Студопедия

Главная страница Случайная страница

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Зв'язок процентної ставки з рівнем інфляції
 

Ризик зміни купівельної спроможності грошей, більше відомий як інфляційний ризик, визначається головним чином темпами інфляції в країні, що негативно позначається на заощадженнях громадян, а також на вартості цінних паперів із фіксованим доходом.

Для того щоб приймати дійсно розумне рішення про довгострокові інвестиції, ви повинні враховувати як процентну ставку, так і рівень інфляції. Прості акції, дивіденди з яких не є сталою величиною, застраховані від інфляції, тому що зі зростанням її темпів збільшується й прибуток, за яким виплачуються дивіденди. Крім того, діючими коштами страхування (хеджування) проти інфляції є виплата дивідендів у вигляді акцій. За облігаціями і заощадженнями на рахунках у банках виплачується менший дохід порівняно із простими акціями, однак тут набагато менший ризик втрати первісного капіталу. Разом з тим ризик зменшення купівельної спроможності грошей унаслідок інфляційного впливу для всіх видів інвестицій досить високий.

Для обліку співвідношення між процентною ставкою й рівнем інфляції необхідно розрізняти номінальну процентну ставку iн, виражену в тій або іншій валюті без виправлення на інфляцію, і реальну процентну ставку, що коректує номінальну на рівень інфляції i .

Загальна формула, що відображає співвідношення реальної ставки прибутковості, номінальної процентної ставки й рівня прибутковості, має такий вигляд:

.

Якщо номінальна процентна ставка дорівнює 8 % річних і рівень інфляції 6 % (з урахуванням безперервного нарахування), то реальна ставка дорівнювати iр = 8-6 = 2% річних, що нараховують безупинно.

Інструмент із фіксованим доходом, що у номінальному вираженні є надійним, у реальному вираженні несе певний ступінь ризику. Наприклад, припустимо, що банк пропонує вкладникам безризикову річну процентну ставку в розмірі 8 %. Оскільки на сучасний момент майбутній рівень інфляція заздалегідь невідомий, у реальному вираженні приміщення грошей на даний банківський рахунок буде ризикованим.

Для нашого випадку очікувана реальна ставка прибутковості буде 1,89 % річних. Якщо ж рівень інфляції виявиться вище 6 % і реальна ставка буде менше 1,89 %.

Інфляційний ризик – це ризик того, що отримані доходи внаслідок високої інфляції знецінюються швидше, ніж ростуть (з погляду купівельної спроможності). Один із методів мінімізації інфляційного ризику – це включення до складу майбутнього номінального доходу з фінансових операцій розміру інфляційної премії. У випадках, коли прогнозування темпів зростання інфляції утруднене, розмір реального доходу з фінансової операції може бути заздалегідь перерахованийв одну зі стабільних конвертованих валют зі зворотним перерахуванням у національну валюту за діючим валютним курсом на момент проведення розрахунків з фінансової операції.

У сучасних умовах у кожній галузі промисловості панують кілька великих компаній, які, погоджують свою діяльність, диктують умови на ринку. Особливо чітко це проявилося в ціноутворенні шляхом установлення системи прейскурантних цін. Усі великі компанії якої-небудь галузі орієнтуються на ціни, установлені найбільш великою компанією.

Узгодження рівня цін між компаніями й формування їхніми великими компаніями на основі прагнення до одержання прибутку призводить до постійного підвищення рівня цін.

 


.

mylektsii.ru - Мои Лекции - 2015-2019 год. (0.006 сек.)Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав Пожаловаться на материал