Студопедия

Главная страница Случайная страница

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Поправочні коефіцієнти на рівень автоматизації облікових робіт


 

Частка облікових робіт, що виконуються на ПЕОМ, % Мен­ше 70 1 -80 81 -90 91 -95 96 -100
Поправочний коефіцієнт Кк.п.з. 1,3 1,2 1,1 1,05 1,0

 

Розрахуємо нормативну чисельність бухгалтерів, необхідних для нарахування заробітної плати за показниками:

1. Загальна трудомісткість облікових робіт 1638 людино-годин.

2. Річний фонд робочого часу одного бухгалтера 2002 години.

3. Обсяг автоматизації облікових робіт становить 60 % їх за­гального обсягу, тому коефіцієнт 1,3.

Для розрахунку нормативної чисельності бухгалтерів з обліку заробітної плати використано табл. 2.4.

Таблиця 2.4

Розрахунок нормативної чисельності бухгалтерів з обліку заробітної плати

Найменування розрахункових показників Значення
1. Річний фонд робочого часу одного працівника в 2010 р. 2002 години
2. Коефіцієнт запланованих невиходів працівників на ро­боту 1,15
3. Коефіцієнт комп'ютеризації облікових робіт 1,3
4. Нормативна чисельність - 1638 : 2002х 1,15х 1,3 = 1,2 1 бухгалтер

 

Нормативна чисельність апарату бухгалтерії залежить від спискової чисельності працюючих та кількості самостійних струк­турних підрозділів. Вона розраховується у цілому по підприємству за формулою:

 

де: Н- нормативна чисельність працівників бухгалтерії, чол.;

Чхпр. - чисельність працюючих на підприємстві, чол.;

Nусп - кількість самостійних структурних підрозділів на підпри­ємстві, од.;

К - коефіцієнт регресії лінійного рівняння;

х, у - коефіцієнти регресії степеневого рівняння.

Значення коефіцієнтів регресії залежать від спискової чи­сельності працівників підприємства і кількості його самостійних структурних підрозділів (табл.2.5).

Таблиця 2.5


mylektsii.ru - Мои Лекции - 2015-2020 год. (0.007 сек.)Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав Пожаловаться на материал