеміне C) Мектепте ұйымдастырылатын жұмыстардың тиімділігіне

Қазіргі қоғамдық пайдалы жұмыстарға қатысуда оқушы белсенділігі байланысты:A) Мектепте ұйымдастырылатын жұмыстардың көлеміне B) Қойылатын талаптардың мазмұнына C) Мектепте ұйымдастырылатын жұмыстардың тиімділігіне

Қазіргі педагогиканың әдіснамасы:Әдіс туралы ғылым;Зерттеу процесі туралы ілім;Тәрбие принциптерін зерттейтін ғылым

Қазіргі педагогиканың әдіснамасы:Әдіс туралы ғылым;Зерттеу процесі туралы ілім;Тәрбие принциптерін зерттейтін ғылым

Қазіргі педагогиканың әдіснамасы:Әдіс туралы ғылым;Зерттеу үдеріс туралы ілім;Бір нәрсені тану туралы ғылым

Қазіргі педагогиканың әдіснамасы-бұл: Әдіс туралы ғылым Бір нәрсені тану туралы ғылым. Зерттеу процесі туралы ілім.

Қазірігі зерттеушілердің бақылауға қоятын талаптар:Алынған ақпарта мазмұнының объективтілігі мен нақтылығы;Бақылаудың даралық және ұжымдық формаларын үйлестіру;Бақылау мазмұнының бағдарламалық талаптарға сәйкес болуы

Қайта тәрбиелеу:А) Адамның барлық психологиялық сапаларын қайта жасауВ) Тәрбиелік ықпалдар жүйесі барысында құлықтық даму мен іс-әрекеттегі ауытқуларды түзетуС) Қиын балалардың орынды сапаларын қалпына келтіру

Қалыптастырушы тұғырдағы тәртіп үлгісі:Үлгі көрсету; Түсіндіру;Жаттығу

Қарым-қатынас стилі бойьшша тәрбие бөлінеді:А) Демократиялық В) ЛибералдықС) Авторитарлық

ҚҚҚҚҚҚҚҚҚҚҚҚҚҚҚ

Қоғамдық пайдалы еңбектің маңызына қарай түрлері:А) Мектеп ұжымының пайдасына негізделген қоғамдық пайдалы еңбекВ) Республика көлемінде өткізілетін жастардың қоғамдық негізде ұйымдастырылған қозғалыстарыС) Өндірісте жұмыс істеу

Қоғамдық тапсырма:Тәрбие әдісі.Белсенді топ пен ұжым тарапынан берілуі керек.Тапсырма беру оқушылардың жас ерекшеліктеріне байланысты шешіледі.қойылатын талаптардың мазмұнына

Қоғамның әлеуметтік-экономикалық саласындағы білім беру жүйесі ... күресуде:A) Жайбарақатшылықпен B) ФормализмменC) Тоқмейілшілікпен

қорыту.

ҚР «Білім туралы» Заңының бап мазмұны:A) Тәрбие процесінің мазмұнын анықтайдыB) Белгілі бір іскерліктерді меңгеруге ұмтылуC) Білуге құштарлығын дамыту

ҚР «Неке және отбасы туралы» заңы (17.12.1998) баланың құқығы бар:Баланың өз ата-анасы тарапынан тәрбиеленуіне;Оның тілек-қалауларының орындалуына, жан-жақты дамуына;Оның адами қадір-қасиетінің сыйлануына

ҚР Конституциясының 27-тарауында отбасы мен балалар кұқығын қорғау мәселесі:A) Неке мен отбасы, аналық, әкелік және балалық мемлекет қамқорлығының

ҚР Конституциясының 27-тарауында отбасы мен балалар құқығын қорғау мәселесі:А) Балаларды қорғау мен тәрбиелеу - ата-ананың табиғи құқығы және міндетіВ) Неке мен отбасы, аналық, әкелік және балалық мемлекет қамқорлығының аясындаС) Кәмелетке толған және еңбекке жарамды балалар еңбекке жарамсыз ата-аналарына қамқорлық жасау тиіс

ҚР Конституциясының 27-тарауында отбасы мен балалар құқығын қорғау мәселесі:Кәмелетке толған және еңбекке жарамды балалар еңбекке жарамсыз ата аналарына қамқорлық жасау тиіс;Неке мен отбасы , аналық ,әкелік және балалық мемлекет қамқорлығының аясында;Балаларды қорғау мен тәрбиелеу ата ананың табиғи құқығы және міндеті

Құзыреттілік тұғыр дегеніміз:Мұғалім мен оқушының біріккен іс-әрекеті;“Педагог-оқушылар” жүйесінің қызметі,Жеке тұлғаның табысқа жету жолындағы білімі мен білігінің көрсеткіші

Құқықтық тәрбие мақсаты - бұл:A) Құқықтық сана сезімін қалыптастыруB) Қоғамдағы құқықтық нормалар мен құқықтық мәдениетті сақтауC) Заңды құрметтеу дағдыларын қалыптастыру

Құқықтық тәрбие міндеті (міндеттері):A) Кәсіби құқықтық білім қалыптастыруB) Қарапайым құқықтық сауаттылық ашу C) Құқықтық жауапкершілікке тәрбиелеу

Құқықтық тәрбиенің міндеттері - бұл:A) Құқықтық мемлекеттің азаматын тәрбиелеуB) Өмірге қажетті қарапайым заңгерлік сауаттылықты меңгеру дағдыларын қалыптастыруC) Балаларды өз құқықтары, міндеттері мен құқықтық жауапкершіліктермен, құқықтық қатынастармен таныстыру

Құрамы бойынша тәрбие формалары жіктеледі:A) Дара B) Ұжымдық C) Топтық

Құрамы бойынша тәрбие формалары жіктеледі:A) ЖекеB) Ұкымдық және фронталдыC) Топтық

Құрамы бойынша тәрбие формалары жіктеледі:A) Ұжымдық және фронталдықB) Жеке С) Дара

Құрамы бойынша тәрбие формалары жіктеледі:А) Ұжымдық және фронталдықВ) Дара С) Топтық

Құрамы бойынша тәрбие формалары жіктеледі:Ұжымдық және фронталдық; Жеке;Топтық

Л.И.Божович ұсынысы бойынша жеке тұлғаның дүниетанымы:A) Салыстырмалы түрде кеш келетін құбылысB) Жеткіншек шақта пайда болуыC) Дүниетаным мен дүниені сезіну мүшесі

Мадақтау дегеніміз:Баланың жағымды мінез-құлқын ынталандыру.Тәрбиеленушінің өз міндетін дұрыс атқаруын қалыптастыру мақсатын көздейтін ынталандыру әдісі;Оқушылардың жағымды әрекеттерін қолдау үшін қолданылады.

Мадақтауды қолдану талаптары:A) Жетістіктермен қоса мінез-құлықтың мотивтерін де ескеруB) Мадақтауда оқушыны басқа оқушыларға карсы қоймау C) Мадақтау дың әділ болуы

Мадақтауды қолдану талаптары:A) Ұжымның пікірін ескеруB) Оқушылардың жеке ерекшеліктері мен олардың ұжымдағы мәртебесін ескеру, мадақтау жиі болмауы қажетC) Мадақтаудың әділ болуы

Мадақтауды қолдану талаптарыМадақтаудың әділ болуы;Ұжымның пікірін ескеру;Оқушылардың жеке ерекшеліктері мен олардың ұжымдағы мәртебесін ескеру.

Мақсат түрлері:А) КелешектегіВ) Таяудағы тікелей жалпыламаС) Жеке аралық

Мақсат:А) Белгілі бір әрекеттің түпкі нәтижесін сезінуВ) Белгілі бір межеге қол жеткізуге бағытталған әрекеттің ой-санадағы көрінісі С) Тікелей міндет ретінде іс-қимылды бағыттап реттеп отырады

Мақсатына қарай педагогикалық эксперименттің түрлері: жасампаз эксперимент

Мария Монтессори оқушылардың жекелеп оқуына ынғайлы пәндер деп мыналарды көрсетті:Грамматикалық пәндер;Математикалық пәндер;Биологиялық пәндер

Мария Монтессори оқушылардың жекелеп оқуына ынғайлы пәндер деп мыналарды көрсетті:Грамматикалық пәндер. Математикалық пәндер. Биологиялық пәндер.

Маркарянның ойынша, философияда дәлелденген мәдениеттің үш түрін атаңыз:A) Материалдық, рухани және соционормативтіB) Материалдық, рухани және адамгершілікC) Материалдық, рухани және соционормативтік немесе адамгершілік

Мартин Грей адамдардың өздерінің бақыттарын табуға берген бірнеше кеңесі: А) Ең алдымен, өзіңді ойлауға тырыс, нақтылы қажеттілікті бос әуре-сарсаңнан бөліп қараB) Адамдарға зер сал: олардың өзіндік ерекшеліктерін көруге тырысC) Өмірге зер салып қара: әрбір минут сайын біздің айналамыз өзгеріске ұшырайды

Мектеп ... мақсатында салынуы керек:A) Балаға белгілі білім беру үшінB) Бала уақытын өткізу үшінC) Қайта тәрбиелеу үшін

Мектеп басшысы білуге міндетті:Мектеп түрі мен мақсатын;Ақпараттық жабдықталуын;Материалдық- техникалық жабдықталуын

Мектеп директорының тәрбие ісі жөніндегі орынбасарының міндеттері:Мектепішілік және сыныптан, мектептен тыс тәрбие жұмыстарын сыныпжетекшілері, ата-аналармен бірлесе отырып ұйымдастыруға басшылықжасау.Оқушылармен сыныптан тыс тәрбие жұмыстарын ұйымдастыру менүйлестіру.Оқушылар тәрбиесін жетілдіру бойынша сынып жетекшілері менұзартылған күн топтары тәрбиешілерімен әдістемелік жұмысты жүргізу.

Мектеп жетекшілері білуге міндетті: Мектептің материалдық жағдаын, Мектеп ақпараттық жабдықталуын, Оқу -тәрбие жұмыстарын ұйымдастырудың мерзімдік тәртібі; мектептің белгілеген мақсаттарға жетудегі басты шарттары .

Мектеп жоспарлары:тоқсандық жоспар;жылдық жоспар;перспективалық жоспар

Мектеп жұмысының практикасында кең қолданылатын жоспар түрлері:Перспективалық.Жылдық. Ағымдық.

Мектеп кеңесі:Оқу-тәрбие процесінің сапасын көтеру шараларын белгілейді.Коллегиалдық басқару органы.Ұжымдық басқару органы.

Мектеп оқушысының жеке ерекшелігі дегеніміз:Жыныстық және рухани дамуы;Жан-жақты тұтас жетіліуі;Тұлғалық қасиеттерінің қалыптасуы

Мектеп оқушысының жеке ерекшелігі дегеніміз:Жыныстық және рухани дамуы;Жан-жақты тұтас жетіліу;Тұлғалық қасиеттерінің қалыптасуы

Мектеп оқушысының жеке ерекшелігі дегеніміз-оның: Жыныстық және рухани дамуы. Жан-жақты тұтас


mylektsii.ru - Мои Лекции - 2015-2019 год. (0.014 сек.)Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав Пожаловаться на материал