Студопедия

Главная страница Случайная страница

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Д) жұмыс органдары


Е) парламенттік тыңдау

Жауап: В

 

362. Республика Парламентiнiң сессияларындағы кворум:

А) барлық депутаттардың қатысуы

В) әр палата депутаттарының жалпы санының 1/3-нің қатысуы

С) әр палата депутаттарының жалпы санының 2/3-нің қатысуы

Д) әр палата депутаттарының жалпы санының жартысының қатысуы

Е) әр палата депутаттарының жалпы санының 3/5-нің қатысуы

Жауап: С

 

363. Парламент Палаталарының Төрағаларына төмендегідей қосымша талаптар қойылады:

А) жоғары заңгерлік білім болу

В) мемлекеттік тілді меңгеру

С) жасы 40-тан кем болмау

Д) ағылшын тілін меңгеру

Е) қазақ болу

Жауап: В

 

364. Сенат Төрағасының қызметiне кандидатураны ұсынады:

А) Республика Президентi

В) Премьер-Министр

С) Орталық сайлау комиссиясы

Д) Мемлекеттік хатшы

Е) Сенат депутаттары

Жауап: А

 

365. Мәжiлiс Төрағасының қызметiне кандидатураларды ұсынады:

А) Республика Президентi

В) Премьер-Министр

С) Орталық сайлау комиссиясы

Д) Мемлекеттік хатшы

Е) Палатаның депутаттары

Жауап: Е

 

366. Палаталардың төрағалары өз құзыретiндегi мәселелер бойынша келесідей актілер шығарады:

А) жарлықтар

В) қаулылар

С) өкiмдер

Д) заңдар

Е) бұйрықтар

Жауап: С

 

367. Республика Парламентiнiң үйлестірушi органдары:

А) тұрақты комитеттер

В) палаталардың бірлескен комиссиялары

С) палата аппараты

Д) төрағалар жанынан құрылатын келісу комиссиялары

Е) Палаталар төрағаларының жанынан құрылатын Сенаттың Бюросы және Мәжiлiстiң Бюросы

Жауап: Е

 

368. Палаталар Бюроларының құрамына кiредi:

А) Палаталар төрағаларының орынбасарлары, Палаталардың тұрақты комитеттерiнiң төрағалары

В) тиісті палатаның депутаттары

С) палаталардың төрағалары, олардың орынбасарлары және саны бестен кем емес депутаттар

Д) Палаталар төрағаларының орынбасарлары, Палаталардың тұрақты комитеттерiнiң төрағалары, Мәжілістің Бюросына қосымша онда өкілдік ететін саяси партиялар фракцияларының жетекшілері деЕ) саяси фракциялардың жетекшілері

Жауап: Д

 

369. ҚР Парламентінің жұмыс органдары болып есептеледі:

А) Тұрақты комитеттер, уақытша комиссиялар

В) Палата аппараты

С) Палаталар Бюросы

Д) Тек қана Палатаның тұрақты комитеттері

Е) Палата төрағалары

Жауап: А

 

370. ҚР Парламентінің әр палатасы мынанша тұрақты комитеттер құра алады:

А) жетіден аспауы керек

В) он

С) кемінде жетеу

Д) тоғыз

Е) үшеуден аспауы керек

Жауап: А

 

371. Парламент Сенаты мен Мәжілісінің тиісті тұрақты комитеттерінің мүшелерінің санын анықтайды:

А) палатамен анықталады
В) Палата Бюросымен анықталады
С) Палата аппаратымен анықталады
Д) Президентпен анықталады
Е) Конституциялық Кеңеспен анықталады

Жауап: А

 

372. Бірлескен комиссиялар не үшін құрылады:

А) Парламенттің және оның Палаталарының құзыретіне жатқызылған мәселелер бойынша ұсыныстарды талдап жасау үшін

В) заң жобалары жұмысын жүргiзу үшiн
С) Палаталардың құзырына қатысты мәселелердi алдын-ала қарап, дайындау үшін
Д) Палаталардың бiрлескен қызметiне қатысты мәселелердi шешу үшiн

Е) заң жобаларына сараптама беру үшінЖауап: Д

 

373. Тұрақты комитеттер мен комиссиялар өз құзыретiндегi мәселелер бойынша шығарады:

А) жарлықтар

В) қаулылар

С) жарғылар

Д) қарарлар

Е) заңдар

Жауап: В

 

374. Заң жобасы Парламент Сенатында мынадай мерзімде қаралады:

А) 1 ай ішінде

В) 2 ай ішінде

С) заң жобасы түскен мезгілден бастап 60 күн ішінде

Д) 45 күн ішінде

Е) 70 күн ішінде

Жауап: С

 

375. Сенат пен Мәжiлiс өз құзыретiндегi мәселелер бойынша қабылдайды:

А) шешім

В) жарлық
С) заңдар
Д) қаулылар

Е) нұсқаулық

Жауап: Д

 

376. Сенат депутаттарын сайлау жөнiндегi бiрлескен отырыстың өткiзiлгенi қандай құжатпен дәйектеледi:

А) қаулымен

В) бiрлескен отырыстың хаттамасымен

С) шешіммен

Д) нұсқаумен

Е) жарлықпен

Жауап: В

 

377. Парламент депутаттарының саяси партиялардың фракциялары және депутаттық топтар түрінде құратын ұйымы:

А) депутаттық аманат

В) тұрақты комитет

С) депутаттық бірлестіктер

Д) депутаттық палата

Е) депутаттық фракция

Жауап: С

 

378. Парламенттiк тыңдауларды өткiзеді:

А) палаталар Бюроларының шешiмдерi бойынша Палаталардың тұрақты комитеттерi

В) палата Бюролары

С) тұрақты комитеттердің шешімі бойынша Палата Бюролары

Д) палаталардың бірлескен комиссиялары

Е) палата төрағалары Бюролармен бірлесе отырып

Жауап: А

 

379. Қазақстан Республикасы Парламентiнiң заң сипаты болмайтын актiлерiнің қатарына жатпайтын актіні көрсетіңіз:

А) үндеулер
В) декларациялар
С) мәлiмдемелер

Д) қаулылар
Е) үндеулер, декларациялар
Жауап: Д

 

380. Заң шығару процесінің бірінші сатысы:

А) заң жобасын жасау

В) заң шығару бастамашылығы құқығы

С) заң жобасын қарауға қабылдау

Д) заң жобасын Мәжілісте қарау және қабылдау

Е) заң жобасын келістіру, сараптамадан өткізу

Жауап: В

 

381. Заң шығару бастамашылығы құқығы дегеніміз:

А) Мәжіліс қарауға міндетті заң жобасын ұсыну

В) Парламент қарауға міндетті заң жобасының және Парламенттің өзге заң актісінің мәтінін ресми енгізу

С) Президенттің заң жобаларының басымдығын белгілеп, оны жедел қабылдансын деп белгілеуі

Д) Мәжіліс қабылдаған заң жобасын Сенатқа енгізу

Е) Президентке заң шығару құқығын беру

Жауап: В

 

382. Заң шығару бастамашылығы құқығы жүзеге асырылады:

А) Сенатта және Мәжілісте

В) тек Сенатта
С) палаталардың бірлескен отырысында

Д) тек Мәжiлiсте

Е) алдымен Мәжілісте кейін Сенатта
Жауап: Д

 

383. Қандай заңдардың жобалары Республика Үкiметiнiң оң тұжырымы болғанда ғана енгiзiлуi мүмкiн:

А) мемлекеттiк кiрiстi қысқартуды немесе мемлекеттiк шығысты арттыруды көздейтiн заң жобалары

В) республикалық бюджетке байланысты заң жобалары

С) жергілікті кiрiстi қысқартуды немесе жергілікті шығысты арттыруды көздейтiн заң жобалары
Д) адам құқықтары мен бостандықтарына қатысты заң жобалары

Е) Парламент депутаттары тарапынан енгізілген кез-келген заң жобалары
Жауап: А

 

384. Премьер-министр мына жағдайда Парламент Палаталарының бiрлескен отырысында Үкiметке сенiм бiлдiру туралы мәселе қоюға хақылы:

А) Сенат депутаттары жалпы санының көпшiлiк дауысымен заң жобасын қабылданбаған болса
В) Үкiмет енгiзген заң жобасының қабылданбауына байланысты

С) Парламент Үкіметтің бағдарламасын мақұлдамаса

Д) Мәжіліс Сенаттың енгізген өзгертулерімен келіспесе
Е) Үкімет енгізген заң жобасына байланысты екі палата арасында келіспеушілік туындаса
Жауап: В

 

385. Үкіметке сенім білдіру мәселесі бойынша дауысқа салу неше уақыт өтпейінше өткізілмейді:

А) сенiм бiлдiру туралы мәселе қойылған сәттен бастап қырық сағат өтпейiнше
В) заң жобасы қабылданбаған сәттен бастап қырық сегiз сағат өтпейiнше
С) заң жобасын қарауға қабылдаған сәттен бастап жиырма төрт сағат өтпейінше
Д) сенiм бiлдiру туралы мәселе қойылған сәттен бастап қырық сегiз сағат өтпейiнше
Е) заң жобасын Сенат мақұлдамаған сәттен бастап отыз күннің ішінде
Жауап: Д

 

386. ҚР Парламентінің депутаттары төмендегілердің қайсысына құқылы:mylektsii.ru - Мои Лекции - 2015-2020 год. (0.013 сек.)Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав Пожаловаться на материал