Студопедия

Главная страница Случайная страница

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Теоретично–методичні основи розвитку просторових уявлень та уяви учнів
Як відомо, під уявою розуміють психічну діяльність, яка полягає у створенні уявлень і мислених ситуацій, які ніколи в цілому не сприймалися людиною в дійсності. Уява – це змальований в думках образ чого-небудь. Отже, уява – це здатність змальовувати собі в думках відповідно до своїх знань і бажань різні життєві ситуації, людей, предмети, явища та ін., не бачені досі. У свою чергу уявлення – це розуміння, знання чогось, що базується на життєвому досвіді. Таким чином, якщо уява – це процес, то уявлення – це результат діяльності. Виходячи із такого розуміння вказаних понять, спробуємо знайти відповідь на наступне запитання.

Одним із основних завдань вивчення геометричного матеріалу у початкових класах є розвиток просторової уяви та уявлень молодших школярів і формування уявлень про найпростіші геометричні фігури. Результатом проведеної вчителем роботи має бути вміння учнів:

- орієнтуватися на площині та у просторі (під, над, між, вище, нижче, праворуч, ліворуч тощо);

- відшукати передбачені програмою для вивчення геометричні фігури як серед інших геометричних фігур, так і в оточуючій дійсності;

- схарактеризувати елементи найпростіших геометричних фігур;

- сприймати й аналізувати сприйняті готові геометричні образи;

- відтворити в уяві та з допомогою побудови, малювання, вирізування чи моделювання вивчені геометричні образи тощо.

При формуванні просторових уявлень та уяви учнів слід використовувати такі методи та форми роботи:

1) особистісно-орієнтований підхід до організації навчального процесу, бо сформованість просторових уявлень і уяви дітей молодшого шкільного віку надзвичайно різноманітна;

2) спостереження школярів за геометричними фігурами;

3) практичні роботи з вивчення властивостей фігур на їхніх моделях;

4) побудову геометричних фігур;

5) розв'язування задач на розпізнавання геометричних фігур, поділ їх на частини та складання фігур із заданих частин;

6) операції з геометричними фігурами, при виконанні яких слід широко використовувати прийоми матеріалізації геометричних образів і співставлення та протиставлення;

7) розв'язування задач геометричного змісту на виявлення властивостей геометричних фігур, на знаходження периметру та площі;

8) прийом моделювання тощо.

Для формування просторових уявлень та уяви учнів використовуються принаймні наступні види вправ:

- на розпізнавання геометричних фігур, серед яких можна виділити принаймні три підгрупи: а) на розпізнавання окремої геометричної фігури; б) на відшукання вказаної геометричної фігури серед заданих; в) на розпізнавання геометричної фігури, яка є частиною іншої геометричної фігури (приклади всіх задач представлено у таблиці № 1);- на моделювання геометричних фігур, серед яких можна виділити завдання на моделювання за поданим зразком чи за назвою фігури;

- на побудову геометричних фігур, серед яких виділяють принаймні наступні групи: а) на побудову за поданим зразком; б) на побудову за заданими розмірами; в) на побудову вказаної геометричної фігури;

- розв'язування текстових задач геометричного змісту, серед яких найпоширенішими є на знаходження периметра та площі.

Таблиця № 1.

       
Яка це фігура? Скільки трикутників є на малюнку? Скільки трикутників є на малюнку?

 

 


mylektsii.ru - Мои Лекции - 2015-2019 год. (0.005 сек.)Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав Пожаловаться на материал