Студопедия

Главная страница Случайная страница

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Зведений графік обліку розрахунків з постачальниками та підрядниками
 

 

Назва документів Складання, одержання та передавання документів Оперативна робота з документами Надходження документів до бухгалтерії
Відповідальний Термін переда­вання на обробку Приймає документи Операції з докумен­тами Кому і коли передають Час прий­мання Обробка і узагальнення показників Кому і коли передають
Рахунок- фактура постачаль­ника Експедитор одержує у постачальника Удень одержання Відділ поста­чання Контроль акцепту Матері­альний відділ бухгалтерії щоденно 14-16 год,. Щоденно до 16 год. Підготовка "до оплати або відмови від оплати Розрахунковий відділ бухгалтерії наступного дня 8-9 год.
Платіжна вимога- доручєння Касир одержує у банку Теж саме Теж саме Контроль поставок Розрахун­ковий відділ бухгалтерії щоденно 14-16 год. Теж саме Теж саме Касиру для передачі у банк наступного дня о 9 год.
Платіжне доручення Складає бухгалтер р озр ахунков ото відділу щоденно з 14 до 18 год. Щоденно, з 8 до 9 год. Головний бухгалтер, керівник підпри­ємства Перевірка і підпи­сування Касиру для передачі до банку, щоденно о 9 год. Щоденно, з 10 до 13 год. Облік оплати рахунків по стачал ьників і підрядників Розрахунковий відділ бухгалтерії
Товарно-транс­портна накладна Експедитор одержує у постачальника Удень одержання Відділ поста­чання Контроль поставок Матері­альний відділ бухгалтерії щоденно 14-16 год. Щоденно до 16 год. Перевірка документу, розцінка Комірнику на склад на наступ­ний день

 

Виконані роботи або надані послуги оформлюються Довідками виконаних робіт або Актами виконаних робіт. Після їх підписан­ня відповідальними особами як виконавця, так і замовника, вони передаються у розрахунковий відділ бухгалтерії для оплати. Облік розрахунків з постачальниками ведеться матеріальним відділом бухгалтерії при обліку запасів, а з підрядниками - відділом капі­тального будівництва або ремонтно-будівельним відділом.

Склад і зміст вихідної інформації зумовлюється потребами управління і оперативно-економічного контролю, балансового узагальнення та складання звітності. Форма вихідної інформації залежить від форми обліку та рівня його автоматизації.

Організація аналітичного і синтетичного обліку кредиторської заборгованості за товари, роботи, послуги залежить від форми об­ліку на підприємстві та організаційно-технічних засобів обліку. Аналітичний облік розрахунків із постачальниками та підрядниками ведуть у Відомості 3.3, яку заповнюють на підставі докумен­тів про надходження матеріальних цінностей та їх оплату, а синте­тичний - у Журналі 3.

 


.

mylektsii.ru - Мои Лекции - 2015-2020 год. (0.004 сек.)Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав Пожаловаться на материал