Студопедия

Главная страница Случайная страница

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


ІНСТРУКЦІЯ про розміри і порядок виплати щомісячної додаткової грошової винагороди військовослужбовцям Збройних Сил України


Про затвердження Інструкції про розміри і порядок виплати щомісячної додаткової грошової винагороди військовослужбовцям Збройних Сил України

{Із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства оборони
№ 210 від 18.04.2011
№ 591 від 05.09.2012
№ 825 від 05.12.2012
№ 370 від 07.06.2013
№ 584 від 03.09.2013
№ 102 від 11.02.2014
№ 590 від 02.09.2014
№ 85 від 25.02.2015}

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 22.09.2010 № 889 "Питання грошового забезпечення окремих категорій військовослужбовців Збройних Сил, Державної прикордонної служби та внутрішніх військ Міністерства внутрішніх справ" та з метою визначення порядку та умов виплати військовослужбовцям щомісячної додаткової грошової винагороди НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Інструкцію про розміри і порядок виплати щомісячної додаткової грошової винагороди військовослужбовцям Збройних Сил України, що додається.

{Пункт 1 в редакції Наказу Міністерства оборони № 370 від 07.06.2013}

2. Наказ розіслати згідно з розрахунком розсилки.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування та застосовується з 1 жовтня 2010 року.

Міністр оборони України М.Б. Єжель
ПОГОДЖЕНО: Заступник Міністра праці та соціальної політики України Заступник Міністра фінансів України В.О. Маслаков С.О. Рибак
     
ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Міністра оборони України 15.11.2010 № 595 (у редакції наказу Міністерства оборони України 05.12.2012 № 825)
Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 6 вересня 2012 р. за № 1540/21852

ІНСТРУКЦІЯ про розміри і порядок виплати щомісячної додаткової грошової винагороди військовослужбовцям Збройних Сил України

{Заголовок Інструкції в редакції Наказу Міністерства оборони № 370 від 07.06.2013}

1. Ця Інструкція визначає порядок та умови виплати особам офіцерського складу, особам рядового, сержантського і старшинського складу, які проходять військову службу за контрактом (далі - військовослужбовці), які займають посади в органах військового управління, з’єднаннях, військових частинах, вищих військових навчальних закладах і військових навчальних підрозділах вищих навчальних закладів, установах та організаціях Збройних Сил України (далі - військові частини), щомісячної додаткової грошової винагороди (далі - винагорода).

2. Виплата винагороди здійснюється в таких розмірах на місяць:

2.1. До 100 відсотків місячного грошового забезпечення:

військовослужбовцям, які займають посади у Військово-Морських Силах Збройних Сил України;

військовослужбовцям, які займають посади у військових частинах, підрозділах, закладах, установах та організаціях Збройних Сил України відповідно до переліку, наведеного в додатку до постанови Кабінету Міністрів України від 22 вересня 2010 року № 889 “Питання грошового забезпечення окремих категорій військовослужбовців Збройних Сил, Державної прикордонної служби, внутрішніх військ Міністерства внутрішніх справ та осіб начальницького складу органів і підрозділів цивільного захисту Державної служби надзвичайних ситуацій” (із змінами);військовослужбовцям, які займають посади наземних авіаційних спеціалістів, що забезпечують безпеку польотів літаків та вертольотів, у військових частинах і підрозділах Повітряних Сил Збройних Сил України та Сухопутних військ Збройних Сил України за Переліком посад військовослужбовців - наземних авіаційних спеціалістів, які забезпечують безпеку польотів літаків та вертольотів, у військових частинах і підрозділах Повітряних Сил Збройних Сил України та Сухопутних військ Збройних Сил України, згідно з додатком 1 до цієї Інструкції;

військовослужбовцям, які займають посади у військових частинах і підрозділах високомобільних десантних військ та спеціального призначення Збройних Сил України за Переліком військових частин і підрозділів високомобільних десантних військ та спеціального призначення Збройних Сил України, згідно з додатком 2 до цієї Інструкції;

військовослужбовцям, які проходять військову службу на посадах льотного складу у військових частинах, установах, військових навчальних закладах (навчальних центрах, на курсах), в організаціях, а також у штабах і управліннях з’єднань і вище.2.2. Військовослужбовцям (крім зазначених у підпункті 2.1 цього пункту):

з 01 квітня 2013 року - до 20 відсотків місячного грошового забезпечення;

з 01 вересня 2013 року - до 40 відсотків місячного грошового забезпечення;

з 01 січня 2014 року - до 60 відсотків місячного грошового забезпечення.

{Підпункт 2.2 пункту 2 доповнено новим абзацом згідно з Наказом Міністерства оборони№ 102 від 11.02.2014 - застосовується з 01.01.2014}

{Пункт 2 в редакції Наказу Міністерства оборони № 370 від 07.06.2013}

3. До місячного грошового забезпечення, з якого визначається винагорода, включаються посадовий оклад, оклад за військовим званням та щомісячні додаткові види грошового забезпечення (крім винагород та морського грошового забезпечення), на які військовослужбовець має право за займаною ним штатною посадою (посадою, до тимчасового виконання обов’язків за якою він допущений).

{Пункт 3 в редакції Наказу Міністерства оборони № 370 від 07.06.2013}

4. Виплата винагороди здійснюється з того дня, з якого військовослужбовці стали до виконання обов’язків за посадами, але не раніше дня видання наказу про призначення, і до дня їх звільнення від виконання обов’язків за посадами включно (у тому числі й у разі тимчасового виконання обов’язків за посадами, до яких вони допущені наказами відповідних командирів (начальників)).

Військовослужбовцям, які тимчасово вибули з військових частин зі збереженням посад за місцем служби, виплата винагороди не припиняється в разі вибуття:

у відпустку зі збереженням грошового забезпечення - за час перебування у відпустці;

на лікування - за час перебування на лікуванні (за період, коли їм виплачувалося грошове забезпечення) та за час звільнення від виконання службових обов’язків у зв’язку з хворобою;

у службове відрядження одиночним порядком, у тому числі на збори, курси, навчання, або в складі підрозділу - за час перебування у відрядженні.

Військовослужбовцям, які отримують винагороду в розмірі, визначеному підпунктом 2.2 пункту 2 цієї Інструкції, допущеним до тимчасового виконання обов’язків за посадами, передбаченими підпунктом 2.1 пункту 2 цієї Інструкції, за період тимчасового виконання обов’язків за цими посадами винагорода виплачується в розмірі, визначеному підпунктом 2.1 пункту 2 цієї Інструкції.

Строк тимчасового виконання обов’язків за посадою обчислюється з дня, з якого військовослужбовці стали до виконання обов’язків за посадами, але не раніше дня видання командиром військової частини наказу про їх допуск до тимчасового виконання обов’язків за посадами, і до дня звільнення з посад включно. До цього строку не зараховуються періоди перебування у відпустці, службовому відрядженні (якщо воно не пов’язане з виконанням обов’язків за посадою, що тимчасово виконується), на навчанні, лікуванні або у відпустці для лікування у зв’язку з хворобою.

В особливий період виплата винагороди зберігається військовослужбовцям (за період, коли їм виплачується грошове забезпечення), які:

{Пункт 4 доповнено новим абзацом згідно з Наказом Міністерства оборони № 590 від 02.09.2014 - застосовується з 18.03.2014}

евакуйовані внаслідок поранень, через хворобу до закладів охорони здоров’я та у зв’язку з цим виключені зі списків особового складу військових частин. У таких випадках виплата винагороди зберігається до дня вступу до виконання обов’язків за новою посадою, на яку він призначений після закінчення лікування (або до дня виключення зі списків особового складу у зв’язку зі звільненням з військової служби);

{Пункт 4 доповнено новим абзацом згідно з Наказом Міністерства оборони № 590 від 02.09.2014 - застосовується з 18.03.2014}

захоплені в полон або заручниками, а також інтерновані в нейтральні держави або безвісно відсутні.

{Пункт 4 доповнено новим абзацом згідно з Наказом Міністерства оборони № 590 від 02.09.2014 - застосовується з 18.03.2014}

{Пункт 4 в редакції Наказу Міністерства оборони № 370 від 07.06.2013}

5. Винагорода виплачується військовослужбовцям за місцем штатної служби за минулий місяць одночасно з виплатою грошового забезпечення за поточний місяць на підставі наказу командира (начальника) військової частини (установи, організації); командирам (начальникам) військових частин (установ, організацій) - на підставі наказів вищих командирів (начальників).

6. Військовослужбовцям, які вибувають із військової частини раніше дня, установленого для виплати грошового забезпечення, належні суми винагороди виплачуються до дня їх виключення зі списків особового складу частини.

7. Військовослужбовцям, звільненим з льотної роботи на підставі постанови військово-лікарської комісії, винагорода виплачується:

до дня звільнення від льотної роботи, визначеного в постанові військово-лікарської комісії (про що оголошується в наказі командира військової частини), - у розмірі, визначеному в підпункті 2.1 пункту 2 цієї Інструкції;

після звільнення - у розмірі, визначеному в підпункті 2.2 пункту 2 цієї Інструкції.

{Пункт 7 в редакції Наказу Міністерства оборони № 370 від 07.06.2013}

8. Винагорода не включається до складу грошового забезпечення, з якого здійснюється обчислення одноразових додаткових видів грошового забезпечення.

9. Розміри винагороди встановлюються наказами Міністерства оборони України (начальника Головного управління розвідки Міністерства оборони України) з урахуванням конкретної військової частини, займаної посади та особливостей умов проходження служби у межах видатків на грошове забезпечення, передбачених для Міністерства оборони України (Головного управління розвідки Міністерства оборони України) у державному бюджеті України на відповідний рік.

{Пункт 9 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства оборони № 102 від 11.02.2014 - застосовується з 01.01.2014}

10. Командир (начальник) військової частини (установи, організації) має право зменшувати розміри винагороди за:

порушення статутних правил несення служби;

особисті незадовільні показники командирської, бойової та мобілізаційної підготовки;

уживання алкогольних напоїв (наркотичних речовин) у службовий час, прибуття на службу в нетверезому стані (у стані наркотичного сп’яніння);

порушення вимог законів та інших нормативно-правових актів, які призвели до поломок військової (спеціальної) техніки й озброєння, пошкодження майна, інших матеріальних збитків, а також завдали шкоди здоров’ю військовослужбовців або інших осіб;

Військовослужбовцям зменшується розмір винагороди згідно з наказами командирів (начальників) за той місяць, у якому були допущені ці порушення, або за місяць, у якому ці накази надійшли до військової частини.

{Інструкція із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства оборони № 210 від 18.04.2011, в редакції Наказів Міністерства оборони № 591 від 05.09.2012, № 825 від 05.12.2012- застоствується з 24.10.2012}

Заступник Міністра оборони України - керівник апарату В.М. Можаровський
  Додаток 1 до Інструкції про розміри і порядок виплати щомісячної додаткової грошової винагороди окремим категоріям військовослужбовців Збройних Сил України

ПЕРЕЛІК посад військовослужбовців - наземних авіаційних спеціалістів, які забезпечують безпеку польотів літаків та вертольотів, у військових частинах і підрозділах Повітряних Сил Збройних Сил України та Сухопутних військ Збройних Сил України

№ з/п Штатні посади Кодове (цифрове) позначення військової облікової спеціальності
код посади найменування посади
  Посади осіб офіцерського складу
Авіаційний технік
Авіаційний технік корабля
4512-4442 Заступник командира бази - начальник інженерно-авіаційної служби
Заступник командира батальйону
Заступник командира батальйону з озброєння
2081- 3450 Заступник командира батальйону з озброєння - начальник технічної частини
Заступник командира ескадрильї
Заступник командира ескадрильї з інженерно-авіаційної служби
Заступник начальника командного пункту
Заступник начальника пункту
Заступник начальника станції
Заступник начальника технічно-експлуатаційної частини
Заступник начальника центру
Інженер 4610, 4611, 4612, 4613, 5216, 6001
Керівник польотами
Командир батальйону
Командир бази
Командир роти 1211, 2611, 6201
Начальник відділу
Начальник відділення 0627, 4617
Начальник вузла 1211, 4617
Начальник групи 0627, 0628, 1211, 2002, 4610-4613, 4616, 4617, 4912, 5216, 5411
Начальник зміни 1211, 4617, 6001
Начальник командного пункту
Начальник лабораторії
Начальник метеорологічної служби 2002, 2012
Начальник обслуги 4610-4613
Начальник полігона
Начальник пункту
Начальник радіоцентру
Начальник системи
Начальник служби 2002, 4601, 4610, 4611, 5601, 6201
Начальник спеціальної служби
Начальник станції 4617, 6001
Начальник технічно-експлуатаційної частини
Начальник центру 0626, 0627, 2012, 4617, 5311
Оперативний черговий
Офіцер
Офіцер бойового управління
Помічник керівника польотами
Помічник оперативного чергового
Старший авіаційний технік
Старший інженер 4610-4613, 4617, 4912, 5216, 5411
Старший інженер-дослідник 4610-4613
Старший офіцер
Старший помічник керівника польотами 0627, 0628
Старший технік 4610-4613, 4912, 5216, 5411
Старший штурман
Технік 4610-4613, 4912, 5216, 5411
  Посади осіб рядового, сержантського та старшинського складу, які проходять військову службу за контрактом
Авіаційний механік 220, 221, 223
Механік
Начальник диспетчерського пункту
Начальник зміни (диспетчерської служби)
Начальник радіомаркерного пункту
Начальник радіомаяка
Начальник радіопеленгатора 529, 530
Начальник радіостанції
Начальник радіостанції 422, 427
Начальник світлообладнання
Старший авіаційний механік 220, 221, 223
Старший диспетчер
Старший механік 220, 221, 223
Старший механік 233-239, 244-255, 260-263, 265, 267, 269
Старший оператор 525, 527
Старший укладач парашутів
Технік 212, 215, 220-224, 228, 233, 235, 237-239, 244-247, 249-255, 260-262, 264-266, 269, 507, 525, 527-531
945-429 Технік - начальник зміни
Черговий зі зв’язку та радіотехнічного забезпечення польотів 525-533
         

Примітка. Виплата винагороди провадиться за умов:

якщо передбачені в штаті військової частини за посадою (в тому числі з подвійним найменуванням, перша або друга частина якого окремо зазначена в Переліку), що займає військовослужбовець, цифрові позначення військово-облікової спеціальності і посади збігаються з цифровими позначеннями військово-облікової спеціальності та посади, зазначеними в цьому Переліку;

якщо посади, перераховані у цьому Переліку, наявні:

в авіаційних бригадах, полках, базах, базах (експериментальних, навчальних), ескадрильях, загонах, ланках;

у льотно-випробувальних підрозділах науково-дослідних організацій, випробувальних полігонів (центрів);

у літаючих авіаційно-технічних лабораторіях, авіаційно-ремонтних майстернях;

на диспетчерських, командних (головних командних) пунктах (центрах), пунктах наведення авіації;

у центрах пошуково-рятувального та аеронавігаційного забезпечення польотів авіації, відділах (групах) оперативних чергових, штурманських управліннях та службах;

у військових частинах та підрозділах зв’язку, автоматизованого управління, радіотехнічного, аеродромно-технічного забезпечення, в авіаційних комендатурах та на авіаційних полігонах, які безпосередньо забезпечують польоти літаків та вертольотів;

якщо особи офіцерського складу, які займають посади з групою військово-облікової спеціальності 06, 12, 20, 60, 62 цього Переліку, фактично забезпечують безпеку польотів літаків та вертольотів, а військовослужбовці, які займають посади з групою військово-облікової спеціальності 46, 49, 52, 53, 54 56, 67, зайняті технічним обслуговуванням і ремонтом літаків та вертольотів;

якщо особи рядового, сержантського та старшинського складу, які проходять військову службу за контрактом, на посадах з кодовим позначенням 068, 390, 402, 412, 423, 419, 420, 423, 429, 430, 736, 813, 885, 945 цього Переліку, фактично забезпечують безпеку польотів літаків та вертольотів, а військовослужбовці, які займають посади з кодовим позначенням 002, 257, 680, 788, 789, зайняті технічним обслуговуванням і ремонтом літаків та вертольотів.

{Додаток 1 в редакції Наказу Міністерства оборони № 825 від 05.12.2012; із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства оборони № 370 від 07.06.2013}

 

  Додаток 2 до Інструкції про розміри і порядок виплати щомісячної додаткової грошової винагороди окремим категоріям військовослужбовців Збройних Сил України


mylektsii.ru - Мои Лекции - 2015-2020 год. (0.011 сек.)Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав Пожаловаться на материал