Студопедия

Главная страница Случайная страница

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Практична частина. Змінна бригада цеху складається з 8 чол
Змінна бригада цеху складається з 8 чол. За звітний місяць відрядний заробіток бригади склав 4 800 грн. (базовий варіант). Нарахована сума премій 800 грн. (базовий варіант). Дані про фактично відроблений час, розряд робочого й КТУ членів бригади приведені в табл. 4.

Розрахувати заробіток кожного члена бригади за тарифом за відроблений час.

Розподілити суму відрядного приробітку й премії між членами бригади.

Визначити заробітну плату кожного робочого за місяць.

 

Розрахунок заробітної плати членів бригади

№ п\п Розряд Погодинна тарифна ставка     Відроблений час, год.   Тарифний заробіток за відроблений час КТУ Тарифний заробіток урахуванням КТУ, грн. Сума приробітку й премії, грн. Заробітна плата робочого, грн.
5=3x4 7=5x6 9=5+8
1,     1,1      
2.     1,0      
3.     0,9      
4.     1,1      
5.     1,2      
6.     0,95      
7.     1,1      
8.     1,0      

Методи навчання

 

Для ефективного засвоєння матеріалу дисципліни «Економіка праці і соціально-трудові відносини» у викладанні використовуються наступні методи навчання:

– пояснювально – ілюстративний;

– репродуктивний;

– частково-пошуковий;

– дослідницький.

 

Методи контролю

Контрольні заходи є необхідним елементом зворотного зв'язку у процесі навчання, вони забезпечують визначення рівня досягнення завдань навчання.

Поточний контроль проводиться викладачем на всіх видахзанять і має на меті перевірку рівня підготовки студента до виконання конкретної роботи. Поточний контроль проводиться у формі усного опитування або оцінки виконання завдань на практичних, семінарських заняттях.

Результати поточного контролю враховуються викладачем при виставленні підсумкової оцінки з даної дисципліни.

Модульний контроль - це контроль знань студентів після вивчення логічно завершеної частини навчальної програми дисципліни. Модульний контроль проводиться у формі контрольної роботи.Підсумковий контроль проводиться з метою оцінки результатів вивчення дисципліни студентами. Підсумковий контрольєсеместровим контролем. Підсумковий контроль з дисципліни «Економіка праці і соціально-трудові відносини» проводиться у формі екзамену.

Самоконтроль призначений для самооцінки студентами ефективності власної навчальної роботи з конкретної дисципліни.

 


13. Розподіл балів, які отримують студенти


mylektsii.ru - Мои Лекции - 2015-2019 год. (0.005 сек.)Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав Пожаловаться на материал