Студопедия

Главная страница Случайная страница

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Зміст завдання. 3.2.1 Побудувати в одній і тій же системі координат часові діаграми гармонік, вказаних у п
3.2.1 Побудувати в одній і тій же системі координат часові діаграми гармонік, вказаних у п. 3.1. Графічно додати ці гармоніки і накреслити в тій же системі координат результуючу часову діаграму. Там же накреслити червоним кольором функцію, яку Ви розкладали в ряд Фур’є в математичній частині розрахунку. Порівняти цю функцію та результуючу часову діаграму. Розбіжність не повинна перевищувати 20%.

Примітка – Всі побудування доцільно виконувати на інтервалі часу, який дорівнює одному періоду вхідної напруги.

3.2.2 Обчислити гармоніки вхідного струму iвх, які відповідають прийнятим до розрахунку гармонікам вхідної напруги. Записати вирази для миттєвих значень цих гармонік.

 

3.2.3 Побудувати в одній і тій же системі координат часові діаграми гармонік, обчислених у п. 3.2.2. Графічно додати ці гармоніки і накреслити червоним кольором в тій же системі координат результуючу часову діаграму iвх(t).

3.2.4 Обчислити гармоніки вихідної напруги uвих, які відповідають прийнятим до розрахунку гармонікам вхідної напруги. Записати вирази для миттєвих значень цих гармонік.

 

Примітка – Обчислення комплексної амплітуди k-ї гармоніки вихідної напруги простіше за все виконувати, користуючись другим законом Кірхгофа, за формулою , де комплексна амплітуда k-ї гармоніки напруги на ланцюжку R0C (для схеми а) або ланцюжку R0L (для схеми б).

 

3.2.5 Побудувати в одній і тій же системі координат часові діаграми гармонік, обчислених у п.3.2.4. Графічно додати ці гармоніки і накреслити червоним кольором в тій же системі координат результуючу часову діаграму uвих(t).

3.2.6 Порівняти часові діаграми uвх(t) та uвих(t). На базі цього порівняння, а також попередніх розрахунків зробити висновки щодо впливу досліджуваного кола на форму сигналу, який проходить крізь це коло.

 

3.3 Методичні рекомендації з виконання електротехнічної частини розрахунку

 

Перед початком розрахунку радимо Вам повторити розділи “Принцип накладання. Метод накладання” та “Кола періодичного несинусоїдного струму [11 – 13]. I, звичайно, безумовно необхідним є вміння виконувати розрахунок кіл синусоїдного струму символічним методом та вміння вільно переходити від комплексних амплітуд (або комплексів діючих значень) струмів і напруг до їх миттєвих значень та навпаки [11-13].

Детальні приклади розрахунків з тематики даної роботи наведено в задачнику [14].

Відносно рекомендованих літературних джерел зауважимо, що цілком придатними є й більш давні видання, аніж подані в списку.

 

 

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ

 

1 Бугров Я. С., Никольский С. М. Дифференциальные уравнения. Кратные интегралы. Ряды. Функции комплексного переменного. – М.: Наука, 1985.2 Сборник задач по теории аналитических функций / Под. ред. М.А. Евграфова – М.: Наука, 1972.

3 Сборник задач для втузов. Специальные разделы математического анализа /Под ред. А.В. Ефимова, Б.П. Демидовича – М.: Наука, 1986.

4 Залманзон Л. А. Преобразования Фурье, Уолша, Хаара и их применение в управлении, связи и других областях. – М.: Наука, 1989.

5 Зорич В. А. Математический анализ. – М.: Наука, 1984. – Т. 2.

6 Козел В.А., Храбустовский В.И. Методические указания и задания к типовому расчету «Элементы гармонического анализа». – Харьков: ХИИТ, 1992.

7 Колобов А.М. Избранные главы высшей математики. – Минск: Вышэйшая школа, 1965. – 218 с.

8 Поддубный Г.В., Романовский Р.К. Математический анализ для радиоинженеров. – М.: МО СССР, 1976.

9 Фихтенгольц Г.М. Курс дифференциального и интегрального исчисления. – М., 1970. – Т. 3.

10 Хургин Я.И., Яковлев В.П. Финитные функции в физике и технике. – М., 1971.

11 Бессонов Л.А. Теоретические основы электротехники. Электрические цепи. – М.: Высшая школа, 1996.

12 Основы теории цепей / Г.В. Зевеке, П.А. Ионкин, А.В. Нетушил, С.В. Страхов. – М.: Энергия, 1989.

13 Нейман Л.Р., Демирчян К.С. Теоретические основы электротехники. – Л.: Энергоиздат, 1981. – Т. 1.

14 Шебес М.Р., Каблукова М.В. Задачник по теории линейных электрических цепей. – М.: Высшая школа, 1990.

 


* Точніше функція називається періодичною, коли

** Якщо їх області визначення не пусті.* В деяких випадках вибирають початкову фазу, яка задовольняє умову: .

* Функція називається кусково гладкою на відрізку , якщо вона і її похідна є кусково неперервною цьому відрізку. Функція називається кусково неперервною на відрізку , якщо вона неперервна у всіх точках інтервалу , за виключенням можливо скінченого числа точок, в яких має розриви І роду, і, крім того, має однобічні граничні значення в точках і ..

mylektsii.ru - Мои Лекции - 2015-2020 год. (0.007 сек.)Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав Пожаловаться на материал