Студопедия

Главная страница Случайная страница

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


З ЛАБОРАТОРНОЇ РОБОТИ № 4
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

Чорноморський державний університет імені Петра Могили

Факультет комп’ютерних наук

Кафедра інтелектуальних інформаційних систем

ЗВІТ

З ЛАБОРАТОРНОЇ РОБОТИ № 4

з дисципліни «Організація баз даних та знань»

6.050101 – ЛР.ПЗ.02 – 203. 08905433

Виконав: студент 2 курсу, групи 203

напряму підготовки
6.050101 «Комп’ютерні науки»

(шифр і назва напряму підготовки)

I.C. Тимченко

(підпис, ініціали та прізвище)

____________________

(дата)

 

Перевірив:

_______________ Є.О. Давиденко

(підпис, ініціали та прізвище)

____________________

(дата)

м. Миколаїв – 2014 рік

Завдання:

1. Формування запиту на мові MySQL для отримання даних із однієї таблиці БД за певною умовою.

2. Вмicт файлу index.php:

<form action=l3.php method="post">

<table border=1>

<tr><th colspan=3>

<h4>Введите номер разряда для поиска рабочего</h4></th></tr>

<tr><td>Номер разряда: </td><td><input type=text name=search placeholder = Введите сюда ></td>

<td><input type=submit value=Поиск name=button1></td>

</tr>

</table>

 

</form>

 

<?php

function resultbrowser($result){

echo "<table border=1>\n";

while ($line = mysql_fetch_array($result, MYSQL_ASSOC))

{

echo "\t<tr>\n";

foreach ($line as $col_value)

{

echo "\t\t<td>$col_value</td>\n";

}

echo "\t</tr>\n";

}

echo "</table>\n";

echo("<br>");

}

 

$link = mysql_connect("127.0.0.1", "timchenko","12344321")

or die("Could not connect : " . mysql_error());

mysql_select_db("study") or die("Could not select database");

$tablename1="Workers";

if ($_POST['button1']){

$search=$_POST['search'];

$query="SELECT * FROM $tablename1 WHERE RAZR LIKE '%{$search}%'";

//$query="SELECT * FROM workers";

$result=mysql_query($query) or die("Query failed : " . mysql_error());

resultbrowser($result);

 

}

?>

 

 

3. Виконання файлу, та вiдображення в браузерi:

Було обрано пошук працівників по категорії розряду, в даному випадку відбувався пошук по розряду 2.

 

 

Висновок.

В ході роботи були вдосконалені навички по використанні бази даних та поглиблення вміння використовувати запроси SQL. Було виконано підключення бази даних, відображення форми для вводу критерія для пошука і відображення таблиці с результатом. 

 


mylektsii.ru - Мои Лекции - 2015-2019 год. (0.005 сек.)Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав Пожаловаться на материал