Студопедия

Главная страница Случайная страница

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Завдання 2. Банк уклав угоду з підприємством про передачу йому в оперативний лізинг споруди терміном на 3 роки
Банк уклав угоду з підприємством про передачу йому в оперативний лізинг споруди терміном на 3 роки. Вартість споруди – 4700000 грн., термін експлуатації – 20 років, ліквідаційна варітьсь – 630000 грн. Амортизація нараховується методом зменшення балансової вартості. Щорічні лізингові платежі – 84000 грн.

Скласти бухгалтерські проведення в обліку лізингодавця та лізингоодержувача протягом першого кварталу лізингу.

4. Визнати зміст господарської операції, що відображається кореспонденцією рахунків:

Дт 7702 Кт 2400

Дт 1200 Кт 3120

Дт 3218 Кт 6052

Дт 7100 Кт 1500

Дт 4400 Кт 5100

Дт 1200 Кт 1500

Дт 7423 Кт 4309

Дт 2062 Кт 2600

 

Рекомендована література

1. Закон України «Про цінні папери та фондову біржу» від 18.06 1991 р. № 1201-XII (зі змінами та доповненнями).

2. Закон України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16.07.1991 р. № 996-XIV(зі змінами і доповненнями).

3. Закон України «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000 р. № 2121-III.

4. Закон України «Про платіжні системи та переказ грошей в Україні» від 05.04.2001 № 2346-III.

5. Декрет Кабінету Міністрів України «Про систему валютного регулювання і валютного контролю» від 19.02.1993 № 15-93.

6. Інструкція про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку банків України, затверджена постановою Правління НБУ від 21.11.1997 р. № 388 (зі змінами та доповненнями).

7. Інструкція збухгалтерського обліку операцій з цінними паперами установ комерційних банків України, затверджена постановою Правління НБУ від 30.12.1997 р. № 466 (зі змінами).

8. Інструкція з бухгалтерського обліку депозитних операцій в Україні, затверджена потсановою Правління НБУ від 27.12.1999 р. № 621 (зі змінами і доповненнями).

9. Інстуркція з бухгалтерського обліку операцій коммерційних банків з векселями, затверджена постановою Правління НБУ від 08.06.2000 р. № 234.

10. Інструкція про організацію роботи з готівкового обігу установами банків України, затверджена постановою Правління НБУ від 11.12.2000 р. № 475 (зі змінами та доповненнями).

11. Інструкція про безготівкові розрахунки в Україні в національній валюті, затверджена постановою Правління НБУ від 29.03.2001 р. № 135 (зі змінами).

12. Інструкція про консолідацію фінансової звітності банків України, затверджена постановою Правління НБУ від 05.10.2001 р. № 422.

13. Інструкція про порядок складання річного фінансового звіту банків України, затверджена постановою Правління НБУ від 26.12.2001 р. № 545 9зі змінами та доповненнями).

14. Інструкція про касові операції в банківських установах, затверджена постановою Правління НБУ від 14.08.2003 р. № 337.15. Інструкція про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах,затверджена постановою Правління НБУ від 12.11.2003 № 492.

16. Кіндрацька Л.М. Фінансовий та управлінський облік у банках: Підручник. – Вид. 2-ге, без змін. – К.: КНЕУ, 2009. – 816 с.

17. Облік і аудит у банках: підручник / А.М. Герасимовач, Л.М. Кіндрацька, Т.В. Кривов’яз та ін.; За заг. Ред. Проф. А.М. Герасимовича. Вид. 2-ге, без змін. – К.: КНЕУ, 2006. – 536 с.

18. Спяк Г.І., Фаріон Т.І. Облік і аудит у банках: Навчальний посібник. – К.: Атіка, 2004. – 328 с.

19. Управление деятельностью коммерческого банка (банковский менеджмент) / Под ред. О.И. Лаврушина. – М.: Юристъ, 2002.

 

 


mylektsii.ru - Мои Лекции - 2015-2019 год. (0.005 сек.)Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав Пожаловаться на материал