Студопедия

Главная страница Случайная страница

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Засновники с/г обслуговуючого кооперативу набувають статусу членів кооперативу після?


1) його державної реєстрації

2) досягти 16 річного віку

3) підписання установчого документа

4) внесення вступного та пайового внеску

Правовий статус найманих працівників у сільському господарстві складається з?

1) конституційних прав та обов’язків громадян України.

2) прав та обов’язків, які відображають специфіку правового положення с/г підприємства

3) прав та обов’язків, які закріплюються на загальних зборах с/г підприємства

4) прав та обов’язків, які закріплюються КЗпП

Для ведення особистого сел.госп-ва використовуються зем.ділянки розміром не більше?

1) 0,6 га

2) 1 га

3) 2 га

4) 50 га

Політика аграрного протекціонізму це?

1) відносини, що складаються в процесі виробництва с/г продукції, а також після її перероблення і реалізації.

2) державна підтримка вітчизняних аграрних товаровиробників шляхом забезпечення стабільного фінансування підприємств АПК за бюджетними програмами

3) сприяння реалізації державної політики на пріоритетних напрямах розвитку держави

4) підтримка наукових досліджень зі створення та впровадження нових екологічно чистих ресурсозберігаючих технологій вирощування

Принципи дер­жав­но­го ре­гу­лю­ван­ня аг­рар­но­го сек­то­ру еконо­міки поділяються на?

1) загальні, міжгалузеві

2) галузеві, міжгалузеві

3) загальні, спеціальні

4) немає вірної відповіді

В правовому статусі працівників в с/г підприємстві розрізняють наступні статуси?

1) загальний, специфічний, особистий

2) колективний, індивідуальний

3) особистий, спеціальний

4) загальний, спеціальний, індивідуальний

III. Вирішити ситуацію

В прибережній захисній смузі річки Ірпінь (класифікується як мала річка) фермерське господарство влаштувало літній табір для худоби.

Класифікуйте правомірність цих дій.

Аграрне право. Класна контрольна робота

Варіант № 11

І. Надати відповідь на теоретичні питання.

1) Поняття та види виробничо-господарської спеціалізації аграрних товаровиробників

2) Показник структури товарної продукції

ІІ. Вирішить тестові завдання.

До учасників відносин у сфері аграрного господарювання віднесено?

1) суб’єкти господарювання, фізичні особи

2) фізичні особи та державні органи

3) суб’єкти господарювання, організаційно-господарських повноважень у сфері управління господарською діяльністю

4) суб’єкти господарювання, фізособи, суб’єкти організаційно-господарських повноважень у сфері управління господарською діяльністюmylektsii.ru - Мои Лекции - 2015-2020 год. (0.007 сек.)Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав Пожаловаться на материал