Студопедия

Главная страница Случайная страница

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Розрахунок нормативної трудомісткості облікових робіт


 

Назва господарських операцій (одиниця виміру позиції - облікова операція за одним працівником на місяць). Кількість облікових операцій на рік, які щомісячно повторюються для всіх працівників (250x11 = 2750) Норма часу на виконання операції, людино-годин Річна трудоміст­кість, людино-годин (гр. 2 х гр. 3)
1. Нарахування заробітної плати працівникам за відпрацьований час 0,15
2. Нарахування опла­ти за відпустку 0,10

 

3.Утримання по­датку з доходів фізичних осіб 0,10
4.Утримання єдиного соціального внеску і профспілкових внесків 3000x2=6000 0,15
Разом X X

 

Нормативну чисельність працівників бухгалтерії, необхідних для виконання певного виду облікових робіт, можна визначити діленням загальної трудомісткості облікових робіт на річний фонд робочого часу одного працівника. Вона коригується на коефіцієнт невиходів па роботу та коефіцієнт комп'ютеризації облікових робіт. Чисельність працівників апарату бухгалтерії розраховується за формулою:

 

де: Н- нормативна чисельність працівників апарату бухгалте­рії, осіб;

Т3 - загальна трудомісткість облікових робіт за рік;

Ф- річний фонд робочого часу одного працівника, годин;

К - коефіцієнт, що враховує заплановані невиходи працівників і на роботу (відпустки, хвороби тощо), як правило, він становить 1,15;

К к.п.з. - коефіцієнт рівня комп'ютеризації облікових робіт.

 

Поправочні коефіцієнти, що враховують рівень автоматизації облікових робіт, наведені у табл.2.3.

Таблиця 2.3mylektsii.ru - Мои Лекции - 2015-2020 год. (0.011 сек.)Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав Пожаловаться на материал